ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I GIMNAZJUM

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I GIMNAZJUM
Proponowana
liczba godzin:
1. LICZBY I DZIAŁANIA
1. Liczby
13–20
1–2
2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
1
3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
1–2
4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
2–3
5. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
2–3
6. Wyrażenia arytmetyczne
1–2
7. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
3–4
8. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
Praca klasowa i jej omówienie
2. PROCENTY
1
2
15–23
1. Procenty i ułamki
1–2
2. Diagramy procentowe
1–2
3. Jaki to procent?
2–3
4. Obliczanie procentu danej liczby
2–3
5. Podwyżki i obniżki
1
6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
1–2
7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
1–2
8. Obliczenia procentowe
4–6
Praca klasowa i jej omówienie
3. FIGURY GEOMETRYCZNE
1. Proste i odcinki
2
19–22
1–2
2. Kąty
2
3. Trójkąty
3
4. Przystawanie trójkątów
5. Czworokąty
6. Pole prostokąta. Jednostki pola
2–3
3
1–2
7. Pola wielokątów
3
8. Układ współrzędnych
2
Praca klasowa i jej omówienie
2
Rozkład materiału dla klasy I gimnazjum
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
17–21
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2
2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
2
3. Jednomiany
1–2
4. Sumy algebraiczne
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
2
2–3
6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
3–4
7. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
3–4
Praca klasowa i jej omówienie
2
5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
20–24
1. Do czego służą równania?
2. Liczby spełniające równania
3. Rozwiązywanie równań
4. Sprawdzian i jego omówienie
5. Zadania tekstowe
6. Procenty w zadaniach tekstowych
7. Nierówności
∗
8. Przekształcanie wzorów
Praca klasowa i jej omówienie
6. PROPORCJONALNOŚĆ
1–2
2
3–4
1
3–4
3
3
2–3
2
7–12
1. Proporcje
1–2
2. Wielkości wprost proporcjonalne
2–3
3. Wielkości odwrotnie proporcjonalne
2–3
Powtórzenie — rozwiązywanie zadań dotyczących wielkości
wprost i odwrotnie proporcjonalnych
1–2
Sprawdzian
1–2
7. SYMETRIE
1. Symetria względem prostej
2. Rysowanie figur symetrycznych względem prostej
3. Oś symetrii figury
14–18
1–2
2
1–2
4. Symetralna odcinka
2
5. Dwusieczna kąta
2
6. Symetria względem punktu
2
7. Środek symetrii figury
1–2
Rozkład materiału dla klasy I gimnazjum
8. Symetrie w układzie współrzędnych
Praca klasowa i jej omówienie
RAZEM
1–2
2
105–140
Gwiazdką (∗) oznaczono temat nieobowiązkowy.
Przy niektórych tematach podaliśmy propozycje od – do. Nauczyciel może sam wybrać odpowiednią liczbę godzin, w zależności od poziomu klasy oraz czasu, którym w rzeczywistości dysponuje.
Przy czterech godzinach tygodniowo, po odliczeniu godzin ze względu na absencję, wycieczki, imprezy szkolne itp., na realizację materiału pozostaje zwykle około
125 godzin.
Download