W1 wprowadzenie

advertisement
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Wprowadzenie
Wykład nr 1
Bartłomiej Rodawski
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Program przedmiotu
1.
2.
Beer Game
Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw
•
•
•
Pojęcie i typologia łańcuchów dostaw. Łańcuch a sieć dostaw
Partnerstwo i rola ogniw w łańcuchach dostaw
Geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami
dostaw (kontekst logistyczny, integracyjny i synchronizacyjny)
Obszary zadaniowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw według
macierzy Seuringa i Goldbacha
•
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Program przedmiotu
3.
Integrowanie łańcucha dostaw
•
Etapy integrowania łańcucha dostaw (według Poriera i modelu
Manugistics)
Koncepcje obsługi klientów w łańcuchach dostaw (rola CPFR i VMI
w strategiach OR i ECR)
Procedury i kryteria oceny dostawców
Etapy i efekty programu rozwoju dostawców.
•
•
•
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Program przedmiotu
4. Metody i techniki zarządzania łańcuchami dostaw
(4godz.)
•
Modele, metody i techniki analizowania procesu
tworzenia wartości w łańcuchach dostaw
–
–
•
•
•
model SCOR
Model GSCF
Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw
(pomiar wartości dodanej i satysfakcji dla klientów oraz
wartości dodanej łańcucha)
Benchmarking łańcuchów dostaw
Współczesne technologie teleinformatyczne w
doskonaleniu zarządzania łańcuchami dostaw
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Program przedmiotu
5. Praktyka zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce i na
świecie (4 godz.)
•
•
•
•
Społeczno - kulturowe uwarunkowania zarządzania łańcuchami
dostaw
Rola filozofii Kazein i struktur Keiretsu we wdrażaniu koncepcji
ZŁD w Japonii
Funkcjonowanie i rozwój sieci dostaw w krajach UE
Stan i bariery rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Literatura podstawowa
1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw.
Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, W-wa 2003
Logistyka
w przedsiębiorstwie
Download