za 1a

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A) Instalacja oświetleniowa
1. Energooszczędny projektor profilowy 750W o zmiennym kącie świecenia 15-30 w
komplecie z przesłoną Iris, uchwytem do gobo, linką zabezpieczającą, uchwytem
montażowym oraz żarówką - 12 kompletów
o parametrach nie gorszych niż:
• obudowa z aluminiowego odlewu
• możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50 stopni oraz stałych:
5/10/14/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo
• możliwość wymiany lampy na 575W i 375 W
• ostrość plamy świetlnej oraz ewentualny rozsył kątowy regulowany jednym pokrętłem ze
skalą
• łatwa adjustacja lampy przy pomocy jednego pokrętła
• możliwość obrotu tubusa +/- 25 stopni
• w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr koloru
• slot do gobo szklanego lub metalowego
• zasuwany drugi slot na przesłonę Iris lub inne efekt zmotoryzowane
• izolowany termicznie tylni uchwyt ułatwiający ustawienie reflektora
• odbłyśnik pochłaniający 90% promieniowania IR i zapewniający dłuższą żywotność filtrów
barwnych
• asferyczne soczewki z powłoką antyrefleksyjną zapewniające lepszą transmisję światła
• łatwy dostęp do wnętrza tubusa przez uchylną klapę
• odbłyśnik oraz soczewki zamontowane na specjalnych uchwytach minimalizujących wibracje
• wykonawca musi wykazać dostępność wszystkich wersji kątowych oprawy
• masa maksymalna 10kg
• natężenie oświetlenia min. 2 800 lx w odległości 10m przy 15 stopniach i napięciu 230V
• Opakowanie transportowe typu flight case – 2 szt.
2. Regulator oświetleniowy przenośny 24x2,3kW - 2 szt.
o parametrach nie gorszych niż:
• liczba obwodów: 24
• obciążalność każdego obwodu: 2,3 kW
• zasilanie trójfazowe lub jednofazowe poprzez gniazdo (listwę) 5-stykowe 3L+N+PE,
• sterowanie analogowe: napięciowe 0..+10 V lub prądowe 0..+370 µA i cyfrowe DMX512,
• indywidualne zabezpieczenie każdego obwodu - bezpieczniki automatyczne,
• elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego,
• stałość parametrów - wyeliminowana konieczność strojenia,
• system filtrów przeciwzakłóceniowych,
• możliwość lokalnego, ręcznego płynnego wysterowania każdego obwodu niezależnie oraz ich
sumy (potencjometry obrotowe),
• wersja do zabudowy (opcja L):
szerokość 19", wysokość modułu 4U = 177,8 mm (RP-620 i RP630 - 3U - 133,4 mm),
głębokość 380 mm,
listwa zasilająca 5 x 16 mm2,
wyjścia do reflektorów zakończone listwą zaciskową,
uchwyty do zamocowania w szafie (racku) 19",
• Opakowanie transportowe (rack) dla dwóch regulatorów – 1 szt. z kołami i zdejmowaną
przednią i tylną płytą .
3. Konsoleta oświetlenia efektowego do obsługi opraw konwencjonalnych -1 szt.
o parametrach nie gorszych niż:









obsługa 255 obwodów
orogramowanie i zapamiętanie do 12 spektakli
w każdym spektaklu można zapamiętać 12 zestawów obrazów lub efektów
24 obrazy lub efekty w każdym zestawie i do 32 kroków w każdym efekcie
elektroniczny kros - dowolność łączenia obwodów pulpitu
pamięć wewnętrzna chroniona przed zanikiem napięcia sieci za pomocą akumulatorów
zaprogramowane spektakle zapamiętywane na dysku komputera osobistego
interfejs do regulatorów: cyfrowy DMX512
interfejs RS-232 do współpracy z komputerem zewnętrznym lub do zdalnego sterowania
przewodowego
 wejścia AUDIO
 wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 opakowanie transportowe – 1 szt.
4. Okablowanie elektryczne przenośne – 12 kpl.

