sh_logistyka_it_042016

advertisement
Warszawa, 4.05.2016 r.
Logistyka IT w Polsce – na wysokim poziomie
Centra logistyczne, jako miejsca lokalizacji nowoczesnych magazynów usługowych, spełniają kluczową
rolę w funkcjonowaniu krajowego systemu logistycznego. Jak wynika z raportu1 „Rozwój Sieci
Nieruchomości Logistycznych w Europie”, opracowanego przez Prologis Research i EFT – Polska Centralna
jest najbardziej pożądaną lokalizacją do rozwoju centrów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej,
wyprzedzając tym samym Czechy i Węgry.
Atrakcyjna dla rynku IT
Na fakt, iż Polska jest miejscem w Europie, cieszącym się aktualnie wysokim zainteresowaniem branży
logistycznej ma wpływ kilka czynników. – Jest to przede wszystkim kwestia coraz lepszej polskiej
infrastruktury drogowej. Dostępne są w przystępnej cenie grunty pod inwestycje. Dodatkowo, koszt
pracowników jest konkurencyjny w stosunku do innych krajów. Na pewno jedną z ciekawszych lokalizacji
w tym zakresie jest trójkąt Polski Centralnej, czyli Piotrków, Stryków i Łódź – mówi prezes firmy
SoftwareHut, Robert Strzelecki. – Koszty nieruchomości i pracowników w Polsce są wciąż niższe niż w całej
Europie, ponieważ nadal mamy dużo niezagospodarowanych terenów. Kolejnym aspektem jest chęć
przyciągnięcia przez jednostki państwowe inwestorów do konkretnej gminy, powiatu, czy województwa. Ta
konkurencja powoduje znaczne obniżki i preferencje dla dopiero wchodzących na rynek lub inwestorów
szukających kolejnych możliwości rozwoju. Podniesienie cen gruntów wiązałoby się ze znacznym
zmniejszeniem atrakcyjności Polski, jako centrum logistycznego. Należy pamiętać, że koszt budowy, ale
i przyszłej rozbudowy takich miejsc jest kluczowy dla długookresowej strategii. Oczywiście, w dłuższej
perspektywie trzeba liczyć się z podniesieniem cen ziemi w naszym kraju, ale będzie to też skorelowane
z podnoszącymi się cenami w całej Europie – tłumaczy Robert Strzelecki. Centra logistyczne zajmują istotne
miejsce w procesach dostarczania produktu na rynek, oferując tym samym odpowiednio dopasowane do
Klienta usługi. Jak jeszcze bardziej można uatrakcyjnić polski region w zakresie logistyki? – Niskie ceny
zakupu gruntów, atrakcyjne koszty pracownika oraz dobra infrastruktura to jedno. W obecnych czasach
znaczenie mają również rozwiązania pozwalające na zautomatyzowanie magazynów i dokładne
informowanie o statusie dostaw do Klientów – wyjaśnia prezes białostockiej firmy SoftwareHut, która
w tym zakresie wykonała ostatnio kilka ważnych projektów, zarówno dla branży B2B jak i sieci sklepów, czy
też B2C. Znacząco zauważalny jest spadek kosztów związanych z utrzymaniem magazynu i z działaniami
logistycznymi po wdrożeniu systemu oraz zwiększenie wydajności i efektywności jego pracy. Białostocka
firma SoftwareHut ma w planach również uzyskanie środków z programu Horyzont 2020 na rozwój
systemów do zautomatyzowania pracy magazynu.
Rozwój technologiczny rodzi zapotrzebowanie na specjalistów
Popularność centrów logistycznych w Polsce Centralnej wzrasta wraz z narastającym rozwojem branży IT
w regionie. – Spowodowane jest to w dużej mierze tym, że większość dużych firm ma swoje centrale właśnie
1
http://www.prologis.com/docs/Raport%20100%20Top%20lokalizacji%20logistycznych%20w%20Europie_PL.pdf
SoftwareHut
www.softwarehut.pl
ul. Sienkiewicza 110
[email protected]
15-005 Białystok
+48 602 700 009
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000565360 | NIP 9662098244 | REGON 361904992
na tym obszarze, natomiast przedsiębiorstwa międzynarodowe mają tu zwykle swoje oddziały. Region ma
wpływ na rozwój technologii. Duża liczba firm – w szczególności tych, które dążą do innowacyjności, za
pomocą której przyciągają Klientów, prawie zawsze skupia się na dokładnej analizie procesów, zebraniu
dużej liczby niestandardowych wymagań oraz dedykowanych systemów informatycznych do obsługi
korporacji. Polskie przedsiębiorstwa bezustannie się rozwijają i zarazem mają potrzebę dogonienia
w niektórych sektorach standardów globalnych czy europejskich. Coraz więcej firm dostrzega korzyści
wynikające z wdrażania rozwiązań technologicznych oraz możliwości wyeksportowania swoich usług na
rynku międzynarodowym. Nic więc dziwnego, że stale wzrasta też zapotrzebowanie na specjalistów z branży
IT. Należy pamiętać, że wiele polskich uczelni jest wysoko ocenianych pod względem jakości szkolenia
informatyków. Pozwalają one zdobyć solidną wiedzę w zakresie sieci komputerowych, budowy złożonych
systemów informatycznych, programowania, struktur danych czy całej logistyki. W tę charakterystykę
świetnie wpisuje się Politechnika Białostocka. Postawiła sobie ona bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi
o przygotowanie specjalistów IT. Co roku współpracuje z czołowymi ekspertami związanymi z rynkiem
nowych technologii w Polsce – zaznacza prezes SoftwareHut. – Dynamiczny rozwój branży IT sprawił, że
popyt na pracowników z tych obszarów przerasta rzeczywistą liczbę chętnych do pracy. Nowe talenty są
zatem błyskawicznie wychwytywane przez rynek pracy. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do
włączenia się w rozwój rynku i pracę przy projektach informatycznych w całej Polsce – mówi Robert
Strzelecki.
***
SoftwareHut to białostocka firma, która dla swoich Klientów jest solidnym partnerem w dziedzinie szeroko
rozumianych usług IT oraz outsourcingu specjalistów IT na długie lata. Dysponują wiedzą w tak różnych
dziedzinach, jak wykorzystanie potencjału Internetu dla potrzeb firmy czy odpowiedni dobór sprzętu
i negocjacje z dostawcami. W ramach outsourcingu specjalistów są w stanie szybko zbudować dla Klienta
zespół z kompetencjami w różnych technologiach dopasowanych do potrzeby biznesowej i charakteru
rozwiązania.
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Żaneta Hiszpańska
z.hiszpań[email protected]
22 544 05 12 / 668-132-415
SoftwareHut
www.softwarehut.pl
ul. Sienkiewicza 110
[email protected]
15-005 Białystok
+48 602 700 009
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000565360 | NIP 9662098244 | REGON 361904992
Download