plik doc

advertisement
Cześć czwarta (21 godz.)
Ge ne t yk a (9 godz.)
1. Materiał genetyczny
1
2. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych
3. Kod genetyczny
1
4. Od genu do cechy
1
5. Organizacja materiału genetycznego
1
6. Podziały komórkowe
1
7. Przekazywanie cech potomstwu
8. Dziedziczenie wybranych cech
1
9. Dziedziczenie płci
1
10. Zróżnicowanie organizmów
1
11. Mutacje
Praca klasowa
1
Ekologia (6 godz.)
12. Ekologia – nauka o strukturze i działaniu przyrody
1
13. Środowisko życia organizmów
14. Populacja i jej charakterystyczne cechy
1
15. Oddziaływania między populacjami różnych gatunków
1
16. Oddziaływania nieantagonistyczne
17. Oddziaływania nieantagonistyczne
1
18. Budowa i funkcjonowanie ekosystemu
1
19. Energia i materia w ekosystemie
Praca klasowa
1
Ewolucjonizm (3 godz.)
20. Ewolucja życia
1
21. Dowody ewolucji
22. Historia życia na Ziemi
1
23. Pochodzenie i ewolucja człowieka
Praca klasowa
1
Ochrona środowiska (3 godz.)
24. Wpływ człowieka na środowisko
1
25. Globalne ocieplenie i jego skutki
26. Gospodarka zasobami naturalnymi
1
27. Ochrona środowiska w gospodarstwie domowym
Praca klasowa
1
Download