Kabel elastyczny gumowy czarny 3 x 1,5 mm² z wtykiem i gniazdem o parametrach nie gorszych niż :
- zakres temperatur 40°C do + 80 °C
- napięcie nominalne 450/750 V
- wytrzymałość statyczna na zrywanie: sumaryczny przekrój x 15 N/mm²
- gumowa elastyczna obudowa przemysłowa
- wtyk gumowy typu schuko
- gniazdo gumowe typu schuko
- długość kabla 40 mb
5. Okablowanie DMX przenośne – 2 kpl.
 Kabel elastyczny gumowy czarny 2 x 2 x 0,22m² podwójnie ekranowany zakończony
wtykiem XLR trójbolcowym i gniazdem trójbolcowym. Długość kabla 40 mb – 1 szt.
 Kabel elastyczny gumowy czarny 2 x 2 x 0,22m² podwójnie ekranowany zakończony
wtykiem XLR trójbolcowym i gniazdem trójbolcowym. Długość kabla 1 mb – 1 szt.
6. Okablowanie zasilające regulatorów – 2 szt.
 Kabel elastyczny gumowy przemysłowy czarny 5 x 10 mm ² długości 10 mb zaopatrzony w
gniazdo i wtyk 63 A.
Dimmery zainstalowane w obudowie rack’owej. Każdy dimmer zasilany z gniazda pięciobolcowego (sieć TNS), zabezpieczonego wyłącznikiem 63A, za pomocą kabla pięciożyłowego
(przekroje na rysunkach). Od strony dimmerów kabel wyposażony w gniazdo pięcio-bolcowe,
wtykane na wtyk zainstalowany na dimmerze.
Każdy dimmer zasilać będzie 6 obwodów na moście widowni i moście sceny 1.
Od dimmerów rozłożone kable i podłączone od strony dimmerów poprzez gniazda 3 bolcowe
zabudowane na dimmerze. Kabel wyposażony jest z od strony dimmerów we wtyczkę 3 bolcową
(230V), od strony mostów kabel wyposażony jest w gniazdo 3 bolcowe (230V) z klapką. Każdy
obwód na moście planuje się obciążać odbiorami 750W.
Ze względu na mobilny charakter instalacji, nie przewiduje się montażu koszy kablowych. Kable
pomiędzy punktem podwieszenia na stropie a mostem oświetleniowych – luźno wiszące.
Kable do mostu proscenicznego wciągane z postu technicznego przez obsługę.
Kable od dimmerów do punktu podwieszenia na stropie prowadzić w korytach kablowych
malowanych na kolor czarny.
Kable na kratownicach mostów mocować opaskami elektrycznymi
Po zainstalowaniu wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej .
B. Instalacja mechaniki sceny
1. Wciągarki elektryczne łańcuchowe - szt. 8
Wciągarki elektryczne łańcuchowe o parametrach nie gorszych niż :













Udźwig: 250 kg
Prędkość podnoszenia: 4 m/min.
Wysokość podnoszenia: ca. 11 m
Standard zabezpieczenia: BGV D8+
Ilość hamulców: 2
Współczynnik bezpieczeństwa : min. 1:1,8
Obudowa, łańcuch i hak w kolorze czarnym
Wyłączniki krańcowe : awaryjne i robocze
Zasobnik na łańcuch w kolorze czarnym
Encoder: absolutny
Dopuszczenie do użytkowania pasywnego bez dodatkowych zabezpieczeń
Dokumentacja DTR w języku polskim
Okablowanie sterujące i zasilające w kolorze czarny zaopatrzone w gniazda i wtyki.
Wciągarki mocować do stropu żelbetowego przy pomocy marek z uchem, kotwionych przy
pomocy kotw chemicznych.
Projekt mocowania wraz z kotwieniem zatwierdzony przez inżyniera z uprawnieniami
konstrukcyjnymi przedstawić do akceptacji Zamawiającego i projektanta budynku.
Okablowanie zasilająco – sterujące układać w korytach kablowych.
Po zainstalowaniu wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Po zainstalowaniu wciągarek wykonać próby obciążeniowe.
Dokumentację DTR należy dołączyć do oferty.
2. System sterowania wciągarkami – 1 kpl.

Sterownik 8 kanałowy, zainstalowany w opakowaniu transportowym typu rack z kołami ze
zdejmowaną przednią i tylną pokrywą.
Sterownik posiada gniazda do podłączenia:
- zasilania z gniazda ściennego min. 32A, TNS (pięć żył),
- osiem gniazd do zasilania wciągarek,
- osiem gniazd do sterowania wciągarek,
- osiem gniazd do podłączenia czujników wciągarek,
- gniazdo do podłączenia pulpitu sterowania wciągarek.
 Sterownik musi obsługiwać następujące funkcje:
- jazda wciągarek góra, jazda wciągarek dół,
- synchronizacja położenia wciągarek , jeśli pracują wspólnie po dwie (jako napęd mostu),
zapobiegające przechylania się mostu,
- synchronizacja położenia wciągarek dla połączonych mostów w obrębie sceny.
- jazdę do założonej pozycji,
- ustalane przez obsługę, dodatkowe ograniczenia położenia górnego i dolnego w dowolnej
wysokości,
- ograniczenie przeciążenia (dopuszcza się prądowy odczyt obciążenia).
 Pulpit sterowniczy wyposażony w:
- panel 5,7” dotykowy w obudowie,
- kluczyk włączający system,
- wyłącznik awaryjny,
- przycisk Reset do uaktywnienia funkcji bezpieczeństwa,
- kabel zasilająco – sterujący o długości 10 mb z wtykiem do wpięcia do sterownika.
System sterowania musi być zbudowany zgodnie z dyrektywą Maszynowa 2006/42/WE,
posiadający funkcjonalność bezpieczny stop na poziomie SIL3.
3. Kratownice aluminiowe wraz z łącznikami – 4 kpl.





