Slide 1

advertisement
Wdrażanie strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu
Paulina Kaczmarek, PricewaterhouseCoopers
*connectedthinking
pwc
Agenda
1. Czym jest odpowiedzialność biznesu?
2. Strategiczne podejście do wdrażania odpowiedzialności
2
Czym jest odpowiedzialność
biznesu?
3
Czym jest odpowiedzialność biznesu?
„Odpowiedzialność Biznesu przejawia się w równym traktowaniu wszystkich
wymiarów działalności firmy zarówno kwestii ekonomicznych, ekologicznych
jak i społecznych. Jest długofalowym, strategicznym podejściem
nastawionym na zrównoważony rozwój. ”
„To sposób prowadzenia firmy, którego celem jest osiągnięcie równowagi
między efektywnością i dochodowością a szeroko pojętym interesem
społecznym.”
4
Rola odpowiedzialności biznesu (CSR)
Podstawowym zadaniem CSR jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa!
Stanowi część
zarządzania
ryzykiem
Realizuje
oczekiwania
akcjonariuszy
Wspiera
zatrudnianie
najlepszych
Jest częścią
budowania
marki
Podlega
regulacjom
prawnym
Spełnia
wymagania
rynku
Jest odpowiedzią
na oczekiwania
instytucji rządowych
Odpowiada na
oczekiwania
Interesariuszy
5
Materialne
Niematerialne
Nowe rozumienie wartości organizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reputacja
Marka
Zaufanie
Wiarygodność
Przejrzystość
Kapitał intelektualny
Lojalność klienta
Zarządzanie ryzykiem
Odpowiedzialność społeczna
i środowiskowa
MOŻLIWOŚCI STRATEGICZNE
Patrzenie w przyszłość
Wyjaśnienie w jaki sposób
rezultaty zostały i w jaki
sposób w mogą być
osiągnięte w przyszłości


