nauka-o-przedsiebiorstwie-istota-omowienie

advertisement
Istota, struktura i analiza systemów logistycznych Logistyka jest procesem zarządzania całym
łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów
materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą
logistyki są stany ruchu i spoczynku wszystkich form przedmiotów objętych przepływem .
Elementami składowymi przepływów są: transport, magazynowanie, manipulowanie, sortowania,
kompletowanie, znakowanie, pakowanie (surowców, materiałów, półfabrykatów, odpadów,
surowców wtórnych, wyrobów gotowych, towarów).
Sprawne sterowanie ruchem dóbr materialnych i informacji w przedsiębiorstwie umożliwił: postęp
logistyki wojskowej, rozwój technik transportu, rozwój informatyki, konieczność synchronizacji
dostaw.
Logistyka - omówienie.
Podstawy logistyki
Znaczenie pojęcia logistyka w różnych pojęciach
Logistyka - definicje, koncepcje, zadania, przykładaowe pojęcia
Wykład - logistyka zaopatrzenia
Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards