Oferta pracy nr 56/2017

advertisement
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref:
WBS1339217
Stanowisko:
PRACOWNIK DO ZBIORU SAŁATY LODOWEJ I KAPUSTY PEKIŃSKIEJ
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
9211
Praca głównie (85-90%) przy zbiorach sałaty lodowej i kapusty
pekińskiej na polu (również przy złych warunkach pogodowych), praca
na kolanach. Zbiór ręczny przy pomocy maszyny taśmowej.
Także wykonywanie innych prac przy pielęgnacji roślin (10-15%).
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
6
Holandia
Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Tel:
Email:
Krótki opis działalności
gospodarczej:
Lokalizacja:
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Inne istotne wymagania:
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
LTO Seizoenarbeid B.V. (MTS Visser)
Agro Business Park 1 (adres organizacji)
Holandia
00 31 88 - 472 42 00
[email protected]
Gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą sałaty lodowej i kapusty
pekińskiej (40 ha) oraz brukselki (30 ha). Pracodawca sezonowo
zatrudnia około 15 pracowników.
MIEJSCE PRACY
Brabancja Północna – prowincja na południu Holandii
WYMAGANIA
Nie określono
Doświadczenie przy zbiorach sałaty lodowej i kapusty pekińskiej nie jest
wymagane, natomiast mile widziane jest doświadczenie pracy w
gospodarstwie rolnym (zwłaszcza przy zbiorach sałaty),
ogrodnictwie lub sadownictwie.
Język
Poziom
Angielski
Podstawowy - umożliwiający
komunikację – mile widziany
Umiejętność pracy w grupie, pozytywne nastawienie i wysoka motywacja
do pracy. Gotowość do ciężkiej pracy i szybkiego uczenia się. Dobry stan
zdrowia i dobra kondycja fizyczna. Umiejętność jazdy traktorem
będzie dużym atutem.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
9,43 (dla osób powyżej 23 lat)
Waluta, w jakiej wypłacana jest
Euro
pensja:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Godzinowa
Nazwa firmy, z którą zostanie
MTS Visser
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Pełny wymiar czasu pracy
Czas trwania umowy:
Określony – od 15 maja do 15 listopada 2017 r.
(nieokreślony/ określony)
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Liczba godzin tygodniowo:
Data rozpoczęcia:
Zakwaterowanie:
Inne:
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane
dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z
kodem kraju itp.)
Dane teleadresowe doradcy EURES
lub przedstawiciela pracodawcy:
Ok. 48, 6 dni w tygodniu, czasami również w niedziele (w zależności od
warunków pogodowych).
Połowa maja
Pracodawca oferuje zakwaterowanie w kontenerach mieszkalnych (2-3
osoby), wspólna kuchnia i łazienka - koszt ponosi pracownik - 70 Euro
tygodniowo ( łącznie z kosztami gazu, wody, elektryczności, Internetu)
Koszt ubezpieczenia ponosi pracownik – 20,02 Euro tygodniowo
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
CV z opisem doświadczenia, jeżeli kandydat posiada oraz
aktualnym zdjęciem
Język angielski lub polski
Kandydaci proszeni są o przesłanie CV do doradcy EURES z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
email: [email protected] – w tytule emaila
proszę wpisać - Holandia – ZBIÓR SAŁATY LODOWEJ I KAPUSTY
PEKIŃSKIEJ
Tel. 85 74 97 235
WUP w Białymstoku,
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Email do pracodawcy: [email protected]
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
15.03.2017 r.
06.09.2017 r.
Zastrzegamy możliwość wcześniejszego odwołania oferty.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego
sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować
pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert
pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę
trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy
i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na
ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354
Białystok.

Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą przetwarzane i udostępniane publicznym służbom
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem
pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego
w przedmiotowej ustawie.

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone
przez osoby poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Download