Oferta pracy

advertisement
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref: 34972782
Stanowisko:
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
PRACOWNIK W PRZETWÓRNI ŻYWNOŚCI
4321
Praca przy produkcji sałatek
Do głównych obowiązków należy:
- krojenia i przygotowywanie produktów do sałatek
- obierania i krojenie warzyw
- kontrola produktów na linii
- pakowanie produktów do toreb lub na tacki
- czyszczenie urządzeń oraz desek do krojenia
- etykietowanie produktów
- pakowanie produktów do skrzynek, itp.
60
Wielka Brytania
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Agencja pracy
Staffline Group plc.
Agencja pracy Staffline Group plc oświadczyła, że prowadzi działalność
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii.
Adres:
19 - 20 The Triangle
NG2 Business Park
Nottingham
NG2 1AE
Kraj:
Wielka Brytania
Krótki opis działalności gospodarczej: Agencja pracy działająca w następujących branżach:
logistyka, przetwórstwo żywności, produkcja, centrum obsługi telefonicznej.
Status:
Nazwa:
Lokalizacja:
Powód oddelegowania pracownika:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Inne istotne wymagania:
MIEJSCE PRACY
SELSEY – południowa Anglia
Praca na rzecz klienta agencji.
WYMAGANIA
Bez znaczenia.
Nie jest wymagane
Język
Poziom
Nie jest wymagany
Nie dotyczy
Rzetelność, uczciwość, staranność, spostrzegawczość, dobra koncentracja.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Min. 7,20 GBP, Nadgodziny 9,00 GBP
Wysokość stawek może być wyższa w zależności od osiągania
wyznaczonych przez firmę celów/norm.
Waluta, w jakiej wypłacana jest
GBP
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
godzinowa
Dodatkowe świadczenia
Pracodawca nie organizuje transportu oraz zakwaterowania, nie pokrywa
(zakwaterowanie, wyżywienie,
kosztów w tym zakresie. Pracodawca na prośbę kandydata może pomóc w
koszty związane ze zmianą miejsca
znalezieniu zakwaterowania.
zamieszkania, koszty podróży itp.):
Pracodawca zapewnia szkolenie ok. 2-3 dni, płatne przez pracodawcę oraz
ubranie robocze. Kandydaci są proszeni o zaopatrzenie się w buty robocze z
metalowymi podnoskami – koszt zakupu obuwia leży pod stronie
Wysokość pensji brutto:
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy
Czas trwania umowy:
(nieokreślony/ określony)
Liczba godzin tygodniowo:
Zmiany i praca w dni wolne:
Data rozpoczęcia:
Inne informacje:
Wymagane dokumenty:
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane
dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
kandydata.
Staffline Group plc.
Umowa na czas nieokreślony z agencją pracy
Pełen etat.
12 tygodni z możliwością przedłużenia.
Pracodawca poszukuje kandydatów do
pracy na dłuższy okres czasu.
Przewidywana liczba godzin pracy to 40 godzin tygodniowo
Zakład działa 24h/7 dni w tygodniu, dlatego od kandydatów oczekuje się
pracy w weekendy, święta państwowe oraz w nocy.
Praca na 2 zmiany.
Zmiana dzienna - start 6.00-9.00 - do 12 godzin.
Zmiana nocna - start 18.00-21.00 - do 12 godzin.
5 dni w tygodniu. Rozpoczęcie pracy zależy od transportu świeżych warzyw.
Tak szybko jak to będzie możliwe.
Pracodawca oferuje szkolenie 2-3 dni, płatne przez pracodawcę oraz
ubranie robocze. Kandydaci są proszeni o zaopatrzenie się
w buty z metalowymi podnoskami – koszt zakupu leży pod stronie
kandydata.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
CV
W języku angielskim lub polskim
Kandydaci powinni wysłać CV do doradcy EURES
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na adres:
z
[email protected]
w temacie wiadomości należy wpisać „Wielka Brytania - pracownik w
przetwórni żywności”
Dane teleadresowe doradcy EURES
lub przedstawiciela pracodawcy:
Rzeszów: doradca EURES Wojciech Woś
tel. 17 850 92 23
[email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Zastrzegamy możliwość odwołania rozmów kwalifikacyjnych lub zmiany terminów.
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
19.01.2017
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
Do odwołania
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1.
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które
obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.
Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w
ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.
3.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download