plik 132376 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w

advertisement
Człuchów, 10.05.2016r.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
ul. Szczecińska 16
77-300 CZŁUCHÓW
Odpowiedzi
Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie wpłynęły zapytania dotyczące
udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARG NIEOGRANICZONY o oznaczeniu
ZP/11/SPZOZ/2016 o następującej treści:
Pytanie nr 1.
Pytanie nr 2.
Pytanie nr 3.
Pytanie nr 4.
Pytanie nr 5.
Pytanie nr 6.
Treść Pytania
Czy Zamawiający w par. 3.1. usunie możliwość składania
zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4
Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12
lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie
pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma
możliwości składania zamówień w formie telefonicznej
Czy Zamawiający w par. 3.1. usunie obowiązek Wykonawcy
potwierdzenia złożonego przez Zamawiającego zamówienia
poprzez wykreślenie frazy: „Wykonawca, drogą elektroniczną,
niezwłocznie potwierdza złożenie zamówienia.”? Zakłada się,
że złożone zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową,
bez konieczności jego potwierdzania.
Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania
zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4
Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12
lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie
pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma
możliwości składania zamówień w formie telefonicznej
Czy Zamawiający w par. 4.1.a zmieni termin rozpatrzenia
reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 5 dni? Zgłoszona
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień
firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu
72 godzin jest niemożliwe.
Czy Zamawiający wykreśli zapis par 5, względnie zamieni
obowiązek na prawo dostarczenia zamiennika? Przedmiotem
niniejszego postępowania jest dostawa produktów wskazanych
w ofercie Wykonawcy, a nie jakichkolwiek dostępnych na
rynku, ani pośrednictwo w ich nabyciu od osób trzecich. Zapis
zatem wykracza poza przedmiot postępowania.
Czy Zamawiający dopisze w par. 7.2.b. na końcu frazę:
„Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma
Odpowiedź zamawiającego
Zamawiający dopuszcza
brak możliwości składania
zamówień w formie
telefonicznej pod
warunkiem
natychmiastowej
odpowiedzi o podjęciu
realizacji zamówienia bądź
problemach z realizacją
związanych.
Zgodnie z SIWZ
Zamawiający dopuszcza
brak możliwości składania
zamówień w formie
telefonicznej pod
warunkiem
natychmiastowej
odpowiedzi o podjęciu
realizacji zamówienia bądź
problemach z realizacją
związanych.
Dopuszcza
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Obniżenie cen urzędowych
w przypadku gdy cena
zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po
cenie niższej”?
Pytanie nr 7.
Pytanie nr 8.
Pytanie nr 9.
Pytanie nr 10.
Pytanie nr 11.
Pytanie nr 12.
Pytanie nr 13.
Pytanie nr 14.
Pytanie nr 15.
Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w pozycji 2 oraz 3 wyrazi
zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
Levofloxacinum, roztwór do inf. 5 mg/ml w opakowaniu
butelka x 10 sztuk?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 1 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do
żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g,
emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową
900 kcal objętość 1440ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 2 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven EF
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną,
12g azotu oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju
sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju
rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300
kcal, pojemności 1477ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 3 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia
pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego
aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową
60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość
1540ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 4 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną,
8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT,
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o
energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 5 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną,
12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT,
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o
energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 6 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną,
4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT,
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o
energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 7 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną,
8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT,
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o
energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 8 wyrazi zgodę na
zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven
ofertowa umowy na dany
preparat jest niższa nie
narusza zapisów umowy.
Tak
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16.
Pytanie nr 17.
Pytanie nr 18.
Pytanie nr 19.
Pytanie nr 20.
Pytanie nr 21.
Pytanie nr 22.
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną,
16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT,
25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o
energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 9 wyrazi zgodę na
zaoferowanie skoncentrowanego roztworu pierwiastków
śladowych o objętości 10 ml, do sporządzenia roztworu do
infuzji o zawartości Zn minimum 150 umol/10ml, ampułka,
opakowanie 20 sztuk?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 10 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N)
i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 11 diety Fresubin Original w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej
rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej
rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny)
(13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 12 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej
zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy,
celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i
soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej
słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)
(3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o
osmolarności 285 mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie
33 pozycja 13 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu
EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do
żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko
7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy
tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml). Zawiera błonnik (2,3 g/100
ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju
rybnego. Zmodyfikowana pod względem zawartości
węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we
krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o
niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 14 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml),
bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i
serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej
lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(5,8g/100ml),
węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności
300 mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pakiecie 33
pozycja 15 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 23.
Pytanie nr 24.
Pytanie nr 25.
Pytanie nr 26.
Pytanie nr 27.
Pytanie nr 28.
kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy
zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml)
tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej
słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej
rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości
węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml)
błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza
mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345
mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 16 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml)
bogatoresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i
serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej
słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)
(4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml)
błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza
mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 17 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag
1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera
śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach
wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i
wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml),
tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy,
olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml),
węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana
skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość):
celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycja 18 diety Supportan w opakowaniu EasyBag
500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna
(1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w
chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka
zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat
serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty
w EPA z oleju rybiego): olej sza¬franowy, olej
słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml),
węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier
trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk),
dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie
33 pozycji 19, diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein
Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w
opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim
przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 pozycja 1
Ciprofloxacin
roztw. do inf. 200 mg
flak. 100 ml i
Ciprofloxacin roztw. do inf. 400 mg flak. 200 ml w postaci
monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny?
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań
zawierających inną niż podane w załączniku do SIWZ
liczbę sztuk leku ( tab, amp. itp. )w opakowaniu przy
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Jeśli tak to
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Tak, przeliczając
zaokrąglić w górę do
pełnych opakowań
Pytanie nr 29.
Pytanie nr 30.
Pytanie nr 31.
Pytanie nr 32.
Pytanie nr 33.
Pytanie nr 34.
Pytanie nr 35.
Pytanie nr 36.
Pytanie nr 37.
Pytanie nr 38.
prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość
opakowań handlowych czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch
miejsc po przecinku?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 2 i 3 (Meropenem
500mg i 1g) wymaga, aby meropenem posiadał
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z
bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu
Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie
zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie
płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy,
powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia
skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 2 i 3 (Meropenem
500mg i 1g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu
meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Czy w pakiecie Nr 25 poz. 6, 7 i 8 (Budesonide zaw. do inh. z
neb. 0,125; 0,250 i 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego
może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia
leczenia?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 25 poz. 6 (Budesonide zaw.
do inh. z neb. 0,125 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku,
którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można,
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu
Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 25 poz. 6, 7 i 8 (Budesonide
zaw. do inh. z neb. 0,125; 0,250 i 0,5 mg/ml) wymaga, aby
leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych
dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 25 poz. 19, 20 i 21
(Metoprolol tabl. o przedłużonym uwalnianiu 23,75 ; 47,5 i
95 mg) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane
wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak:
tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia
komorowego i migotanie przedsionków?
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 126 (Marcaine Spinal
Heavy inj. 0,5%) wymaga zaoferowania produktu
pakowanego w jałowe blistry?
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian
sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z
systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona
wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny,
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika
i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z
HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i
przeciwbakteryjne?
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w
kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w
postępowaniu przetargowym ZP/11/SPZOZ/2016 w pakiecie
(zadaniu) Pakiet NR 6, w pozycji 109 oraz w Pakiet NR 7, w
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Zgodnie z SIWZ
Tak. Zgodnie z
odpowiedzią na pytanie 28.
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 39.
Pytanie nr 40.
Pytanie nr 41.
Pytanie nr 42.
Pytanie nr 43.
Pytanie nr 44.
Pytanie nr 45.
pozycji 11 dotyczących „Lacidoenter/Enterol” dopuszcza
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej
Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek - z
przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja
preparatu i jego najważniejsze cechy.
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w
postępowaniu przetargowym ZP/11/SPZOZ/2016 w pakiecie
(zadaniu) Pakiet NR 6, w pozycji 110 dotyczącej „Lacidofil”
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie
handlowej Floractin x 20 kapsułek producenta Novascon
Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego
najważniejsze cechy.
Pytanie do pakiet nr 6 pozycja 110 i 112 : Zwracam się z
uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu
przetargowym dopuszcza możliwość zakupu preparatu
Multilac® ?
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w
Pakiecie nr 6 poz. 110 w przedmiotowym postępowaniu: W
związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia
nazwy własnej preparatu będącej zastrzeżonym znakiem
towarowym konkretnego producenta, co jednakże
ograniczyłoby konkurencję do wyrobu tegoż wytwórcy,
uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty
w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u
niemowląt, dzieci i osób dorosłych, również zawierającym
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep
bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie
potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach
klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus, w łącznym
stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik
preparatu opisanego w SIWZ.
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w
pakiecie nr 6 poz. 109 i w pakiecie nr 7 poz. 11 w
przedmiotowym postępowaniu: W związku z umieszczeniem
w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 6 poz. 109
nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego producenta, uprzejmie
prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego pod
względem zawartości drożdżaków Saccharomyces boulardii
(250mg), oraz postaci, dawki i dopuszczenia pod względem
zastosowania w określonym wieku.
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 4, pozycja nr 1
(Ciprofloxacin 200ml i 400ml) Ciprofloksacyny w postaci
wodorosiarczanu cyprofloksacyny
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie
nr 26 w pozycjach 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 - opakowań
stojących z 2 portami różnej wielkości, co daje możliwość
przystąpienia do postępowania większej ilości oferentów i
zwiększy konkurencyjność cen ?
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, w pozycji 8 i 9, wyrazi
zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Mannitol 20%
w opakowaniu typu butelka szklana?
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Tak
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 46.
Pytanie nr 47.
Pytanie nr 48.
Pytanie nr 49.
Pytanie nr 50.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27, w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 - wymaga opakowań stojących z dwoma
portami różnej wielkości ?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr
26 pozycji nr 10 : 0,9% Sodium chloride 100ml- do
osobnego pakietu -co daje możliwość przystąpienia do
postępowania większej ilości oferentów i zwiększy
konkurencyjność cen ?
Czy wyrażą Państwo zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 i
włączenie do pakietu nr 13 następujących pozycji:
- pozycja 186 Tertens-AM tabl o zmodyf uwalnianiu 1,5 mg +
5 mg;
- pozycja 187 Tertens-AM tabl o zmodyf uwalnianiu 1,5 mg +
5 mg;
W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy
o wyrażenie zgody na zaoferowanie Tertens_AM w
opakowaniach x 90 tabl zamiast 30 tabl z jednoczesnym
określeniem jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli
otrzymujemy wielkości
ułamkowe: zaokrąglać do pełnych
opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku.
Czy w pozycji 187 nie nastąpił błąd pisarski i nie powinna
być dawka 1,5 mg + 10 mg
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
Nie
Zgodnie z SIWZ
Tak, jest to błąd pisarski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards