Projekt systemu logistycznego dystrybucji obejmuje

advertisement
Projekt systemu logistycznego dystrybucji obejmuje:
1. Opracowanie oceny efektywności systemu logistycznego dystrybucji
Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności, które mają związek z
zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Elementami polityki dystrybucji są: sposób
sprzedaży, droga zbytu i obsługa dostawcza. Istnieją między nimi wzajemne zależności.
System logistyki dystrybucji jest powiązany z rynkiem i łączy logistykę produkcji
przedsiębiorstwa z rynkiem odbiorcy.
Wysyłanie wyrobów gotowych do odbiorców przebiega zgodnie z klasycznymi
zasadami logistyki: właściwy wyrób, połączony z miejscem, czasem, ilością i jakością, przy
uwzględnieniu optymalnego przebiegu dostaw i kosztów ich realizacji. Na tej podstawie
skonstruowano wskaźniki oceny systemu logistyki dystrybucji – ilościowe i jakościowe.
Klasyczne wskaźniki oceny efektywności systemu logistycznego dystrybucji:
I. CZAS
1. Przeciętny czas dostawy wyrobów = czas od wejścia zamówienia do dostarczenia wyrobów
klientowi (do momentu podstawienia dostawy do
rozładunku u klienta)
[dni]
II. JAKOŚĆ
liczba dostaw wyrobów w żądanym terminie
2. Pewność dostaw = ----------------------------------------------------------- x 100 [%]
łączna liczba dostaw wyrobów
III. KOSZT
całkowite koszty logistyki dystrybucji
3. Udział kosztów logistyki dystrybucji = ------------------------------------------------- x 100 [%]
w kosztach ogółem
koszty ogółem
OCENY:
Przeciętny czas dostawy wyrobów
5-7 dni
- bardzo dobra
8-10 dni
- dobra
11-13 dni
- dość dobra
14-16 dni
- zła
17-19 dni
- bardzo zła
Pewność dostaw
0-19 %
- bardzo niska
20-39 % - niska
40-59 % - średnia
60-79 % - wysoka
80-100% - bardzo wysoka
Udział kosztów logistyki dystrybucji w kosztach ogółem
0-19 %
- bardzo niski
20-39 % - niski
40-59 % - średni
60-79 % - wysoki
80-100% - bardzo wysoki
Download