BIOFEEDBACK

advertisement
BIOFEEDBACK
Co to jest Biofeedback?
W skrócie – biologiczne sprzężenie
zwrotne. Popularna nazwa – biofeedback
– to zlepek wyrazowy powstały z
angielskich słów bio (od biologiczny) i
feedback (z ang. sprzężenie zwrotne).
Uczenie opiera się głównie na sprzężeniu
zwrotnym. Polega ono na tym, że
otaczający świat odpowiada na nasze
reakcje, a my zapamiętujemy ten proces.
Np. dziecko uczy się, by nie wkładać ręki
w płomień po pierwszym oparzeniu.
Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje
zdolność mózgu do samouczenia się.
W dużym uproszczeniu mózg można porównać
do skomplikowanego mechanizmu z mnóstwem
suwaków. Jego aktualny stan zależy od tego, w
jakich pozycjach są ustawione. Jeśli jakiś stan
pojawia się często i pozostaje na stosunkowo
długi czas powoduje trwałe zmiany w mózgu.
W niektórych dysfunkcjach mózgu
występuje zarówno niedobór jak i nadmiar
fal o pewnych częstotliwościach, co
uniemożliwia pacjentowi wykonywanie
pewnych czynności (np. dzieci z ADHD
mają problem ze skupieniem się na
wykonaniu konkretnego zadania lub
kontrolowaniem emocji).
Za pomocą tej metody osoba poddawana
treningowi uczy się czynności swojego
mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać
wzorzec wytwarzanych fal mózgu:
wzmacniać pożądane i hamować
niepożądane fale mózgowe.
EEG-Biofeedback to nowoczesna metoda
treningu pracy mózgu. Została ona opracowana
przez naukowców z ośrodka szkolenia
astronautów w NASA w USA i stosowana jest z
powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta
pozwala zwiększyć szybkość myślenia,
kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia
nastrój i samoocenę, polepsza sen.
Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez
skutków ubocznych. Powodzenie terapii zależy
od zaangażowania i motywacji pacjenta.
Urządzenie do neurofeedbacku to wzmaciacz fal EEG z
odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody
podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i
uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych
pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w
zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować
aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na
ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył.
Neurofeedback jest stosowany m.in.
w terapii dzieci z ADHD (zespół
nadpobudliwości psychoruchowej), z
zaburzeniami procesu uczenia się.
Jest również polecany osobom
zdrowym dla poprawy koncentracji,
pamięci, w redukcji stresu i
zwiększenia kreatywności.
Download