ASPEKTY FINANSOWE
• Kapitał finansowy
• Aktywa


Ocena post factum
Wyjaśnienie JAKIE
rezultaty zostały
osiągnięte
6
Beyond
compliance
Company
policy
Regulation
Management of risk and opportunity
Odpowiedzialny biznes – „części składowe”
Reputation
Brand
Consumers
Competitors
Investors
Employees
Company policies and codes
Business
regulatory
framework
‘Technical’
regulation
Taxation
7
Odpowiedzialny biznes – pozycjonowanie
• Poprawa reputacji
• Zróżnicowanie usług/produktów
• Zrównoważony model
Szanse
operacyjny
Efektywność
operacyjna
• Ryzyko operacyjne
• „Licencja na działanie”
• Wymogi prawne
• Ryzyko utraty reputacji
Wzrost
wartości
Ryzyka
Wiele przedsiębiorstw aspiruje do poziomu wykorzystania szans związanych z
CSR, lecz nie powinny zapominać o podstawach związanych z zarządzaniem
ryzykiem i wypełnianiu wymogów prawnych
8
Strategiczne podejście do
odpowiedzialności
9
Strategiczne podejście do odpowiedzialności
Przedsiębiorstwa przyjmujące perspektywę Odpowiedzialnego Biznesu
uwzględniają, prognozują oraz maksymalizują ekonomiczną, środowiskową
oraz społeczną wartość z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.
•
•
•
•
•
STRATEGIA
Kompleksowe działania we wszystkich wymiarach biznesu
Uwzględniające kluczowe grupy interesariuszy
Powiązane z realiami rynkowymi i możliwościami firmy
Długofalowe i nastawione na zrównoważony rozwój
Wymierne w skutkach = mierzalne
SPOSÓB W JAKI FIRMA ZARABIA PIENIĄDZE
10
Strategiczne podejście do odpowiedzialności
Odpowiedzialność Biznesu
Społeczność
lokalna
• Wsparcie inicjatyw
powiązanych z
działalnością biznesową
• Budowanie
długoterminowych
partnerstw
• Ewaluacja wpływu
własnych działań na społ.
• Angażowanie
pracowników
• Mierzenie własnego
zaangażowania
Środowisko
• Zmiany klimatyczne –
redukcja emisji CO2.
• Systematyczne podejście
do zarządzania
wykorzystaniem surowców
• Zarządzanie i
minimalizacja odpadów
produkcyjnych.
• Poprawa wydajności
poprzez ustalanie i
wypełnianie celów w
zakresie eko-wydajności
Miejsce pracy
• Równość i różnorodność
• Work-life balance
• Etyka, wartości, zasady
• Szkolenia i rozwój
• Relacje między
pracownikami
• Rekrutacja i retencja
• Kalkulacja i uwzględnianie
ryzyka społecznego i
środowiskowego w
działaniach firmy
Rynek
• Zmiana oczekiwań rynku –
nowe produkty i usługi
• Uwzględnianie kwestii
społecznych i
środowiskowych w
procesach zamówień, w
outsourcingu
• Dbałość o klienta.
• Nowe produkty na nowe
rynki – ‘bottom of the
pyramid’
• Inwestycje społecznie
odpowiedzialne (SRI).
11
1 Pytanie
Znaczenie CSR
Jak ważny jest CSR dla naszej organizacji?
Ryzyko, niepewność, możliwości?
• Jakie wyzwania z zakresu zrównoważonego rozwoju będą miały wpływ na naszą
strategię biznesową?
• Co i w jaki sposób najsilniej na nas wpłynie?
• Czy wiemy, czego się od nas oczekuje?
• Jaką rolę możemy odgrywać w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
i ekologicznych?
• Jakie są największe ryzyka biznesowe, w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju?
• Jakie możemy napotkać rodzaje niepewności i jak wpłyną one na naszą strategię biznesową?
• Czy to oznacza, że będziemy mieli nowe szanse biznesowe?
13
2 Pytanie
Wizja i plan działania CSR
Gdzie chcemy się znaleźć za 5 lat i jak tam dotrzeć?
Wizja
Plan działania
Jaką mamy wizję naszej firmy?
Co należy zrobić?
Główne cele, założenia i priorytety
Co jest priorytetem z perspektywy
naszej działalności czy branży?
Jak chcielibyśmy być postrzegani za
pięć lat pod względem:
Postrzegania marki?
Lojalności klientów?
Konkurencyjności?
Tytułu preferowanego pracodawcy?
Stosunków z organami nadzoru?
Profilu ryzyka?
Jak to należy zrobić?
Innowacja, ewolucja, czy rewolucja w
działaniach
Jak to wpłynie na naszą organizację?
Wpływ na strategię firmy, jej działalność,
procesy zarządzania, marketingu,
raportowania i komunikacji
Czego potrzebujemy żeby to zrobić?
Ludzie, wiedza, finanse, infrastruktura
etc.
14
3 Pytanie
Zyskowność CSR
Czy nasze działania CSR się opłacą?
„Bez względu na piękno strategii, należy od czasu do czasu spojrzeć na wyniki”.
Winston Churchill
Pytania dyrektorów: Jeśli przyjmiemy program odpowiedzialności społecznej…..
• Ile to kosztuje?
• Czy mogę sprzedać więcej?
• Czy mogę sprzedać za lepszą cenę, czy moje marże się poprawią?
• Czy mogę obniżyć koszty?
• Czy mogę lepiej zarządzać ryzykiem?
• Czy mogę poprawić naszą reputację i lepiej się odróżnić od konkurencji?
15
4 Pytanie
Komunikacja CSR
Jak opowiedzieć o naszych działaniach CSR?
Komunikacja i raportowanie
• Dlaczego musimy prowadzić sprawozdawczość i komunikować się?
rozróżnianie, marki, zarządzanie ryzykiem
• Co komunikujemy i zamieszczamy w sprawozdaniach?
przesłanie, temat, historia, istotność
• Z kim się komunikujemy i komu zdajemy sprawozdanie?
grupy interesariuszy firmy
• Jak mamy się komunikować i prowadzić sprawozdawczość?
forma, kanały, poziom zaangażowania, poświadczanie przez firmy zewnętrzne
16
Korzyści z CSR
Licencja do prowadzenia działań
Zgodność z prawem; mniejsze koszty dostosowania
Lepszy dostęp do kapitału
Przewaga rynkowa
Przewaga konkurencyjna – rozpoznawalność marki, wiarygodność,
lojalność klientów
Powielanie wzorów liderów branży na świecie i uzyskanie pozycji lidera
w Polsce
Jakość zarządzania wynikami
Pro-aktywne podejście do identyfikacji, zarządzania i kwantyfikacji
ryzyka
Zwiększona efektywność procesów oraz korzyści z obszaru „ecoefficiency”
Dobre relacje wewnętrzne i
zewnętrzne
Długofalowy strategiczny wzrost
Lojalność pracowników
Zarządzanie i reagowanie na oczekiwania interesariuszy
Korzyści biznesowe: dostęp do nowych rynków, rozwój przyjaznych dla
środowiska innowacji produktowych
Wzrost całościowej wartości firmy
17
pwc
KONTAKT
Paulina Kaczmarek
PricewaterhouseCoopers
Tel. 519 507 416
[email protected]
www.pwc.com/pl/sbs
18
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards