obowiazek-przestrzegania-porzadku-w-procesie

advertisement
Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy 1.Przed 1996 r. powinność pracownika
dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy.
Nowela do kodeksu pracy zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść.
Oznacza to, że i stota obowiązku zdyscyplinowania pracownika na gruncie nowego prawa stosunku
pracy pozostaje taka sama, zmienia się jedynie aparatura pojęciowa związana z tą problematyką.
Poszczególne powinności stanowiące dotąd treść pojęcia ,,dyscyplina pracy" będą nadal
egzekwowane przez pracodawców, tyle, że te pojedyncze czynności nie będą objęte jednym
wspólnym terminem dyscypliny pracy. 2. Dyscyplina pracy należała do pojęć nieostrych.
Najczęściej była rozumiana w kategoriach ,,wszechobowiązku" dla określenia stopnia realizacji
jakiejkolwiek powinności pracownika. Istniał szerokie (mniej znaczące) i wąskie znaczenie tego
pojęcia. Wąskie znaczenie obejmowało: obowiązek przestrzegania ustalonego czasu pracy,
obowiązek przestrzegania u pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. i stosowania się do poleceń
przełożonych Te właśnie składniki treści wąsko rozumianego terminu ,,dyscyplina pracy" po
nowelizacji KP wypełniają treść powinności pracownika przestrzegania porządku w procesie pracy.
Obowiązki pracownika - omówienie - Dyrektywa trzeźwości
Zasada równego traktowania i niedyskryminowania pracowników
Ramy prawne i wymagania proceduralne - omówienie
Obowiązki pracownika
notatki prawo pracy
Obowiązki pracownika - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards