Neuromed a profilaktyka całościowych zaburzeń rozwoju

advertisement
Halina Flisiak-Antonijczuk
Dyrektor Centrum NEUROMED
W Polsce badania epidemiologiczne dotyczące
autyzmu i spektrum autyzmu/ASD/ jak dotąd, nie
zostały przeprowadzone, ale przyjmując dane
pochodzące z innych krajów należy ocenić, iż w
Polsce osób dotkniętych ASD może być co najmniej
30 000, a nawet dużo więcej
W USA autyzm jest zdiagnozowany u 1 na88 dzieci, w
tym chłopcy: 1 na 54 i dziewczynki: 1 na 252. Średni
wiek rozpoznania to 4 lata
Korzystając z powyższych danych i opierając się
na badaniach statystycznych można wnioskować,
że liczba dzieci z ASD w województwie
dolnośląskim wynosi 5899
Szacuje się, że na terenie województwa
dolnośląskiego w grupie nowonarodzonych
dzieci z ryzykiem wystąpienia autyzmu znajduje
się 972 dzieci, w tym na terenie miasta Wrocław
229
Program rozbudowy będzie skierowany dla
dzieci z tzw. grup ryzyka:
1. przedwcześnie urodzonych,
2. z patologicznych ciąż i porodów,
3. z obciążeniami i uszkodzeniami
genetycznymi,
4. nisko punktowanych dzieci w skali Appgar
przy urodzeniu
5. rodzeństwa dzieci z rozpoznaniem autyzmu
We wczesnym okresie rozwoju układ nerwowy
charakteryzuje się wyjątkowo dużą plastycznością.
Plastyczność mózgu oznacza jego zdolność do
ulegania trwałym zmianom w procesie rozwoju,
kompensacji oraz uczenia się.
Odbywa się ona poprzez reorganizację (tworzenie
i obumieranie) połączeń synaptycznych między
neuronami.
Należy również zwrócić uwagę, iż małe dzieci są
bardziej podatne na stosowane wobec nich
programy usprawniania oraz czynią postępy
szybciej niż starsze
Zakładamy ścisłą współpracę z instytucjami
publicznymi, oddziałami noworodkowymi oraz
lekarzami różnych specjalizacji.
Jesteśmy przygotowani do diagnostyki
neurofizjologicznej w tym EEG we śnie, bez
potrzeby hospitalizacji tych pacjentów.
Mamy możliwość stosowania terapii opartej o
neurofizjologiczne wyrównywanie deficytów
rozwojowych czynności bioelektrycznej oun
takich jak EEG Biofeedback, mikropolaryzacja
mózgu czy przezczaszkowa stymulacja
magnetyczna
Badania specjalistyczne:
 elektroencefalografia EEG wraz z
holterem ,wideometrią oraz QEEG
 elektromiografia EMG,
 USG przezciemiączkowe,
 potencjały wywołane
słuchowe i wzrokowe,
 EEG Biofeedback
Powyższa diagnostyka jest możliwa ze
względu na wykształcony certyfikowany
personel
Zwiększenie dostępności do szybkiej
całościowej diagnostyki zaburzeń rozwoju
pozwoli na skuteczną profilaktykę i
terapię
Objęcie całościową kompleksową terapią
dotyczyć będzie nie tylko dziecka ale
również jego rodziny
Poprawa warunków lokalowych umożliwi
profesjonalne realizowanie tego zadania
Dzieci diagnozowane w Neuromedzie w wieku 0-7
2011
rok
2012
rok
2013
rok
2014
rok
F80.1
Zaburzenia ekspresji mowy
125
136
81
88
F84
Całościowe zaburzenia rozwojowe
54
63
157
202
R62.8
Inne braki w porównaniu do
oczekiwanego prawidłowego rozwoju
fizjologicznego
363
358
380
382
739
580
419
460
1281
1137
1037
1132
G93.4 Encefalopatia, nie określona
Razem
Dziękuję za uwagę
Download