Plan realizacji materiału języka polskiego w

advertisement
Antyk, czyli korzenie naszej kultury. Wprowadzenie do starożytności 2
Mity, czyli opowieści o Początku 1
Bogowie i herosi. W świecie mitów greckich 3
Obraz ludzkiego losu, czyli tragizm w dramacie antycznym 3
Tragizm ludzkiego losu ukazany w sztuce 1
Budowa tragedii antycznej 1
Geneza teatru starogreckiego 1
Miłośnicy mądrości – wielcy filozofowie świata starożytnego. 2
Antyczne szkoły filozoficzne 1
Horacy na tle liryki starożytnej 2
Poezja Horacego, czyli Arkadia w cieniu śmierci 1
Dialogi z tradycją w poezji współczesnej 1
Biblia – księga nad księgami 2
Księga Hioba, czyli opowieść o wielkim cierpieniu 2
Ponadczasowe obrazy miłości 1
Przypowieści biblijne 2
Prorocy Starego Testamentu 1
Apokalipsa, czyli księga nadziei 2
Biblia w naszej kulturze (synteza) 1
Praca klasowa nr 1 wraz z poprawą 3
Wprowadzenie do średniowiecza 1
Średniowiecze, czyli czas modlitwy. 1
Pieśń ojców 2
Matka pełna bólu – Żale Matki Boskiej pod Krzyżem 1
W kręgu ideałów Kościoła – czyli rycerze i święci 2
Miłość rycerska2
Franciszkanizm, czyli pochwała stworzenia 2
Średniowieczny wizerunek śmierci 2
Wędrówka po zaświatach 2
Praca klasowa nr 2 wraz z poprawą 3
Wprowadzenie do renesansu 2
Renesansowa koncepcja godności człowieka 2
Mistrzowie renesansu 1
Renesansowa koncepcja artysty 1
Cnota – dobro najwyższe. Renesansowy wzorzec osobowy obywatela-patrioty 2
Retoryka dawniej i dziś, czyli jak mówić i pisać pięknie i skutecznie 1
Hymn renesansowego poety na cześć Stwórcy i jego dzieła 2
Harmonia świata i harmonia duszy. Człowiek wobec ładu natury i wspaniałości Boga 2
*Rzecz Czarnoleska (temat fakultatywny) 1
Człowiek wobec zagadki losu, czyli niepokoje renesansowe 1
Rozpacz ojca – rozpacz filozofa. Kryzys renesansowego optymizmu 2
Renesans – jako epoka w kulturze europejskiej i polskiej (synteza) 1
Sprawdzian wiadomości 2
Wprowadzenie do epoki baroku 1
Człowiek wobec nieskończoności. Mikołaj Sęp-Szarzyński i jego dramatyczna wizja bytu
człowieka w świecie 2
Smutny rycerz z La Manczy. Marzyciel? Idealista? Szaleniec? 2
Dramat ludzkich namiętności; człowiek w teatrze świata 3
Komedia ludzkich charakterów 2
„Na deskach świat oznaczających...” 1
Praca klasowa nr 3 wraz z poprawą 2
Wszystko jest iluzją. Jak poezja i sztuka ukazują zwodnicze piękno tego świata 1
*Szkatuła barokowych konceptów 1
*Dzieła „rozmawiające” ze sobą ponad czasem…1
W cieniu naszych sarmackich przodków 2
1
Język naszych sarmackich przodków.
Makaronizmy i stylizacja 1
Wprowadzenie do epoki oświecenia 2
„Wiek rozumu” – oświeceniowa wizja świata i miejsce w nim człowieka 1
Patriotyzm czasów klęski 1
Satyra prawdę mówi..., czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc – uczyć” 2
Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego? 1
Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu 1
Czułość serca w epoce rozumu, czyli marzenia o powrocie do natury 1
Serce czułe i piękne wzory, czyli sielanka sentymentalna 2
Najsłynniejsza kolęda polska 1
*Dialogi poetów współczesnych z tradycją sentymentalizmu 1
Język i styl w różnych epokach 1
Praca klasowa nr 4 wraz z poprawą 3
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards