Rozkład materiału nauczania w klasie VI

advertisement
Plan kierunkowy nauczania w klasie VI w r. szk. 2009/2010.
Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKOW–
5002–37/08
L.p Jednostki tematyczne
Godziny Numer
treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych
Potęgowanie liczb
*Przykłady pierwiastków
Działania na ułamkach zwykłych.
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
Praca klasowa i jej omówienie
LICZBY NA CO DZIEŃ
Kalendarz i czas
Jednostki długości i jednostki masy
Skala na planach i mapach
Zaokrąglanie liczb
Kalkulator
Odczytywanie informacji
Rozwiązywanie zadań tekstowych typu: prędkość – droga
– czas
Praca klasowa i jej omówienie
FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Kąty
Trójkąty
Czworokąty
Koła i okręgi
*Odbicia lustrzane
Praca klasowa i jej omówienie
POLA WIELOKĄTÓW
Pole prostokąta
Pole równoległoboku i rombu
Pole trójkąta
Pole trapezu
Praca klasowa i jej omówienie
FIGURY PRZESTRZENNE
Prostopadłościany i sześciany
Graniastosłupy proste
Objętość graniastosłupa
Ostrosłupy
Walec, stożek, kula
Praca klasowa i jej omówienie
*PROCENTY
Procenty i ułamki
Diagramy
Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
13- 16
3 -4
2
1
2-3
2
2
2
15 -18
1- 2
2- 3
2
2
2
2- 3
2
2
8- 11
1- 2
2
2- 3
1
1
2
9- 11
2- 3
2
1- 2
2
2
13- 14
2- 3
2
3
2
2
2
0 - 13
2
2
3
2
Numer
osiągnięcia
1/1, 4/4
1/3
1
1
3/6
3/6, 4/4
4/5
1
1
1
1/9
4/2
7/13
4/5
4/5
6/1
4/6
2
2
3
1
1
5
2
7/5
7/6
7/9
7/12
2
2
2
2
7/11
7/11
7/11
7/11
2
2
2
2
8/1
8/1
8/3
8/1
8/2
2
2
2
2
2
37. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga
liczba
38. Praca klasowa i jej omówienie
LICZBY WYMIERNE
39. Liczby dodatnie i liczby ujemne
40. Dodawanie i odejmowanie
41. Mnożenie i dzielenie
42. Praca klasowa i jej omówienie
WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
43. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
44. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
45. Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych
46. Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
47. Praca klasowa i jej omówienie
RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
48. Zapisywanie równań. Liczba spełniająca równanie
49. Rozwiązywanie równań
50. Zadania tekstowe
51. * Zapisywanie nierówności. Liczby spełniające
nierówności
52. *Rozwiązywanie nierówności
53. Praca klasowa i jej omówienie
*UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
54. Punkty w układzie współrzędnych
55. Długości odcinków i pola figur
56. Proste i części płaszczyzny
57. Odczytywanie danych przestawionych na wykresach
58. Praca klasowa i jej omówienie
*KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE
59. Przenoszenie odcinków
60. Konstrukcja trójkąta o danych bokach
61. Środek odcinka
62. Proste prostopadłe i proste równoległe
63. Przenoszenie kątów
64. Konstrukcje różnych trójkątów
65. Dwusieczna kąta. Konstrukcje różnych kątów
66. Praca klasowa i jej omówienie
Razem
2
2
7- 9
1- 2
2- 3
2
2
7- 9
2
1- 2
2
1- 2
2
9- 14
2
2
3- 4
0- 2
2/1
2/3
2/3
1
1
1
5/1
5/1
5/1
5/1
4
4
4
4
5/1
5/2
5/3
4
4
4
0- 2
2
0- 7
1
2
1
2
2
0- 10
1
1
1
2
1
2
2
2
93- 137
oznacza realizację tematów i działów nieobowiązkowych.
Przy niektórych tematach mamy propozycje „od – do”. Szczególna rozbieżność w liczbie
godzin dotyczy rozdziałów, w których są tematy nieobowiązkowe. Nauczyciel powinien sam
wybrać odpowiednią liczbę godzin, w zależności od poziomu klasy oraz czasu, którym w
rzeczywistości dysponuje.
Przy czterech godzinach tygodniowo, po odliczeniu godzin na absencję, wycieczki,
imprezy szkolne itd., na realizację materiału pozostaje około 125 jednostek lekcyjnych.
Opracowanie : mgr Dorota Kiliańska
Download