inżynieria logistyki

advertisement
SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA LOGISTYKI
( LOGISTICS ENGINEERING )
Inżynieria logistyki jako specjalność na inżynierskich studiach na kierunku Zarządzanie
stanowi w znaczącej mierze odpowiedź Uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy. Studia te
mają przygotowywać absolwentów, którzy oprócz wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji,
zostaną wyposażeni w niezbędne podstawy wiedzy ogólnotechnicznej, umożliwiającej im
łatwiejszy kontakt zarówno z personelem inżynieryjno-technicznym, jak i zarządzającym
przedsiębiorstwem. Specjalność jest nakierowana przede wszystkim na problematykę
logistyczną w przedsiębiorstwie, związaną ze sterowaniem zapasami, magazynowaniem,
transportem, kosztami wytwarzania i logistyki, a także problematykę opakowań. Absolwenci
poznają również problematykę nowoczesnych metod i technik związanych ze współczesnymi
trendami nauk zarządzania, tj. systemami jakości, z ekologią i ochroną środowiska oraz z
komputerowym wspomaganiem logistyki.
Tak pomyślany program specjalistyczny zapewnia osiągnięcie dwóch podstawowych
celów:
- przygotowania ”atrakcyjnego” zawodowo absolwenta, który nie powinien mieć
trudności na rynku pracy,
- dobrego przygotowania merytorycznego absolwentów do podejmowania studiów
magisterskich (II stopnia) na kierunkach ze specjalnościami logistycznymi.
Informacji o specjalności udziela:
doc. dr inż. Krzysztof Wesołowski, [email protected]
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki,
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, p. 20 (Lodex)
tel. 42 631 37 54, w. 28
Download