Systemy logistyczne

advertisement
Systemy logistyczne
ćwiczenia
dr Anna Trzuskawska-Grzesińska
v 4.0 (19/02/2012)
1
Kontakt
2
Systemy logistyczne
Cel
1. Pogłębienie wiedzy o systemach logistycznych poprzez:



Ćwiczenia w laboratorium komputerowym
Dyskusję
Pracę w grupach i analizę przypadków systemów logistycznych
2. Zainteresowanie studentów praktycznymi przykładami
rozwiązań logistycznych
3
Systemy logistyczne
Forma zaliczenia

Punktacja i oceny:

100% - 90%
-
5

89% - 85%
-
4,5

84% - 80%
-
4

79% - 70%
-
3,5

69% - 60%
-
3

<60%
-
2

Ocena udziału w ćwiczeniach
max: 50 %

Projekt
max: 50 %
ZADANIE
4
Systemy logistyczne
Literatura
Chaberek M.: Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. ILiM, Poznań 2001
Christopher M. : Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i
poprawy poziomu obsług. Wyd. II. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego,
Warszawa 2000
Christopher M: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
A.Trzuskawska-Grzesińska: Podstawy logistyki [W:] Podręcznik spedytora. Pod
redakcją D.Marciniak-Neider, J.Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia
2011
Czasopisma: Logistyka, ILiM;
5
Systemy logistyczne
Zakres



Zadania systemu wsparcia logistycznego,
Elementy systemu wsparcia logistycznego,
Konfiguracje systemów wsparcia logistycznego,



Podsystemy w obsłudze przedsiębiorstwa,
Podsystemy w obsłudze łańcucha dostaw,
Model referencyjny ocena systemu
6
Systemy logistyczne
Projekt - SWL





Przedstawienie przedsiębiorstwa i procesu podstawowego,
Przedstawienie zasobów, które zapewnia SWL,
Określenie procesów logistycznych,
Zbudowanie organizacji i jej struktury dla zarządzania
SWL,
Zdefiniowanie procesu pomiaru i sterowania,
Projekt należy opisać wykorzystując MS Word i wysłać e-mail
Praca w grupach min 2 os. / max. 4 os.
4 pierwsze zespoły ochotników mogą zaprezentować projekt
na ostatnich zajęciach
7
Download