Propozycja dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

advertisement
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
na kierunku
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Zagadnienia ogólne
WEEiA
1. Systemy ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w zakładzie pracy
2. Instalacje elektryczne: rodzaje połączeń i zabezpieczenia przed porażeniem
3. Ochrona elektrostatyczna i odgromowa
4. Zagrożenia od pól elektromagnetycznych
5. Zagrożenia w środowisku pracy wynikające z oświetlenia
WTMiWT
1. Środki ochrony indywidualnej i zasady doboru
2. Wymagania i dobór odzieży ochronnej i roboczej
3. Niezawodność człowieka w systemie człowiek – technika
4. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie pożarowym budynku
5. Systemy ochrony przed zagrożeniemi mechanicznymi w zakładzie pracy
WOiZ
1. System ochrony pracy w Polsce i role związanych z nim instytucji
2. Uprawnienia i zadania służby bhp w zakładzie
3. Ergonomia stanowiska pracy i jej wpływ na bezpieczeństwo
4. Szkolenia bhp i ich wpływ na profilaktykę wypadkową
5. Fizjologiczny aspekt pracy
WIPOS
1. Zarządzanie ryzykiem w procesie pracy
2. Systemy ochrony przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi w zakładzie pracy
3. Techniczne i organizacyjne standardy bezpieczeństwa
4. Postępowania powypadkowe
5. Koncepcje zarządzania bhp w przedsiębiorstwie (PN-18001)
Zagadnienia z bloku programowego OIZ
System oceny zgodności
Dokumentacja powypadkowa
Proces oceny ryzyka zawodowego, metody oceny
Obciążenie pracownika pracą a wymagania ergonomiczne
Projekt panelu kontrolnego – kryteria szacowania: antropometryczne, fizyczne
i psychiczne; monotonia i zmęczenie
6. Dokumentacja systemu zarządzania bhp
7. Zasady projektowania dla osób niepełnosprawnych
8. Metody pracy służb bhp
9. Metody motywowania pracowników do bezpiecznej pracy
10. Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy
1.
2.
3.
4.
5.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards