Raport z audytu systemu logistycznego i *a*cucha dostaw Firmy X

advertisement
Wybrane slajdy studium
przypadku realizowanego przez
studentów na zajęciach z
przedmiotu Strategie logistyczne
Raport
z audytu systemu logistycznego i łańcucha
dostaw
Firmy X
Firma X chce zwiększyć udział w rynku, a bazą
konkurencji na której opiera to dążenie jest jakość
produktu przy założeniu wysokiego poziomu obsługi
klienta. Oceń system logistyczny Firmy i zaprojektuj
strategię logistyczną, która będzie wpierać realizację
wymienionych celów i baz konkurencji.
Grudzień 2014
Plan raportu:
•
•
•
•
Łańcuch dostaw Firmy X
X w Modelu Doskonałości Łańcucha Dostaw
Organizacja wewnętrznego łańcucha dostaw
Charakterystyka wybranych procesów wewnętrznego łańcucha dostaw:
6a. Transport
6b. Magazynowanie
6c. Logistyczna obsługa klienta
6d. Produkcja
6e. Zaopatrzenie
6f. Planowanie produkcji
6g. Zarządzanie jakością
7. Wnioski końcowe raportu z audytu wewnętrznego łańcucha dostaw.
3. Łańcuch dostaw firmy X
Odbiorcy sieciowi
X
Dostawcy
Sprzedaż i
Log .obsługa klienta
Produkcja
Logistyka wejścia
Zaopatrzenie
Odbiorcy hurtowi
Zarządzanie jakością, badania i rozwój, marketing
Rys.1.
Wewnętrzny łańcuch dostaw
firmy
7. Wnioski końcowe raportu z audytu wewnętrznego łańcucha dostaw
Procentowa struktura przyczyn niezgodności
Problemy produkcyjnotechniczne
47%
Braki materiałowe
(dostawcy)
23%
Problemy technologiczne
17,6%
Błędy w oznakowaniu
(identyfikacja)
11%
Inne
1,4%
Źródło: Dane Firmy (Dokumenty Zarządzania Jakością)
7. Wnioski końcowe raportu z audytu wewnętrznego łańcucha dostaw
JANTOŃ
Download