Puls Ziemi 1 - Gimnazjum Gminne w Rychnowach

advertisement
Rozkład materiału nauczania z podziałem na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika „Puls Ziemi 1”
Geografia – klasa I
Nr lekcji
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Sugerowany temat lekcji
Jednostka (-i) tematyczna w podręczniku „Puls Ziemi 1”
Dział: Obraz Ziemi
O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii?
Współrzędne geograficzne
Obraz Ziemi na mapie
Przedstawianie zjawisk na mapach
Praca z mapą
Poznajemy geografię
Współrzędne geograficzne
Obraz Ziemi na mapie
Przedstawianie zjawisk na mapach
Praca z mapą
Praca klasowa
Dział: Ziemia we wszechświecie
Tajemnice kosmosu
Tajemnice kosmosu
Ruchy Ziemi i ich następstwa
Ziemia obiega Słońce, „Karuzela” Ziemia
Czas
Czas
Praca klasowa
Dział: Atmosfera
Atmosfera. Temperatura powietrza
Skład i budowa atmosfery, Temperatura powietrza
Jak powstaje wiatr?
Jak powstaje wiatr?
Pada deszcz
Pada deszcz
Pogoda i klimat
Pogoda i klimat
Praca klasowa
Dział: Wody Ziemi
Obieg wody w przyrodzie. Oceany i morza
Obieg wody w przyrodzie. Oceany i morza
Rzeki świata
Rzeki świata
Jeziora, bagna i wody podziemne
Jeziora i bagna, Wody podziemne
Praca klasowa
Dział: Wnętrze Ziemi
Budowa wnętrza Ziemi. Skały i minerały.
Dzieje Ziemi
Wulkanizm i trzęsienia ziemi
Budowa wnętrza Ziemi, Wśród minerałów i skał
Dzieje Ziemi
Wulkanizm i trzęsienia ziemi
23.
24.
25
Jak powstały góry ?
Jak powstały góry ?
Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
Praca klasowa
Dział: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi
26.
Wietrzenie. Procesy krasowe
Niszczenie skał, Procesy krasowe
27.
28.
29.
30.
31.
Praca rzeki
Lodowce i lądolody
Działalność wiatru
Praca morza
Praca klasowa
Praca rzeki
Lodowce i lądolody
Działalność wiatru
Praca morza
32.
33-36
Gleba. Strefa życia
Wycieczki i obserwacje terenowe
Dział: Tajemnica natury
Gleba. Strefa życia
Download