1. Łańcuchy i sieci dostaw 1.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa

advertisement
1. Łańcuchy i sieci dostaw
1.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - podstawowe wiadomości
1.2. Sieć zaopatrzenia
1.3. Sieć produkcji
1.4. Sieć dystrybucji
1.5. Łańcuch dostaw w ujęciu klasycznym
1.6. Sieć dostaw
1.7. Ewolucja współpracy przedsiębiorstw – zintegrowany łańcuch i sieć dostaw
1.8. Efektywność łańcuchów i sieci dostaw
1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa
2.1. Planowanie w procesie zarządzania - podstawowe wiadomości
2.2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa
2.3. Planowanie strategiczne
2.4. Planowanie taktyczne
2.5. Planowanie operacyjne
2.6. Cykl i okres planowania
2.7. Procedura i organizacja planowania
2.8. Metody planowania w logistyce
2.9. Sterowanie przepływem w logistyce
2.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Strategie w łańcuchu dostaw
3.1. Strategie w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości
3.2. Strategia ogólna
3.3. Koncepcje i strategie logistyczne
3.4. MRP I
3.5. DRP I
3.6. LRP
3.7. MRP II
3.8. DRP II
3.9. ERP
3.10. ECR
3.11. JiT
3.12. SCM
3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Proces dystrybucji
4.1. Proces dystrybucji – podstawowe wiadomości
4.2. Charakterystyka działalności dystrybucyjnej
4.3. Analiza potrzeb dystrybucji
4.4. Elementy systemu dystrybucji
4.5. Kanały dystrybucji
4.6. Klient w procesie dystrybucji
4.6.1. Opracowanie oferty
4.6.2. Składanie ofert
4.6.3. Identyfikacja i opieka nad klientem w procesie dystrybucji
4.7. Analiza i planowanie w sieci dystrybucji
4.8. Algorytm planowania i projektowania sieci dystrybucji
4.9. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw
4.10. Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji
4.11. Przykłady sieci dystrybucji
4.12. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Centrum dystrybucji w łańcuchu dostaw
5.1. Węzeł w sieci dostaw – podstawowe wiadomości
5.2. Czynniki decydujące o tworzeniu centrów dystrybucji
5.3. Analiza lokalizacji centrum dystrybucji
5.4. Analiza funkcjonowania centrum dystrybucji
5.5. Analiza obrotu centrum dystrybucji
5.6. Analiza uwarunkowań dla transportu zewnętrznego
5.7. Analiza uwarunkowań magazynowania
5.8. Program magazynowania
5.9. Obliczanie powierzchni i przestrzeni w centrum dystrybucji
5.10. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych w centrum dystrybucji
5.11. Planowanie środków technicznych w operacjach centrum dystrybucji
5.12. Obliczanie zatrudnienia w centrum dystrybucji
5.13. Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych centrum dystrybucji
5.14. Analiza potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek
centrum dystrybucji
5.15. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Koszty w łańcuchu dostaw
6.1. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości
6.2. Ewidencja i analiza kosztów
6.3. Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw
6.4. Kalkulacja kosztów
6.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Przepływ informacji w procesach dystrybucji
7.1. Przepływ informacji w procesach produkcji – podstawowe wiadomości
7.2. Dokumentacja w procesach dystrybucji
7.3. System informacyjny wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw
7.4. Integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Download