Prezentacja - Beskidzki Bank Spółdzielczy

advertisement
Finansowanie inwestycji
przez Beskidzki Bank
Spółdzielczy
maj 2010
Beskidzki Bank Spółdzielczy



siedziba w Bielsku-Białej
2 Oddziały - w Bielsku-Białej i Wadowicach
11 placówek bankowych – Bielsko-Biała,
Wadowice, Skoczów, Wilamowice,
Pisarzowice, Kozy, Tomice, Mucharz
Beskidzki Bank Spółdzielczy






12 mln funduszy własnych
suma bilansowa ponad 120 mln zł
obligo kredytowe ponad 70 mln zł
wskaźnik wypłacalności 14,5%
roczny wynik finansowy – ponad 1 mln zł
doświadczenie w obsłudze budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
Beskidzki Bank Spółdzielczy


kompleksowa obsługa wszystkich
segmentów klienta – osoby prywatne,
przedsiębiorcy, jednostki samorządu
terytorialnego, rolnicy, spółdzielnie
nowoczesne usługi - w tym rachunek przez
Internet, konto oszczędnościowe, przekazy
zagraniczne
Rozwój firmy bez dostępu
do kredytów i innych form
finansowego wsparcia
jest praktycznie niemożliwy.
Oferta Banku



Beskidzki Bank Spółdzielczy przygotował
szeroką gamę produktów finansowania
działalności gospodarczej - kredyty
obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki
Współpracujemy z firmami przygotowującymi
finansowanie projektów z funduszy unijnych
Mamy doświadczenie w finansowaniu OZE
Na co można
przeznaczyć kredyt?


na finansowanie projektów inwestycyjnych i
rozwojowych mających na celu stworzenie
nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego
majątku np. zakup maszyn, urządzeń,
środków transportu, nieruchomości itd.
na inwestycje związane z odnawialnymi
źródłami energii
Dlaczego kredyt inwestycyjny
w BBS to dobry wybór?


możliwość rozłożenia kosztów inwestycji na
wiele lat, dzięki długiemu okresowi
finansowania inwestycji, co pozwoli na
dopasowanie spłat kredytu do możliwości
finansowych Firmy
indywidualne warunki finansowania
Najważniejsze cechy
kredytu dla Firmy




wysokość kredytu - kredyt stanowi
uzupełnienie 20% wkładu własnego
kredytobiorcy,
okres kredytowania - do 15 lat,
karencja w spłacie kapitału– ustalana
indywidualnie, do 12 m-cy
możliwość refinansowania wcześniej
poniesionych nakładów
W przypadku inwestycji
z udziałem środków UE



promesy kredytowe
kredyty pomostowe na prefinansowanie
części kosztów kwalifikowanych
kredyty uzupełniające na tę część kosztów,
która nie jest sfinansowana środkami UE
Najważniejsze cechy kredytu
dla osoby prywatnej




wysokość kredytu - kredyt stanowi
uzupełnienie 20% wkładu własnego
kredytobiorcy,
okres kredytowania - do 25 lat,
karencja w spłacie kapitału– ustalana
indywidualnie, do 12 m-cy
możliwość refinansowania wcześniej
poniesionych nakładów
 „reszta”
- to negocjacje
Download