biofeedback - Poradnia Pruszcz

advertisement
BIOFEEDBACK
CO TO JEST BIOFEEDBACK I JAK PRZEBIEGA TERAPIA?
EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGraf – biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako
Neurofeedback jest nową, opartą na naukowych podstawach, metodą zwiększania możliwości naszego
umysłu.
Metoda ta:
 usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci,
kreatywności, planowania;
 polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia, tremy, zaburzeń
psychosomatycznych (bóle głowy, zaburzenia snu);
 pomaga szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, ze specyficznymi
trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), zaburzeniami emocjonalnymi
i psychosomatycznymi.
Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu
Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności. Opiera się na
uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu
specjalistycznej techniki komputerowej.
Terapia EEG BIOFEEDBACK jest skuteczna w przypadkach:
- problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia i inne);
- zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania (nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności,
agresji, apatii);
- zaburzeń snu;
- stanów lękowych, natręctw, depresji.
Treningi EEG BIOFEEDBACK są wskazane także w celu:
- poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się;
- efektywnego uczenia się języków obcych;
- usprawnienia motoryki i poprawy koncentracji uwagi.
Uczestniczenie w terapii Biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z
dzieckiem (np. terapii pedagogicznej, psychoterapii i innych).
Poradnia wyposażona jest w urządzenie ProComp5 Infiniti firmy Thought Technology Ltd.,
światowego lidera w produkcji urządzeń do monitoringu fizjologicznego i biologicznego sprzężenia
zwrotnego – BIOFEEDBACK. Urządzenie współpracuje z programami komputerowymi BioGraph Infiniti.
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH TERAPIĘ
PSYCHOLOG – mgr Ewa Lach
PEDAGOG – mgr Wioleta Dankowska
Download