Wojenny cmentarzyk pod klasztorem

advertisement
Wojenny cmentarzyk pod klasztorem
Na zdjęciu widnieje cmentarz wojenny z I
wojny światowej na przełęczy Prislop.
Leżą tu Austriacy, Niemcy, Rumuni i
Polacy. Niedługo upłynie sto lat od
tamtych czasów.
Żelazna brygada
Bertold Merwin, w czasie I wojny
światowej był oficerem II Brygady
Legionów Polskich inaczej zwaną żelazną.
Ta brygada stoczyła walki z żołnierzami
rosyjskimi, na Prislopie, a poniżej
przełęczy pod Kirlibabą w dniach 18 – 22
stycznia 1915r. Polacy walczyli po obu
stronach, ale żelazna brygada walczyła dla
Monarchii Austro-Węgierskiej. Rosjanie
wtargnęli na należącą do Austro-Węgier
Bukowinę już jesienią 1914 r., po zajęciu
wschodniej Galicji. Na początku 1915 r. w
sztabie austriackim zadecydowano o
podjęciu ofensywy w celu odzyskania tych
terenów. Zadanie to powierzono właśnie
polskim
Legionom.
Do Borsy
legioniści
zostali
dowiezieni
koleją, 18 stycznia 1915 r. Była mroźna
zima, wprost ze stacji kolejowej legioniści
ruszyli na Prislop.
spoczywających w tej mogile. […]” – głosi
napis.
Stanisław Strzelecki
Dzisiaj o tamtych czasach świadczy
jedynie cmentarz i ślady okopów za
schroniskiem na przełęczy. Po przełamaniu
oporu
rosyjskiego
, żołnierze
ruszyli w
dół,
na
Bukowinę,
zdobywać
Legiony idą przez Prislop.
Kirlibabę.
Miejsce pamięci w Kirlibabie
Koło kościoła znajduje się mogiła
dwunastu legionistów polskich z 1915 r.
Kirlibabski pomnik powstał w 1932 r., a w
2007 został odnowiony.
Pojawiła się nowa
tabliczka po polsku i
rumuńsku.
„Pamięci
żołnierzy II Brygady
Legionów
Polskich,
poległych w dniach 19
– 23 stycznia w bitwie z
oddziałami
armii
rosyjskiej,
Grób i pomnik
dwunastu legionistów
poległych w styczniu
1915 r.
Stanisław Strzelecki - W latach 19041905 włączył się konspiracyjną działalność
niepodległościową.
Został członkiem
Polskiej
Partii
Socjalistycznej W roku
1906 policja wpadła na
zebranie
organizacji
partyjnej
PPS.
Aresztowanych zostało
kilkanaście osób, wśród
nich Strzelecki, który
Strzelecki
został zesłany do WołogdyStanisław
w Guberni
Archangielskiej. Po roku udało mu się
zbiec do Galicji.
W sierpniu 1914 r. Stanisław Strzelecki
wstępuje do Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego.
Kapitan Stanisław Strzelecki wraz z
towarzyszami broni został pochowany 23
stycznia 1915 r. w Kirlibabie.
Został
pośmiertnie odznaczony
Orderem Wojennym Virtuti Militari V
klasy. Dwaj rodzeni bracia Stanisława
Strzeleckiego również zginęli walcząc z
Rosjanami w Legionach Piłsudskiego.
Dawne
dzieje, z których
w
pamięci
współczesnych
nic
się
nie
zachowało.
Wiek
XX
obfitował
i
Pasterze na Prislopie.
później w dramatyczne wydarzenia,
zmiany granic, migracje ludności. Tylko
jak dawniej na połoninach pasterze pasą
stada owiec i palą ogniska.
Wiersz wyryty
Pantyrskiej
bagnetem
na
Mapa Polski po I wojnie światowej.
przełęczy
"MŁODZIEŻY POLSKA, PATRZ NA TEN KRZYŻ
LEGJONY POLSKIE DŹWIGNĘŁY GO W ZWYŻ
PRZECHODZĄC GÓRY, LASY I WAŁY
DO CIEBIE POLSKO I DLA TWEJ CHWAŁY".
Mapa Polski po II wojnie światowej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards