PAWE* EDMUND STRZELECKI

advertisement
PODRÓŻE
Paweł Edmund Strzelecki
1797-1873
Paweł Edmund Strzelecki urodził się w
Głuszynie (obecnie część Poznania) w
rodzinie zubożałego szlachcica herbu Oksza.
Jego ojciec Franciszek Strzelecki pochodził
prawdopodobnie ze wsi Strzelce Wielkie,
będącej niegdyś własnością Mikołaja Wątróbki
Strzeleckiego, leżącej w widłach Wisły i Sanu
na Nizinie Sandomierskiej. Studiował
geografię i geologię w Heidelbergu i
Edynburgu.
Odbył 9-letnią
podróż dookoła
Świata, podczas
której prowadził
badania
przyrodnicze,
wtedy odkrył m.in.
złoża rud miedzi w
Kanadzie i złoto w
Australii.
W 1834 r. udaje się do
Ameryki Północnej gdzie
przez półtora roku
prowadzi badania
geologiczne i
mineralogiczne w
górskich obszarach
Appalachów oraz
agrobiologiczne w
stanach: Wirginia,
Maryland, Nowy Jork,
Illinois i Ohio.
W Kanadzie kontynuuje
badania geologiczne w
prowincjach: Ontario i
Quebec oraz w okolicach
Wielkich Jezior
Kanadyjskich gdzie
odkrył złoże rud miedzi.
Podróże po Ameryce
Południowej objęły
Brazylię, Argentynę i
Chile gdzie zapoznał się
z geologią złóż
surowców mineralnych
(złoto, diamenty,
kamienie szlachetne).
Odbył interesujący
rejs rzekami Rio
Grande, Parana i La
Plata. W Argentynie
i Chile zwiedzał
okręgi górnicze jak
Araukonia i
pustynię Atacama.
W prowincjach zachodniego Meksyku oraz na Hawajach badał
występujące tam wulkany.
Na zdjęciu Mauna Loa, wulkan na wyspie Hawai. Pod wodą znajduje się 4975 m góry, a jej
pozostała część wznosi się na dalsze 4169 m ponad lustro wody, czyli jej łączna wysokość
równa się 9145 m. Mauna Loa to również jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie.
Przejawia aktywność przeciętnie co trzy lata. Pierwsza udokumentowana erupcja nastąpiła w
1843 roku. Od tego czasu wulkan wybuchał 33 razy. Ostatnia erupcja nastąpiła w 1984 roku i
trwała nieprzerwanie przez 22 dni.

W roku 1838
przeniósł się do
Australii, gdzie
odbył rejs na
Markizy, Hawaje i
Tahiti, a następnie
rozpoczął badania
geologiczne,
mineralogiczne i
etnograficzne.

W 1841 r. wyjechał
na Tasmanię, gdzie
do 1843r prowadził
systematyczne
badania
geologiczne.
W 1840 r. w Alpach
Australijskich
zdobył najwyższy
szczyt, któremu
nadał nazwę Góry
Kościuszki
(Townsend Mount).
W 1845 r.
opublikował w
Londynie dzieło pt.
"Nowa Południowa
Walia" (Physical
description of South
Wales and Van
Diemens Land). Dzieło
to osiągnęło światową
sławę w geografii, za
które otrzymał złoty
medal Royal
Geographical Society.
Brytyjska Królowa
Wiktoria dwukrotnie
udekorowała Go
Komandorią Orderu
Imperium Brytyjskiego
oraz Komandorią Orderu
św. Michała i św. Jerzego.

W 1846 r. Królewskie
Towarzystwo
Geograficzne w
Londynie wyróżniło
Pawła Edmunda
Strzeleckiego
odznaczeniem "Gold
Founders Medal" za
jego działalność
odkrywczą i
naukową.


W 1853 r. P. E.
Strzelecki dostąpił
wielkiego zaszczytu
uzyskując
członkostwo Royal
Society of London
jako trzeci Polak
obok Heweliusza i
Jana Breyne'a.
Jego nazwiskiem nazwano w Australii pasmo
górskie, 2 szczyty, jezioro, rzekę i
miasteczko.

Góry Strzeleckiego (Strzelecki Ranges) –
Wiktoria

Góra Strzeleckiego (Mount Strzelecki) –
636 m n.p.m. – Terytorium Północne

Góra Strzeleckiego (Strzelecki Peak) – 756
m n.p.m. – Wyspa Flindersa

Rzeka Strzeleckiego (Strzelecki Creek) –
190 km dł. Australia Południowa

Pustynia Strzeleckiego (Strzelecki Desert) –
na zachód od jeziora Eyre.

Rezerwat Przyrody Strzeleckiego (Strzelecki
Regional Reserve) w obszarze Pustyni
Strzeleckiego.

Miasteczko "Strzelecki"
W północnej Kanadzie znajdziemy też Zatokę
Strzeleckiego
Paweł Edmund Strzelecki jest bohaterem 26
Łódzkiej Drużyny Harcerzy oraz III Szczepu
Harcerskiego z Siemianowic
Download