dane podmiotu oferującego pracę

advertisement
OFERTA PRACY
Nr ref. EURESi:
10000-1115774834-S
HODOWCA BYDŁA POMOCNIK
Stanowisko:
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczejii:
612102
Do zadań należy karmienie bydła, dojenie oraz konserwacja maszyn do
dojenia i maszyn rolniczych
1
Deutschland
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
Theo Schömbucher Dipl. Agraringenieur Albhof
Birkenbuckelweg 1-1, 73111 Lauterstein
Niemcy
+49 178 7244930
[email protected]
www.schoembucher.de
Gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła mlecznego
MIEJSCE PRACYiii
73111 Lauterstein
Niemcy
Lokalizacja:
Kraj:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
Inne istotne wymagania:
WYMAGANIA
Nie określono
Wymagane doświadczenie w pracy w tego typu gospodarstwie
Język
Poziom
Niemiecki
Minimum na poziomie A1/A2
Prawo jazdy kat. T
Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do dojenia krów, dobra kondycja
fizyczna, wrażliwość w stosunku do zwierząt, dbanie o czystość
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
2.000 Euro brutto miesięcznie
Waluta, w jakiej wypłacana jest
Euro
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Miesięczna
Premie:
Dodatkowe świadczenia
Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy
Liczba godzin tygodniowo:
Brak informacji
Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania
Theo Schömbucher Dipl. Agraringenieur Albhof
Zmiany i praca w dni wolne:
Data rozpoczęcia
Do uzgodnienia wg zapotrzebowania
Jak najszybciej
Umowa na czas nieokreślony
Praca na pełen etat
40
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV w języku niemieckim lub angielskim oraz wypełniony formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wup.zgora.pl
W zakładce „Dokumenty EURES do pobrania”
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
j. niemiecki/angielski
Dane teleadresowe przedstawiciela
pracodawcy:
Doradca EURES Pani Parlak +49 228 713 2133 , kontakt tylko w języku
niemieckim
Do doradcy EURES z Niemiec pani Parlak:
[email protected]
W tytule maila należy podać numer referencyjny oferty „ 100001115774834-S „Landwirtschaftsgeselle”. Formularz zgłoszeniowy do
pobrania ze strony www.wup.zgora.pl w zakładce „ Dokumenty EURES
do pobrania”
UWAGA!!! Dokumenty w języku polskim nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacji. Pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
Oferta pracy koordynowana przez ZAV w Bonn.
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
21.08.2014
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
odwołania
UWAGA:
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie
kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami
oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez
osoby poszukujące pracy.
i
Nr ref. na portalu EURES www.eures.europa.eu . Dotyczy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia, których bazy danych
ofert pracy nie są połączone z portalem EURES.
ii
Informacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych usług, data
rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczba pracowników itp.
iii
Miejsce, w którym będzie wykonywana praca. Należy wypełnić w przypadku gdy:
1) miejsce wykonywania pracy jest inne niż siedziba podmiotu oferującego pracę,
2) pracę oferuje agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download