Neurofizjologia ta także nasza specjalność

advertisement
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom
mgr Jolanta Bobulska - pedagog
„Neurofizjologia ta także nasza specjalność „
W 2008 roku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bytomiu w ramach
ogólnopolskiego projektu Unijnego otrzymała możliwość instalacji systemu do diagnozy i
terapii metodą EEG Biofeedback . Dwóch pedagogów pracujących w PPP w Bytomiu odbyło
szkolenie w Instytucie EEG Biofeedback w Warszawie i po pomyślenie zdanych egzaminach
otrzymało certyfikat do prowadzenia tej metody terapii . Terapia ta jest metodą wpisaną w
Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych . Nie jest metodą medycyny naturalnej ani
paramedyczną. Jest oparta o badanie EEG w połączeniu z uczeniem instrumentalnym.
Metoda ta została opracowana w amerykańskich laboratoriach wojskowych w latach 60-tych
w 10 lat później wprowadzona do medycyny cywilnej. Do Polski wprowadziła ja Dyrektor
EEG Instytutu Dr n, med. Michaela Pakszysz –pediatra i neurofizjolog dziecięcy , specjalista
EEG.
Aparatura do EEG Bifeedbacku składa się z 2 systemów EEG , 2 monitorów :dla
terapeuty i pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami . Terapeuta zakłada według potrzeb 2
lub więcej elektrod symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne .
Czynność bioelektryczna mózgu jest zapisywana analogowo i prezentowana na monitorze
terapeuty .
Pacjent podczas treningu widzi swoje fale mózgowe na monitorze w formie dla niego
zrozumiałej –jako grę wideo np. kieruje samochodem , rzeką , rakietą . Robi to tylko i
wyłącznie pracą swojego mózgu , bez użycia klawiatury czy myszki .
Podczas badania czy terapii nic ingerujemy w pracę mózgu tylko odczytujemy jakie fale
mózgowe pacjent tworzy i wiedząc , które są prawidłowe za ich tworzenie go nagradzamy .
Dążąc do wygrania gry pacjent uczy się optymalnej pracy mózgu i poprawia swój stan.
Metoda ta jest niezwykła bowiem uczy się panować nad swoimi falami mózgu w procesie
samouczenia się za pomocą tzw. sprzężenia zwrotnego
Kiedy można wzbogacać pomoc psychologiczno-pedagogiczna o treningi EEG
Biofeedback ?
Metoda ta poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej skupianie , pamięć, wiarę w
siebie , zapewnia lepsze zorganizowanie się, zwiększa kreatywność , usprawnia umysł ,
polepsza jakość i ilość snu
Stosowana jest w terapii:
-zburzeń uwagi , pamięci ,
- mowy , wady wymowy , jąkania
- zaburzeń zachowania w tym nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD,ADD ,)
- impulsywności , agresji ale i apatii
- poprawiającej wyniki w nauce ,
-dysleksji rozwojowej z wszystkimi jej objawami
-zaburzeń lękowych , stanów lękowych , depresji , natręctw
-tremy , napięcia wewnętrznego , niskiej samooceny
-tikach ,
- mózgowym porażeniu dziecięcym
-rehabilitacjach po urazach
-upośledzeniu umysłowym
Możemy także profilaktycznie stosować treningi u dzieci zdrowych dla:
-poprawy szybkości zapamiętywania , uczenia się i przypominania materiału szkolnego
-poprawy osiągnięć sportowych , artystycznych (zdjęcie sali )
W PPP w Bytomiu terapia odbywa się zgodnie z zaleceniami Instytutu EEG
Biofeedback. Uczeń, który ma być zakwalifikowany na treningi wcześniej przechodzi
diagnozę psychologiczno-pedagogiczną . Po jej zakończeniu i omówieniu jej wyników z
rodzicem zostaje skierowany na konsultację do lekarza neurologa w celu wykluczenia
przeciwwskazań do prowadzenia terapii i dopiero wtedy spotyka się z terapeutą aby
rozpocząć treningi . W Dziale Poradnictwa Młodzieżowego opracowano wzór skierowania na
konsultację neurologiczna (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w PPP ? ) .
Na pierwszym spotkaniu przed treningiem rodzic podpisuje kontrakt na minimum 10 spotkań
Uczeń otrzymuje kartę samoobserwacji .Terapeuta uzupełnia wywiad i zakłada „Kartę
treningów „ .Rodzic może być obecny na pierwszej sesji aby mógł zobaczyć jak wyglądają
zajęcia . Spotkanie trwa około 1 godziny . Treningi prowadzone są raz w tygodniu .
Warunkiem skuteczności metody jest systematyczność spotkań (minimum 10 ).
Po zakończeniu treningów terapeuta omawia wyniki ucznia z nim i rodzicem .
Od czasu wprowadzenia tej metody terapii w PPP mamy już doświadczenie w pracy z
uczniami z problemami szkolnymi , nadpobudliwością psychoruchową, upośledzeniem
umysłowym ,innymi dysharmoniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym także z autyzmem.
Download