odpowiedzialnosc-polityczna-a-odpowiedzialnosc

advertisement
Odpowiedzialność polityczna a odpowiedzialność konstytucyjna.
W rozwoju parlamentaryzmu wykształciły się dwie podstawowe formy odpowiedzialności
egzekutywy: odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna. Odpowiedzialność parlamentarna
(polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu oraz za podejmowane
akty i decyzje. Prawo pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej przysługuje parlamentowi,
zawsze będzie to więc odpowiedzialność realizowana z powodów politycznych i w oparciu o
kryteria polityczne. Natomiast odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) to odpowiedzialność za
naruszenie prawa, realizowana z inicjatywy parlamentu przed organem władzy sądowniczej. Choć
więc zawsze będzie to odpowiedzialność inicjowana w oparciu o decyzję polityczną, to proces jej
realizowania będzie przebiegał w postępowaniu sądowym i w oparciu o kryteria prawne.
Odpowiedzialność parlamentarna pełni obecnie role podstawową, choćby z uwagi na
skoncentrowanie pełni decyzji w rękach parlamentu i oparciu ich wyłącznie o polityczne kryteria.
Odpowiedzialność konstytucyjna jest natomiast odnoszona przede wszystkim do osoby Prezydenta,
jako że Prezydent z założenia nie może podlegać odpowiedzialności parlamentarnej, a szereg
konstytucji do puszcza też możliwość jej zastosowania wobec członków rządu i innych piastunów
najwyższych stanowisk w państwie.
dwie podstawowe formy odpowiedzialności egzekutywy - omówienie
Odpowiedzialność prezydenta - omówienie
System rządów w Konstytucji RP-opracowanie
Systemy rządów i ich klasyfikacja
Typ i forma państwa
Systemy rządów - prawo konstytucyjne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards