Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków

advertisement
Ocena i oczekiwania pracowników oraz
młodzieży wobec warunków pracy
Krzysztof Markowski
Instytut Zarządzania i Marketingu
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Projekt realizowany w ramach ZPORR,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Plan prezentacji
• Znaczenie warunków pracy dla
młodzieży, pracowników i
pracodawców
• Wielkość wynagrodzenia (oczekiwana,
otrzymywana, minimalna – młodzież
oraz oferowana
• Warunki brzegowe pracy pracowników
i młodzieży
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Część I
• Znaczenie warunków pracy dla młodzieży,
pracowników i pracodawców
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
66,9
65,0
50,0
75,5
68,6
65,4
63,3
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wykonywanie
prestiżowego
zawodu
Wykonywanie
pracy ważnej
społecznie
74,8
Forma umowy
o pracę
89,8
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
95,0
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
90,0
Ciekawa praca
80,0
Warunki
socjalne
70,0
Mozliwość
awansu
Zajmowane
stanowisko
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Waga warunków pracy dla młodzieży
91,0
87,0
84,8
85,0
77,6
75,7
75,0
69,8
63,9
60,0
55,0
54,2
75,3
55,0
50,0
75,2
75,0
72,0
67,0
64,3
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wykonywanie
prestiżowego
zawodu
Wykonywanie
pracy ważnej
społecznie
87,4
Forma umowy
o pracę
78,6
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
66,9
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
54,7
Mozliwość
decydowania o
sposobie
60,0
Pewność pracy
95,0
Wilkość
zarobków
90,0
Ciekawa praca
80,0
Warunki
socjalne
70,0
Mozliwość
awansu
Zajmowane
stanowisko
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Waga warunków pracy dla młodzieży
89,8
91,8
85,8
85,0
76,8
71,5
65,8
65,0
Kobiety
Męzczyźni
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Waga warunków pracy dla młodzieży
95,0
90,9
90,0
91,9
86,6
85,1
90,0
85,0
87,9
87,5
84,8
78,1
80,0
77,6
77,1
77,2
75,0
76,9
68,2
70,0
70,8
73,5
73,9
65,7
64,2
74,4
68,5
69,8
69,4
65,0
66,1
60,0
68,2
62,1
65,9
57,5
59,9
55,0
Uczniowie
Studenci
50,0
50,2
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wykonywanie
prestiżowego
zawodu
Wykonywanie
pracy ważnej
społecznie
Forma umowy
o pracę
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
Warunki
socjalne
Mozliwość
awansu
Zajmowane
stanowisko
45,0
81,2
70,0
69,5
62,8
Kobiety
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Forma umowy
o pracę
40,0
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
90,5
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
60,0
Dobre warunki
pracy
Zajmowanie
kierowniczego
stanowiska
Możliwość
szybkiego
awansu
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Waga warunków pracy dla pracowników
100,0
90,0
89,8
82,9
80,0
78,6
68,3
65,0
60,1
56,4
50,0
42,0
37,8
Mężczyźni
30,0
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Waga warunków pracy dla pracowników
100,0
90,0
89,4
87,9
89,3
88,1
82,9
77,9
80,0
80,3
72,2
70,0
61,8
72,7
64,6
74,9
61,0
60,0
50,0
65,3
68,1
81,6
69,1
63,8
46,8
59,5
57,3
41,5
40,0
Zasadnicze i niższe
44,7
45,4
Średnie
30,0
35,9
Wyższe
31,5
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Forma umowy o
pracę
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
Dobre warunki
pracy
Zajmowanie
kierowniczego
stanowiska
Możliwość
szybkiego
awansu
20,0
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Znaczenie warunków pracy dla
młodzieży i pracowników
95,0
89,8
90,0
87,0
91,0
91,5
84,8
89,2
85,0
87,4
86,2
80,0
77,6
75,0
75,5
74,8
77,6
76,7
75,8
70,0
75,7
75,9
68,6
66,9
65,4
67,4
65,0
70,2
63,3
66,0
Młodzież
60,0
61,9
Pracownicy
54,2
55,0
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Forma umowy o
pracę
Zgodność
wykonywanych
zadań z
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
Warunki socjalne
Mozliwość
awansu
53,6
Zajmowane
stanowisko
50,0
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Warunki pracy zapewniane przez
pracodawców
80,0
68,4
68,1
70,0
61,9
62,3
56,7
60,0
50,0
67,3
43,9
55,7
56,9
60,5
54,8
53,3
41,2
37,9
42,5
55,2
40,0
37,8
30,0
32,2
20,0
Mikro
21,4
9,6
Małe
10,0
22,2
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
zadania
zgodne z
wyuczonym
Dogodna
forma umowy
o pracę
3,3
Kontrakty
zagraniczne
Decydowanie
o czasie pracy
Decydowanie
o spodobie
wykonywania
Pewność
pracy
Dobre zarobki
Ciekawa
prace
Warunki
socjalne
Szybki awans
0,0
Dodatkowe
szkolenia
Średnie i duże
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Warunki pracy zapewniane przez
pracodawców
80,0
69,7
67,7
70,0
61,8
63,4
60,0
62,9
59,5
60,7
54,4
38,4
53,4
54,0
57,3
48,5
38,6
38,331,6
37,2
30,0
38,3
37,7
36,0
34,8
31,4
26,0
25,9
Produkcja
4,4
Usługi
10,0
9,4
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
zadania
zgodne z
wyuczonym
Dogodna
forma umowy
o pracę
Dodatkowe
szkolenia
3,9
Kontrakty
zagraniczne
Pewność
pracy
Warunki
socjalne
Szybki awans
Dobre zarobki
Handel
0,0
Ciekawa
prace
20,0
61,7
56,4
Decydowanie
o spodobie
wykonywania
Decydowanie
o czasie
pracy
40,0
63,6
59,1
50,0
61,4
64,1
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Porównanie
100,0
87,0
90,0
77,6
80,0
70,0
60,0
66,9
87,4
89,8
91,0
84,8
89,2
91,5
75,5
74,8
77,6
75,8
65,4
86,2
68,6
63,3
76,7
70,2
67,4
63,4
59,3
50,0
66,0
65,8
61,9
58,2
60,1
53,0
40,0
30,0
37,4
34,9
33,8
31,9
Pracodawcy
20,0
Młodzież
10,0
Pracownicy
0,0
5,9
Dogodna forma
umowy o pracę
Zadania zgodne z
wyuczonym zawodem
Dodatkowe szkolenia
Kontrakty
zagraniczne
Decydowanie o czasie
pracy
Decydowanie o
spodobie
wykonywania zadań
Pewność pracy
Dobre zarobki
Ciekawa prace
Warunki socjalne
Mozliwosci awansu
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Ocena stosunków społecznych
panujących w pracy
77,2
80,0
75,0
75,5
70,0
64,5
65,0
60,0
55,0
58,7
58,0
58,4
59,9
56,8
54,8
56,7
50,0
50,9
45,0
Kobiety
Mężczyźni
48,3
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
W firmie
bierze się
pod uwage
interes
społeczności
lokalnej
Szefobie
biorą pod
uwage
interes firmy
Szefowie
biora pod
uwage
interes
pracowników
Pracownicy
kierują się
interesem
firmy
Szefowie
mają prestiż
u pracownik.
Pracowników
darzy się
zaufaniem
40,0
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Ocena stosunków społecznych
panujących w pracy
80,0
75,0
76,4
Zasadnicze i niższe
76,5
Średnie
70,0
Wyższe
64,5
65,0
62,1
61,9
60,0
61,6
57,8
58,1
50,3
50,3
55,0
55,4
54,1
50,0
45,0
Pracow ników
darzy się
zaufaniem
Szefow ie m ają
prestiż u
pracow nik.
Pracow nicy
kierują się
interesem
firm y
Szefow ie biora
pod uw age
interes
pracow ników
Szefobie biorą W firm ie bierze
pod uw age
się pod uw age
interes firm y
interes
społeczności
lokalnej
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zadowolenie z warunków pracy
67,9
70,0
56,1
59,7
58,2
60,3
69,1
58,9
56,3
60,5
52,4
52,1
60,3
50,9
55,1
50,0
43,6
52,4
49,0
47,2
40,0
38,2
41,7
27,9
33,1
Kobiety
20,0
16,8
Mozliwość
decydowania o
sposobie
wykonywania
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
Warunki
socjalne
Zajmowane
stanowisko
Mozliwość
awansu
Mężczyźni
10,0
31,8
12,6
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Forma umowy
o pracę
30,0
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
szkoleniach
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
wyuczonym
60,0
57,9
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zadowolenie z warunków pracy
72,6
75,0
66,4
63,3
61,2
65,0
65,6
60,0
56,5
55,3
61,7
55,6
52,8
51,5
55,0
61,2
59,6
54,9
54,3
45,0
41,4
38,7
46,6
50,0
44,1
35,0
34,1
32,4
25,0
zasadnicze i niższe
16,7
średnie
15,0
18,8
wyższe
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Forma umowy
o pracę
Pewność pracy
Wilkość
zarobków
Ciekawa praca
Warunki
socjalne
Mozliwość
awansu
Zajmowane
stanowisko
Mozliwość
decydowania o
sposobie
Mozliwość
decydowania o
czasie pracy
Wyjazdy na
kontrakty
zagraniczne
Mozliwość
udziału w
dodatkowych
Odległość od
miejsca
zamieszkania
Zgodność
wykonywanych
zadań z
10,8
5,0
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Poczucie satysfakcji z wykonywanej
pracy
68,0
67,3
67,0
66,0
64,9
65,0
64,0
63,0
62,1
61,3
62,0
61,5
61,0
60,0
59,0
58,0
Kobiety
Mężczyźni
Zasadnicze
i niższe
Średnie
Wyższe
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Część II
Wielkość wynagrodzenia (oczekiwana,
otrzymywana, minimalna – młodzież oraz
oferowana przez pracodawców
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Preferencje młodzieży do
pracy w firmie
60,0%
51,8%
51,7%
50,0%
40,0%
31,9%
30,8%
30,0%
17,4%
16,4%
20,0%
10,0%
0,0%
Męzczyźni
Kobiety
Obojetnie
Polska
Zagraniczna
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Preferencje młodzieży do
pracy w firmie
80,0%
Polska
70,0%
67,4%
Zagraniczna
Obojetnie
60,0%
52,6%
54,6%
52,2%
51,4%
48,1%
50,0%
42,7%
35,8%
40,0%
32,4%
34,1%
29,9%
28,6%
30,0%
28,3%
25,0%
20,0%
23,3%
20,3%
18,8%
15,4%
10,0%
16,1%
15,5%
7,0%
0,0%
LO
LP
Tech
ZSZ
SP
SM
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
SL
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Oczekiwana przez młodzież i możliwa do
zaakceptowania wielkość wynagrodzenia
2404,1
2270,6
2 500,0 zł
2 000,0 zł
1284,1
1206,5
1 500,0 zł
1 000,0 zł
500,0 zł
0,0 zł
Kobiety
Oczekuja
Mężczyźni
Zaakceptowaliby
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Wielkość minimalnego i oczekiwanego
wynagrodzenia przez młodzież
3 000,0 zł
2 637,2
2 583,3
2 500,0 zł
2 357,9
2 243,3
2 185,0
2 116,0
1 969,0
2 000,0 zł
Minimalna
Optymalna
1 500,0 zł
1 631,9
1 320,0
1 336,9
1 280,9
1 285,1
1 327,3
1 000,0 zł
1 014,7
500,0 zł
LO
LP
Tech
ZSZ
SP
SM
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
SL
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Miejsce zamieszkania młodzieży
a wielkość wynagrodzenia
2 700 zł
2503,6
2498,3
2 500 zł
2388,3
2501,9
2 300 zł
2485,6
2308,8
2408,6
2340,5
2288,8
2 100 zł
2243,9
2181,5
2064,7
1 900 zł
1 700 zł
1 500 zł
1422,5
1369,2
1285,6
1259,8
1 300 zł
1336,7
1256,2
1326,6
1 100 zł
1252,5
1112,5
1292,4
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
1118,2
Zamość
Najnizsza
Biała Podl.
Hrubieszowski
Puławski
Bialski
Chełm
Chełmski
Zamojski
Biłgorajski
Lublin
Lubelski
Parczewski
Preferowana
1181,7
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Wielkość wynagrodzenia pracowników
i ich oczekiwania
2 500,0 zł
2272,274
2128,403
2 000,0 zł
1369,378
1214,849
1 500,0 zł
1 000,0 zł
500,0 zł
0,0 zł
Męższczyźni
Kobiety
Powinni
Otrzymuja
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Oczekiwania wynagrodzenia
w zależności od wykształcenia
3 500,0 zł
3200,9
3 000,0 zł
2 500,0 zł
2 000,0 zł
2093,4
1868,8
1746,6
1776,0
1706,5
1547,1
1340,3
1 500,0 zł
928,8
1015,5
1175,5
1092,8
1 000,0 zł
500,0 zł
0,0 zł
Poniżej
Zasadnicze
zasadniczego zawodowe
Średnie
zawodowe
Powinni
Średnie
ogólne
Wyższe
Wyższe
zawodowe magisterskie
Zarabiaja
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Jak płacą pracodawcy?
3 000,0 zł
2691,0
2298,4
2 500,0 zł
2175,0
1866,4
1797,5
1853,2
2 000,0 zł
1322,5
1239,0
1216,6
1 500,0 zł
1 000,0 zł
500,0 zł
0,0 zł
Produkcja
Kadra kierownicza
Usługi
Specjaliści
Handel
Pracownicy wykonawczy
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Jak płacą pracodawcy?
2903,8
3 000,0 zł
2239,7
2 500,0 zł
2003,8
1864,3
2 000,0 zł
1664,7
1455,9
1311,1
1 500,0 zł
1242,0
1088,9
1 000,0 zł
500,0 zł
0,0 zł
Mikro
Kadra kierownicza
Małe
Specjaliści
Srednie i duże
Pracownicy wykonawczy
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Część III
Warunki brzegowe pracy pracowników
i młodzieży
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zgoda młodzieży na rodzaj umowy
31%
14%
10%
18%
27%
Praca na czas nieokreślony
Praca na czas określony
Praca na czarno
Obojetnie
Umowy cywilne
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zgoda młodzieży na rodzaj umowy
w zależności od rodzaju szkoły
40,0%
34,0%
35,0%
31,7%
25,0%
31,1%
28,7%
31,9%
26,1%
29,6%
21,0%
25,3%
20,0%
22,6%
17,8%
13,8%
15,0%
33,5%
30,7%
29,2%
30,0%
33,8%
24,2%
23,7%
22,7%
23,6%
24,2%
14,8%
11,5%
10,5%
12,2%
10,0%
8,2%
10,4%
11,4%
12,4%
10,2%
5,0%
LO
LP
Tech
ZSZ
9,3%
8,9%
7,2%
SP
Praca na czas nieokreślony
Praca na czas określony
Praca na czarno
Obojetnie
7,0%
SM
Umowy cywilne
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
SL
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zgoda młodzieży na rodzaj umowy
w zależności od płci
35,0%
31,8%
29,3%
27,5%27,5%
30,0%
25,0%
21,0%
20,0%
15,0%
15,9%
15,2%
12,0%
11,9%
7,8%
10,0%
5,0%
0,0%
Praca na czas Praca na czas
nieokreślony
określony
Umowy
cywilne
Kobiety
Praca na
czarno
Obojetnie
Męzczyźni
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Młodzież a warunki pracy
70,0%
63,6%
60,0%
42,2%
50,0%
36,9%
40,0%
30,0%
20,9%
19,4%
17,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Praca na jedną zmianę Praca wielozmianowa
Optymalne
Nienormowany czas
pracy
Najmniej korzystne
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Młodzież a dodatkowe koszty
45,0%
42,4%
40,1%
40,0%
31,0%
31,1%
35,0%
28,5%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
14,0%
9,4%
10,0%
3,5%
5,0%
0,0%
W granicach
miasta
Do 25 km
Optymalne
Do 50 km
Powyżej 50 km
Najmniej korzystne
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Młodzież a charakter pracy
71,1%
80,0%
66,3%
70,0%
60,0%
50,0%
33,7%
28,9%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Optymalny
Zgodna z wyuczonym zawodem
Najmniej korzystny
Wykraczajaca poza wyuczony zawód
