Biofeedback

advertisement
Biofeedback
w pytaniach i odpowiedziach
Czy trening EEG-biofeedback jest bezpieczny?
Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki na głowie trenującego
służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy
elektryczne. Głowica pomiarowa jest zasilana bateriami podobnymi
do tych w pilocie telewizora i jest oddzielona elektrycznie od reszty
systemu. Podczas treningu nie wykorzystuje się żadnych środków
farmakologicznych.
Dla kogo terapia EEG Biofeedback?
Terapia EEG Biofeedback ma szerokie zastosowanie, zarówno
u Dzieci jak i Dorosłych. Stosuje się ją jako metodę leczenia
konkretnych zaburzeń i deficytów, jak również trening dla osób
zdrowych pragnących podnieść efektywność pracy swojego mózgu
i jakość życia. Wskazania dla terapii (Dzieci, Młodzież i Dorośli):










zaburzenia uwagi i koncentracji
trudności w zakresie emocji: agresja, silne reakcje stresowe,
depresja, zaburzenia lękowe
ADHD
trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
obniżona motywacja
przewlekłe bóle głowy
zaburzenia snu
zaburzenia mowy (jąkanie się)
zespół chronicznego zmęczenia
tiki




poprawienie zdolności uwagi i koncentracji osób zdrowych
dla osób zawodowo uprawiających sporty
dla osób, których praca wiąże się z dużym napięciem i stresem
dla osób z zaniżoną samooceną i niską pewnością siebie.
Jak należy się przygotować do terapii EEG Biofeedback?
Przed przystąpieniem do terapii potrzebne będzie pełne badanie EEG,
zawierające wszystkie próby aktywacji: fotostymulację,
hiperwentylację, oraz reakcję zatrzymania. Konieczne jest również
określenie dominującej półkuli mózgowej. Takie badanie wykonuje
się w publicznej służbie zdrowia po przedstawieniu skierowania od
lekarza pierwszego kontaktu, lub w ośrodkach niepublicznej opieki
zdrowotnej bez skierowania. Zawsze należy uprzedzić specjalistę
EEG, że jest to badanie w związku z planowanym rozpoczęciem
terapii EEG Biofeedback.
Jak długo trwa trening?
Jedna sesja treningowa składa się zazwyczaj z dziesięciu "rund"
trwających 2 lub 3 minuty. Do tego należy dodać kilka minut na
niezbędne przygotowania. Pierwszy diagnostyczny trening trwa
dłużej, ponieważ trzeba wówczas przeprowadzić odpowiednie
pomiary służące do ustalenia najodpowiedniejszej strategii treningu.
W indywidualnych przypadkach (np. nadpobudliwość, nadmierna
męczliwość) ilość rund i czas ich trwania ustala się indywidualnie.
Jak często powinny odbywać się treningi?
Treningi powinny odbywać się w odstępach kilkudniowych, nie
dłuższych niż tydzień, aby mogło nastąpić kumulowanie efektów
poprzednich treningów. Z drugiej strony zbyt częste treningi nie dają
dobrych efektów - mózg musi mieć czas na przyswojenie sobie
zmienionych wzorców funkcjonowania. Tzw. neuroplastyczność
mózgu, na której bazuje metoda biofeedback jest reakcją stosunkowo
wolną - przyjmuje się, że aby wytworzyło się nowe połączenie
neuronalne trzeba około miesiąca. Tak więc jeden dziesięciogodzinny
trening to zupełnie nie to samo co dziesięć treningów po godzinie?
Po jakim czasie obserwuje się efekty treningu?
Już po pierwszych treningach wiele osób doświadcza tzw. efektu
nowości związanego z podekscytowaniem. Nie jest on zasadniczym
celem treningu i zwykle wygasa w ciągu kilku dni. Drugim etapem,
obserwowaną względnie regularnie, jest poprawa samopoczucia
(uspokojenie, rozpogodzenie, ożywienie, klarowność itp. - zależnie od
typu treningu). Występuje ona zwykle w trakcie treningu lub w ciągu
kilku godzin po nim. Trzeci etap, który jest głównym celem treningu,
to postępująca stopniowo poprawa funkcji psychicznych (jak uwaga,
koncentracja, wydolność psychiczna). Z czasem poprawa
funkcjonowania jest odbierana jako naturalna.
Czy można w ten sposób wyleczyć dysleksję lub ADHD?
Terminy: dysleksja i ADHD określają pewien rodzaj zaburzeń
postrzegania lub zachowania, wynikających ze specyficznych cech
układu nerwowego. Wszelkie terapie, w tym biofeedback, służą
poprawie funkcjonowania osoby dotkniętej tymi zaburzeniami - nie
mogą jednak usunąć ich przyczyn, przynajmniej w bezpośrednim
oddziaływaniu.
Co daje taki trening osobom “zdrowym”?
Osoby nie dotknięte żadnymi zaburzeniami również korzystają
z treningów biofeedback. Ich celem jest wówczas ogólna poprawa
wydolności umysłowej, pamięci, koncentracji i zwiększenie
odporności na stres. Treningi polecane są szczególnie uczniom
i studentom w okresie poprzedzającym egzaminy, osobom
wykonującym pracę wymagającą szczególnej koncentracji i uwagi,
narażonym na długotrwały stres.
Kiedy nie można stosować treningu EEG-biofeedback?
W zasadzie nie ma przeciwwskazań do stosowania tej metody
treningu. W przypadku osób z epilepsją przeciwwskazaniem może być
tzw. fotowrażliwość - stosuje się wtedy wyłącznie dźwiękowy sygnał
sprzężenia zwrotnego. Generalnie u osób cierpiących na schorzenia
neurologiczne należy zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.
W niektórych gabinetach lekarskich terapia metodą EEGbiofeedback prowadzona jest przez lekarza - neurologa.
W przypadku chorób psychicznych z zakresu tzw. “dużej”
psychiatrii terapia powinna być prowadzona wyłącznie w warunkach
klinicznych. Ze względu na ogromną neuroplastyczność mózgu
treningów EEG-biofeedback nie powinno się stosować u bardzo
małych dzieci .
W NASZEJ SZKOLE
TRENINGI EEG BIOFEEDBACK
PROWADZONE BĘDĄ
OD WRZEŚNIA 2013 ROKU.
OSOBY CHĘTNE PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ
DO P. MAŁGORZATY BOJANOWSKIEJ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards