Dystrybucja

advertisement
Dystrybucja
DYSTRYBUCJA
• zorientowana na osiąganie zysku działalność, obejmującą planowanie,
organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na
rynku i zaoferowania ich do sprzedaży, lub
• wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych,
czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między
sferą produkcji i sferą konsumpcji
Dystrybucja
• Ogniwo pośrednie pomiędzy produkcją a konsumpcją
• Wypełnia luki dzielące dwie sfery
• Luka czasowa
– Konsumenci dokonują różnych zakupów określonych pozycji w
bardziej lub mniej nie ciągłych odstępach czasu, podczas gdy
większości firm prowadzi produkcje na zasadzie ciągłości
• Luka przestrzenna
– Konsumenci są rozproszeni na rynku, producenci są zlokalizowani w
niewielu miejscach
• Luka ilościowa
– Firmy wytwarzają w określonym czasie wielkie ilości produktów, konsumenci
potrzebują ich w znacznie mniejszych ilościach
• Luka w asortymencie
– Asortyment produktów wytwarzanych przez firmę jest ograniczony, konsumenci
mają wiele potrzeb
• Luka informacyjna
– Konsumenci nie zawsze wiedzą o dostępności bądź o źródle nabycia produktów
jakich potrzebują, producenci mogą nie wiedzieć kim są i gdzie się znajdują ich
potencjalni klienci
Tradycyjne związki logistyki i marketingu
• Cel marketingu:
– Alokacja zasobów według elementów marketinu-mix w celu maksymalizacji
zyskowności firmy w długim okresie
• Cel logistyki
– Minimalizacja kosztu całkowitego, przy docelowym poziomie obsługi klienta, gdy:
Koszt całkowity
=
koszty transportu
+
koszty magazynowania
+
Koszty przetwarzania zamówień i informacji
+
Koszty partii dostawy
+
Koszty utrzymywania zapasów
STRUKTURY DYSTRYBUCJI
Podstawowe funkcje dystrybucji można podzielić
na:
• funkcje koordynacyjne, których głównym celem jest koordynacja
podaży z popytem na dany produkt dzięki zapewnieniu
odpowiedniej przepustowości kanału dystrybucji. Zaliczamy:
–
–
–
–
zbieranie,
przekazywanie informacji rynkowych,
promocja produktów firm,
nawiązywanie kontaktów handlowych,
• funkcje organizacyjne, które polegają na dostosowaniu struktury
podaży do popytu
Zaliczamy:
–
–
–
–
–
transport
magazynowanie
obsługa zamówień
przerób handlowy
sprzedaż produktów pośrednikom i konsumentom
KANAŁ DYSTRYBUCJI
• to struktura elementów organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych
pośredników, którzy dany produkt sprzedają na rynku, lub zbiór
wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w
procesie dostarczania wyrobu i usługi do użytkownika lub konsumenta.
• Kanały dystrybucji różnią się długością (liczbą szczebli) i szerokością
(liczbą pośredników tego samego szczebla).
Kanał bezpośredni
Składa się z dwóch szczebli – producenta i finalnych
nabywców jego produktów. W tym kanale nie występują
podmioty pośredniczące.
•
Kanał pośredni
Składa się z producenta, pośrednika i finalnych nabywców.
Kanały te dominują na rynku dóbr konsumpcyjnych, a celem
pośredników jest przekształcenie asortymentu produkcyjnego na
handlowy.
•
•
–
Pośrednikiem jest osoba fizyczna lub prawna przejmująca lub pomagająca w
przesuwaniu prawa własności do produktu na jego drodze od producenta do
finalnego nabywcy.
Podział pośredników:
• Pośrednik – kupiec - przejmują prawo własności do płynących
przez kanał produktów (hurtownicy, detaliści)
• Pośrednik – agent – nie kupują produktów, lecz aktywnie
uczestniczą w nawiązywaniu transakcji kupna – sprzedaży
(agenci, brokerzy)
Pośrednicy realizują funkcje:
• Transakcyjne (negocjowanie warunków umów, przejmowanie
ryzyka)
• Logistyczne (zamawianie produktów, organizacja dostaw,
sortowanie)
• Pomocnicze (badanie popytu, przekazywanie informacji
rynkowych)
Typowe rodzaje kanałów dystrybucyjnych dla dóbr konsumpcyjnych
Typowe rodzaje kanałów dystrybucyjnych dla dóbr przemysłowych
• Celem dystrybucji fizycznej jest dążenie do zapewnienia
nabywcom pożądanego przez nich poziomu obsługi
dystrybucyjnej przy minimalizacji związanych z tym kosztów.
