program szkolenia okresowego dla osób pracujących na wysokości

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
KURS 1 DNIOWY
Temat
I.
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
a) Przepisy bhp dotyczące pracy na wysokości
b)
Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp oraz
odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp.
c) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia
z nimi związane
II. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy oraz metod ochrony przed szkodliwym i niebezpiecznym
wpływem czynników występujących w procesach pracy.
a) Prezentacja i omówienie sprzętu służącego do ochrony przed
upadkiem z wysokości oraz sprzętu służącego do pracy na
wysokości
b) Przypomnienie wiązania podstawowych węzłów
c) Stanowisko pracy. Stanowisko asekuracyjne i zjazdowe
w różnych pozycjach i różnych warunkach (stojące, siedzące,
wiszące, półwiszące).
d) Wspinaczka naturalna po drabinkach i kratownicach
e) Techniki zjazdu i wychodzenia po linie
III. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy ze
szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwych metod i organizacji pracy oraz związana z nimi
profilaktyka.
IV. Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
a) Ewakuacja
b) Autoratownictwo i ratownictwo
V. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
VI. Instruktaż stanowiskowy na dachu, drabinie, kratownicy, galerii
(dotyczy dachów, kominów, masztów, wież kratowych).
a)
- omówienie zagrożeń występujących na stanowisku pracy i sposobów
ochrony
- przygotowanie wyposażenia stanowiska pracy do wykonania zadania
b) Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy zgodnie z
zasadami bhp
c) Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
Ilość godzin
Ilość godzin
teoretycznych
1
praktycznych
0,2
0,2
0,2
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
2
1
0,5
0,5
Razem 8h
Download