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Wartość pracy u młodzieży
65,0
63,3
59,4
60,0
55,0
55,0
48,3
50,0
42,3
45,0
40,0
35,0
30,0
29,2
30,0
25,0
Pracować
zmianowwo
Dojeżdżać do
pracy uciązliwość
Pracować w
uciązliwych
warunkach
Dodatkowo się
szkolić
Zmienic
miejsce
zamieszkania
Niższe
wynagrodzenie
Praca w innym
zawodzie
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Akceptacja przez pracowników
warunków organizacji pracy
18%
46%
36%
Praca na jedna zmianę
Praca wielozmianowa
Nienormowany czas pracy
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Akceptacja przez pracowników
warunków organizacji pracy
50,0%
48,6%
46,4%
46,3%
45,1%
45,0%
44,6%
37,3%
40,0%
35,0%
30,0%
36,1%
35,4%
33,3%
34,2%
Praca na jedna zmianę
25,0%
Praca wielozmianowa
Nienormowany czas pracy
20,0%
20,3%
15,0%
18,8%
18,1%
18,3%
Srednie ogólne
Wyższe
zawodowe
17,3%
10,0%
Zasadnicze
zawodowe
Średnie
zawodowe
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wyższe
magisterskie
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Skłonność pracowników do ponoszenia
dodatkowych kosztów
19,1%
39,3%
24,4%
17,1%
W granicach miasta - gminy
Do 25 km
Do 50 km
Powyżej 50 km
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Skłonność ponoszenia dodatkowych
kosztów w zależności od płci
45,0%
40,4%
38,2%
40,0%
35,0%
30,0%
28,0%
23,5%
25,0%
19,5%
20,0%
18,9%
15,8%
15,8%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
W granicach
miasta - gminy
Do 25 km
Kobiety
Do 50 km
Powyżej 50 km
Mężczyźni
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Akceptacja przez pracowników
charakteru pracy
35%
14%
51%
Zgodnie z wyuczonym zawodem
Wykraczające poza wyuczony zawód
Zupełnie niezgodnie z wyuczonym zawodem
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Akceptacja przez pracowników
charakteru pracy w zależności od płci
60,0%
49,5%
53,7%
50,0%
35,7%
40,0%
34,0%
30,0%
20,0%
14,8%
12,2%
10,0%
0,0%
Zgodnie z wyuczonym
zawodem
Wykraczające poza
wyuczony zawód
Kobiety
Zupełnie niezgodnie z
wyuczonym zawodem
Mężczyźni
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zgoda pracowników na najmniej
korzystną formę umowy
28%
16%
19%
12%
25%
Praca na czas niookreslony
Praca na czas określony
Praca bez umowy
Obojetne
Umowy cywilne
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Zgoda pracowników na najmniej
korzystną formę umowy
35,0%
30,5%
30,0%
26,3%
24,4%
25,0%
20,0%
19,7%
18,6%
21,3%
16,2% 16,9%
15,8%
15,0%
10,2%
10,0%
5,0%
0,0%
Na czas
nieokreślony
Na czas
określony
Umowy
cywilne
Kobiety
Praca na
czarno
Obojetnie
Mężczyźni
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Akceptacja przez pracowników
charakteru pracy w zależności od płci
35,0%
32,2%
30,0%
28,3%
28,0%
25,0%
24,6%
24,6%
20,0%
22,1%
21,2%
19,3%
20,0%
18,3%
17,1%
15,0%
Zasadnicze i niższe
10,0%
Średnie
13,6%
9,1%
Wyższe
14,2%
7,4%
5,0%
Na czas
nieokreślony
Na czas
określony
Umowy cywilne Praca na czarno
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Obojetnie
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Pracownicy szukający nowej pracy
85,9%
83,4%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
16,6%
14,1%
20,0%
10,0%
0,0%
Mężczyźni
Kobiety
Nie
Tak
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Konferencja podsumowująca dorobek projektu
Dziękuję za uwagę
Projekt realizowany w ramach ZPORR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Download