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej jest sumą kosztów realizacji
wszystkich czynności składających się na fizyczny przepływ produktu od
wytwórcy do nabywcy.
KCD = KO + KT + KM + KZ + KU
KCD – koszt całkowity dystrybucji fizycznej
KO - koszt obsługi zamówień
KT – koszt transportu
KM – koszt utrzymania magazynów
KZ – koszt utrzymania zapasów
KU – koszt utraconych możliwości sprzedaży
Głównym problemem dystrybucji fizycznej jest wybór dróg i środków transportu, określenie
rodzaju, liczby i lokalizacji magazynów, ustalenie minimalnej wielkości dostaw, wybór rodzaju
opakowania produktu.
Podstawowe zależności między kosztami
dystrybucji fizycznej
Logistyczna obsługa klienta
• Obsługa klienta – paliwo, które napędza silnik łańcucha
logistycznego
Obsługa klienta
•
•
•
•
Zaoferowanie korzystnych warunków finansowych i kredytowych
Zagwarantowanie dostawy w określonym terminie
Zmiany terminów fakturowania
Postawienie do dyspozycji kluczowych klientów kompetentnych
przedstawicieli pionu sprzedaży
• Rozszerzenie możliwości sprzedaży na zasadzie konosamentu
• Utrzymywanie zapasu części zamiennych na poziomie zadowalającym
klienta
Elementy obsługi klienta
• Czas
–
–
–
–
Przekazywanie zamówienia
Opracowanie zamówienia
Przygotowanie zamówienia do wysyłki
Wysyłanie zamówionych towarów
• Niezawodność
– Cykl
• Dotrzymanie czasu dostawy wpływa na poziom zapasów u klienta i koszty ich
ewentualnego wyczerpania
– Zabezpieczona dostawa
• Reklamacje
– Właściwie zrealizowane zamówienia
• Komunikacja
• Ulica dwukierunkowa
• Wygoda
• elastyczność,
• zróżnicowane wymagania klientów,
• zysk na kliencie
•
•
•
•
•
Pomiar obsługi klienta
(z punktu widzenia klienta)
zamówienie otrzymane punktualnie (terminowo),
zamówienie zrealizowane kompletnie,
zamówienie otrzymane bez uszkodzeń,
zamówienie dokładnie zrealizowane,
zamówienie dokładnie zafakturowane.
Budowa strategii obsługi klienta
• Ustalenie poziomu obsługi na podstawie reakcji klienta na brak
produktu
• Kompromis między kosztami i przychodami
• Analiza ABC
• Audyty obsługi klienta
Wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość sprzedaży i zyski przedsiębiorstwa
• Firma chcąc uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku a w
efekcie zwiększyć sprzedaż i zyski, musi zaoferować poziom
obsługi wyższy niż konkurencja (83%)
• Uzyskanie wyższego poziomu obsługi klienta powoduje
gwałtowny wzrost kosztów jego dostarczenia, co m.in. wynika z
bardzo wysokich kosztów dodatkowych zapasów koniecznych,
aby zaspokoić nieoczekiwane wahania popytu
• Zaoferowanie poziomu obsługi klienta wyższego niż
konkurencja powoduje ponadprzeciętny przyrost sprzedaży
• Podwyższanie poziomu obsługi klienta w przedsiębiorstwie
maksymalizującym sprzedaż jest uzasadnione doi poziomu,
przy którym dodatkowe wydatki ponoszone na obsługę klienta
są rekompensowane przez wyższą sprzedaż (95%)
• Przedsiębiorstwo, kierujące się w swej działalności kryterium
maksymalizacji zysku, powinno zdecydować się na poziom
obsługi maksymalizujący różnice pomiędzy wzrostem sprzedaży
a kosztami poniesinymi na jej uzyskanie (89%)
Standardy obsługi klienta
Typ przedsiębiorstwa
Hurtownik
Producent Detalista
Przewoźnik lotniczy
Przewoźnik samochodowy
Restauracja
Standard
Co najmniej 98% prawidłowo zrealizowanych zamówień
Czas cyklu dostawy nie dłuższy niż 5 dni
Akceptacja zwrotów w ciągu 30 dni
Co najmniej 90% punktualnych przylotów
Nie więcej niż 5%przesyłek zagubionych lub uszkodzonych rocznie
obiad podany w ciągu 5 minut od przyjęcia zamówienia
Download