Metody ilościowe w logistyce

advertisement
Logistyka – Ćwiczenia nr 1
Plan na dziś:
1. Warunki zaliczenia.
2. Literatura.
3. Wprowadzenie do logistyki.
Warunki zaliczenia
Warunki zaliczenia
1. Obecność na zajęciach jest nieobowiązkowa.
2. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie
projektu, który będzie ściśle powiązany
z zagadnieniami poruszanymi na ćwiczeniach.
Warunki zaliczenia cd.
3. Materiały do zajęć oraz sylabus znajdują się na stronie
wydziałowej (hasło: LOG2015).
4. W trakcie ćwiczeń będzie potrzebny dostęp do komputera
(konto można odzyskać/wyrobić w Sali C008).
5. Dyżur będzie odbywać się w piątki, w godzinach
1100-1230 (sala B515).
Literatura
Literatura podstawowa
PODSTAWOWA:
1. F. Beier, K. Rutkowski: Logistyka, SGH, Warszawa, 2003.
2. S. Abt: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa,
1998.
3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne, PWE,
Warszawa, 2002.
4. Z. Saryusz-Wolski, C. Skowronek: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE,
Warszawa, 2003.
5. Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce. C.H.Beck, Warszawa, 2001.
Literatura dodatkowa
DODATKOWA:
1. P. R. Murphy jr, D. F. Wood: Nowoczesna Logistyka, Wydawnictwo
HELION, Gliwice, 2011.
Wprowadzenie do logistyki
Wprowadzenie do Logistyki
Użyteczność ekonomiczna (zdolność produktu do zaspokajania potrzeb
i pragnień). 4 główne typy użyteczności:
1. Użyteczność posiadania,
2. Użyteczność formy,
3. Użyteczność miejsca,
Logistyka jest ściśle związana
4. Użyteczność czasu.
z użytecznością miejsca i czasu!
Wprowadzenie do Logistyki
Tabela 1. Stosunek kosztów logistyki do PKB w wybranych państwach
w 2009 roku.
Kraj
Koszty logistyki jako procent PKB
Stany Zjednoczone
9,4
Brazylia
12,6
Indie
13,0
RPA
15,9
Tajlandia
19,0
Finlandia
19,8
Chiny
21,6
Wietnam
22,5
Źródło: Murphy jr, Wood, 2011, s. 21.
Wprowadzenie do Logistyki
Paradygmaty organizacji i zarządzania:
1. Maszyna (początek XX wieku),
2. System (lata 40-60),
3. Koalicje i polityka (lata 70-80),
4. Kultura (lata 80-2000),
5. Instytucje (obecnie).
Logistyka wykorzystuje
paradygmat maszyny i systemu!
Wprowadzenie do Logistyki
„Zarządzanie logistyczne jest tą częścią zarządzania łańcuchem dostaw,
która zajmuje się planowaniem, wdrażaniem oraz kontrolą skutecznego,
efektywnego, obustronnego przepływu i przechowywania towarów, usług
oraz odpowiednich informacji między miejscem pochodzenia a miejscem
konsumpcji, w celu spełnienia wymagań klientów”.
(Definicja ogłoszona przez radę profesjonalistów ds. Zarządzania
Łańcuchem Dostaw).
Dziękuję za uwagę!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards