Badanie wyników z historii 1.

advertisement
Zagadnienia do badania wyników z historii w kl. I
31. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie
chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi
oznaczono wybrane wydarzenia.
(0-2)
31.1
31.2
Wydarzenie chronologicznie pierwsze
Wydarzenie chronologicznie ostatnie
A
A
B
B
C
C
D
D
A Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
B. Pierwsze igrzyska olimpijskie.
C. Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa.
D. Ogłoszenie Rzymu republiką.
32. Każdej budowli podanej w tabeli przyporządkuj jej charakterystyczne cechy. Wybierz je spośród
oznaczonych literami A-B. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane cechy.
(0 – 2)
32.1
32.2
Koloseum
meczet
A
A
B
B
A . Budowla islamska, miejsce modlitwy, z minaretem
B. Budowla rzymska, amfiteatr, czteropiętrowa widownia, kształt owalu
33. Kiedy założono Rzym, a kiedy wprowadzono republikę w Rzymie? Zaznacz obok daty
odpowiednio literę Z (założenie Rzymu) lub R (wprowadzenie republiki)
( 0 – 2)
33.1
33.2
509r. p.n.e.
753r. p.n.e.
Z
Z
R
R
34.Każdej z podanych w tabeli charakterystyk przyporządkuj odpowiedni stan społeczeństwa
Rzymu. Wybierz spośród zaznaczonych literami A-D. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono
wybrany stan.
(0 – 3)
34.1
34.2
34.3
Tworzyli podstawę rzymskiej armii, byli
ludźmi wolnymi, lecz nie przysługiwały im
prawa obywatelskie
Nie posiadali praw politycznych, stanowili
najniższą grupę społeczną, podlegali
swym panom
Przedstawiciele najzamożniejszych
rodów, posiadali większość ziemi,
sprawowali najwyższe urzędy
A. Patrycjusze
B. Plebejusze
A
B
C
A
B
C
A
B
C
C. Niewolnicy
35. Który z cesarzy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego chciał utworzyć uniwersalne
imperium składające się z czterech równoprawnych prowincji: Germanii, Galii, Rzymu i
Słowiańszczyzny?
(0 – 1)
A. Konrad II
B. Otton I
C. Henryk II
D. Otton III
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards