Oświecenie cz.2 kl. 2

advertisement
Oświecenie cz.2 kl. 2
1.Powtórzenie o lit i kul. baroku.1g
2.Praca klasowa. Omówienie prac. 2g
Zajęcia muzealne : Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowe – galeria XIX w. 8g
3.Cechy epoki – Łazienki Królewskie , styl, mecenat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1g
4 Praca klasowa z zajęć muzealnych 1g. Omówienie 1g.
5. filozofia oświecenia 1g.
6.Utopia oświeceniowa Dydaktyczne walory śmiechu (Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego
przypadki – fr.)2g
7. S.Lem Solaris
Człowiek wobec teorii poznania , Powieści sf Stanisława Lema
Dlaczego kochamy… Innego? 6g
8. Raport mniejszości reż. S.Spielberg ( ekranizacja opowiadania sf Philipa K. Dicka) 4g.
9. Gatunki literatury fantastycznej 1g.
10. Ignacy Krasicki- bajki powt z gim.1g
11. Satyry : , Świat zepsuty , Do króla , Pijaństwo 3g.
12. Zajęcia filmowe : Fortepian J.Campion . Omówienie 2g.
13. Sentymentalizm Franciszek Karpiński,
Wzór poetyki sentymentalnej na przykładzie sielanki (Laura i Filon – fr.; Do Justyny.
Tęskność na wiosnę) 2g.
Puławy – centrum sentymentalizmu polskiego
14. L. Swann “ Sprawiedliwość owiec “ – sensualizm, racjonalizm ; sentymentalizm i romantyzm, cechy
powieści kryminalnej 3g
15. Praca klasowa z omówieniem (3)
16. Funkcje języka w kontekście mówionej i pisanej odmiany polszczyzny .Style funkcjonalne polszczyzny
17.Etykieta językowa i jej odmiany.1g
18. Głosy o epoce (np. Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit – upadek –
relikty – fr.; Polacy w przeddzień zaborów. Rozmowa z prof. Andrzejem Chwalbą – fr).1g.
19. P. Suskind “ Pachnidło” – oświecenie ze współczesnej perspektywy.
Obraz Paryża – porównanie z teksem S. Merciera 4g
20. Sztuka interpretacji – malarstwo (William Hogarth, Uwiedzenie: Przed; Uwiedzenie:
21.Sztuka rokoka – Nicolas Lancret, Huśtawka 1g.
22. Podsumowanie wiadomości o oświeceniu. Praca klasowa 1g.
Download