Egge Gĺrd AS - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
OFERTA PRACY - NORWEGIA
Krajowy nr ref: 06261110000023
Stanowisko:
(nie należy używać skrótów)
Kod ISCO:
(należy go sprawdzić w portalu
EURES)
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
MANAGER PRODUKCJI NAPOJÓW
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
1
Norwegia
1311
Obowiązki:
 Zarządzanie produkcją soków jabłkowych, cydru i destylatów
 Zarządzanie pakowaniem i metkowaniem
 Przygotowanie dokumentacji działu
 Rozwój produktu
 90% zadań praktycznych i 10% administracji
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
pracodawca
Nazwa:
Egge Gård AS
Adres:
Banevien 16
3400 Lier
Norwegia
www.eggegaard.no
Egge Gård w Lier jest największą spółdzielnią ogrodniczą. Korzenie
Egge Gård sięgają 1702 roku. Produkuje truskawki, sadzonki
truskawek, organiczne jabłka, soki, produkty mrożone i destylaty oraz
nasiona. Gmina Lier charakteryzuje się wyjątkową historią i tradycją
upraw owoców, jabłek oraz truskawek. W 2009 obrót firmy wyniósł 18
mln koron norweskich, w 2010 23 mln koron norweskich. W roku 2011
przewidujemy dalszy wzrost, dlatego aktualnie poszukuje 4
utalentowanych pracowników.
Kraj:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Produkcja truskawek, których sezon trwa krótko, to główna
działalność. Nasze jabłka mają unikalny smak i jak na razie
stworzyliśmy wiele wyśmienitych produktów, które polubili nasi klienci.
Farma ma 25-30 akrów truskawek i 10 akrów owoców organicznych.
MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:
Gmina Lier jest usytuowana 40 km na południe od Oslo.
Powód oddelegowania
pracownika:
---
Nazwa firmy:
Egge Gård AS
Banevien 16
3400 Lier
Adres:
Kraj:
Norwegia
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Ukończone technikum lub szkoła wyższa o kierunkach związanych
z żywnością (np. technologia żywności ).
 Doświadczenie w produkcji żywności i napojów.
 Doświadczenie w produkcji soków, wina, piwa lub wódki.
 Wiedza nt odpowiedniego sprzętu do produkcji napojów.
Język
Poziom
1. polski
1. dobry
2. angielski
2. dobry w mowie i piśmie
Prawo jazdy kat. B
Inne istotne wymagania:




poczucie porządku, efektywność, dokładność
zwiększanie produktywności,
gotowość do przyjęcia osobistej odpowiedzialności,
obsługa komputera – znajomość środowiska Windows
(World, Excel, Outlook).
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Od 22 000 miesięcznie brutto
Wysokość pensji netto:
---
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
NOK (korony norweskie)
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
(godzinowa/ tygodniowa/ miesięczna/
roczna/ inna)
miesięczna
Premie:
---
Dodatkowe świadczenia
(zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
związane ze zmianą miejsca
zamieszkania, koszty podróży itp.):
Elastyczny czas pracy, istnieje możliwość pracy przez okres
6 tygodni i 2 tygodni pobytu w domu – do uzgodnienia
z pracodawcą. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie na
farmie. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie na farmie,
jego koszt w wysokości 3000 NOK będzie potrącany z pensji
pracownika.
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Egge Gård AS
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu):
Pełen etat
Czas trwania umowy:
nieokreślony
(nieokreślony/ określony)
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony):
---
Liczba godzin tygodniowo:
40
Zmiany i praca w dni wolne:
tak
Data rozpoczęcia:
Tak szybko jak to możliwe
Inne informacje:
Zatrudniony pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu HSE
(BHP) i KLS (zapewnienie jakości w rolnictwie).
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV i list motywacyjny.
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
doradca EURES w WUP w Katowicach
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem
kraju itp.)
Na adres e-mail: [email protected] wpisując
w temacie wiadomości nazwę stanowiska oraz kraju.
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
Aleksandra Kopczyk – doradca EURES, tel. 32 757 33 91
DODATKOWE INFORMACJE
Dlaczego powinieneś wybrać Egg Gård AS?
Firma przeżywa dynamiczny rozwój, dlatego czekają tutaj nowe wyzwania. Będziesz mieć możliwość
zbudowania swojej pozycji. Nasza firma to pracodawca o dobrej reputacji i silnej pozycji ekonomicznej.
W związku z tym możemy zaoferować konkurencyjne warunki, doświadczonych, oddanych i służących
wiedzą kolegów. Jeśli już masz pracowników, których chciałbyś zabrać – to świetnie.
Szukamy pracowników z inicjatywą, dokładnych, zdolnych radzić sobie z dużą ilością pracy.
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
17.10.2011
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
30.10.2011
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy
jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.
4. Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w
ramach sieci EURES,na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 zezm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.
Download