Miko*ów, dn

advertisement
………………………………….
Pieczątka firmowa wykonawcy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją
cenową – Zadanie I
j.m
.
Liczb
a
Nazwa i opis
POMOCE
DYDAKTYCZN
E
Stanowisko do
Treningu
Biofeedback
szt.
1
Aparatura Biofeedback to specjalistyczny
sprzęt do zajęć terapeutycznych
umożliwiający trening poprawiający
efektywność pracy mózgu ucznia
(pacjenta) i kontrolę nad procesami
fizjologicznymi zachodzącymi w
organizmie:
Urządzenie do terapii i treningu
Biofeedback powinno posiadać
parametry zgodne z poniższymi:
Aparatura powinna:
• posiadać certyfikat wyrobu medycznego
CE kl. I
• zawierać koder 5-kanałowy
cena
jednostkow
a brutto
Cena brutto
za wszystkie
sztuki/zesta
w
• posiadać możliwość obsługi czujników
do pomiaru SEMG (powierzchniowego
EMG), BVP lub EKG (rytmu serca), Temp
(temperatury), oddychania, SC
przewodności skóry.
• posiadać możliwość współpracy z
aparaturą do prowadzenia terapii HEG
Biofeedback (hemoencefalografia)
• posiadać możliwość pomiaru impedancji
(parametry opór skóry), czujnik
zewnętrzny
• posiadać możliwość prowadzenia
dwukanałowej diagnostyki EEG
• posiadać możliwość rozbudowy o bazę
normatywną, działającej w czasie
rzeczywistym
• posiadać wysoka częstotliwość
próbkowania co najmniej 2 kanałów
• posiadać automatyczne rozpoznawanie
sensorów
• zawierać wejście karty pamięci flash
umożliwiające zapis danych na karcie
pamięci flash
• posiadać kalibrację automatyczną.
Oprogramowanie powinno posiadać
następujące funkcje i możliwości:
• minimum 90 specjalistycznych ekranów
i plansz diagnostycznych do celów
neurofeedback
• możliwość samodzielnego dołączania
do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń
• możliwość korzystania z DVD, CD,
plików AVI Wale, BMP, MP3
• możliwość korzystania z gier typu Flash
• możliwość samodzielnej budowy lub
edycji ekranu terapeuty i pacjenta
• możliwość samodzielnej budowy lub
edycji skryptów terapeutycznych
• możliwość ręcznego i automatycznego
usuwania artefaktów
• możliwość zapisu surowego sygnału
EEG i odtwarzanie go po sesji
• możliwość tworzenia raportów i trendów
(automatycznie generowany raport z
przebiegu wszystkich sesji)
• możliwość implementowania do
systemu skryptów terapeutycznych
przygotowanych przez innych
terapeutów
• możliwość archiwizacji danych oraz
eksport ich do Worda i Exela
• polska wersja językowa
Oprogramowanie powinno być
kompatybilne z aparaturą.
Dodatkowo zestaw powinien zawierać:I4
• łącznik kodera z komputerem
• sensor (czujnik) z funkcją pomiaru
impedancji
• kabel światłowodowy pozwalający na
przesyłanie danych o niskiej zawartości
szumów, bezpośrednio do komputera za
pomocą złącza USB
• elektrody w montażu
jedno/dwubiegunowym DIN
Zestaw powinien być zapakowany w
walizkę.
Zestaw
akcesoriów do
biofeedback
szt.
4
ZESTAW AKCESORIÓW DO
BIOFEEDBACK (PASTY
PRZEWODZĄCO-KLEJĄCE, WODA
FIZJOLOGICZNA):
• pasta klejąco-przewodząca - pasta,
która mocuje elektrody (opakowanie
228gr): służy do przygotowania skóry
pacjenta przed terapią, zapewnia
przewodzenie elektrod miseczkowych w
czasie badania EEG / EMG / EP, jest
podstawowym środkiem do mocowania
elektrod miseczkowych EEG w systemie
10-20 wykorzystywanym przez techników
z całego świata, wnętrze elektrody
wypełnione pastą nie wysycha dzięki
czemu nie ma potrzeby przerywania
badania i ponownego żelowania elektrod,
pasta jest łatwo usuwalna i zmywalna
przy pomocy wody z powierzchni elektrod
i skóry głowy pacjenta.
• żel (tuba 114gr) - łagodny żel
obniżający oporność kontaktu skóra elektroda- skutecznie obniżający
impedancję skóry przy jej minimalnym
podrażnieniu oraz dyskomforcie pacjenta,
dzięki czemu może poprawić jakość
zapisów; żel ma zawierać łagodny
materiał ścierny, który usuwa martwą,
suchą skórę i jednocześnie nawilża jej
wierzchnią warstwę, co pomaga poprawić
przewodność i osiągnąć maksymalną
wydajność aparatury rejestrującej zapisy
• woda fizjologiczna: 2x100 ampułek po 5
ml
RAZEM
X
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXX
x
PLN
............................................................
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
Download