o parametrach nie gorszych niż :
Kratownice o długości 12 mb - 3 szt.
Kratownica o długości 8 mb – 1 szt.
Kratownica o przekroju trójkąta 290 mm x 260 mm
Materiał : AlMgSi 1 rura 50 x 3 mm , wyploty diagonalne 20 x 2 mm
Łączenie przy pomocy swożni i czopów


Kratownice malowane proszkowo na kolor czarny mat ze strukturą młotkową
Atest TÜV lub innej niezależnej jednostki badawczej z tabelą obciążeń skupionych i
równomiernie rozłożonych.
4. Uchwyty kratownic aluminiowych – 8 szt.

Uchwyty mocujące do zawieszenia kratownic na hakach wciągarek łańcuchowych
składające się z :
- belki poprzecznej nośnej ( rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm ) zaślepionej na końcach.
- dwóch uchwytów typu aliscaf ( cell clamp ) o szerokości 21 mm ( slim ) i udźwigu 300 kg
potwierdzonego atestem TÜV (lub równoważnym innej niezależnej jednostki badawczej)
- śrubę z uchem M16 posiadającą deklarację CE . WLL ¾ t z zabezpieczeniem zawleczką .
- udzwig całego uchwytu – 500 kg
- całość malowana na kolor czarny mat
Do uchwytów kratownic należy dostarczych dokumentację w formie obliczeń statycznych.
Atesty na udźwig należy dołączyć do oferty
C. Podesty sceny
1.




Podesty
Podesty standardowe 200 x 100 cm – 50 szt.
Podesty niestandardowe 166 x 100 cm – 2 szt.
Podesty niestandardowe 200 x 73 cm – 2 szt.
Podesty niestandardowe 166 x 73 cm – 1 szt.
Podesty o parametrach niegorszych niż :
- rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor czarny mat.
- blat z płyty stolarskiej wodoodpornej, pokrytej filmem fenolowym. Kolor czarny
- narożniki do mocowania nóg, wyposażone w śruby dociskowe z gałkami.
- wytrzymałość statyczna: 750 kg/m² przy wysokości co najmniej 150 cm
- waga: max. 43 kg
Podesty muszą posiadać atest TÜV (lub inny równoważny innej niezależnej jednostki badawczej)
na obciążalność 750 kg/m2 przy wysokości co najmniej 150 cm bez stosowania dodatkowych
elementów usztywniających nogi.
Atesty na wytrzymałość i trudnozapalność należy dołączyć do oferty.
Blaty podestów muszą posiadać atest na trudnozaplaność w pierwszej klasie.
Wymiary podestów nietypowych potwierdzić wymiarowaniem z natury.
2. Nogi do podestów

Nogi do podestów regulowane w zakresie 60 - 100 cm – 20 kpl.



Nogi do podestów regulowane w zakresie 80 – 140 cm -55 kpl.
Nogi stałe do podestów wysokości 40 cm – 20 kpl.
Nogi stałe do podestów wysokości 20 cm – 20 kpl.
Nogi teleskopowe wyposażone w śrubę regulacyjną z gałką i śrubę kontrującą.
Wszystkie nogi zaślepione „butem” plastikowym lub gumowym.
Nogi malowane proszkowo na kolor czarny mat.
Komplet nóg = 4 szt.
3. Elementy łączące
 Klamry łączące podesty pomiędzy sobą – 50 szt.
 Klamry łączące nogi – poczwórne – 40 szt.
4. Barierki
 Barierki stalowe trybunowe wysokości od powierzchni podestu 110 cm i szerokości
200 cm – 10 szt.
 Barierki stalowe trybunowe wysokości od powierzchni podestu 110 cm i szerokości
100 cm – 6 szt.
 Uchwyty mocujące barierki do podestów 16 kpl. Komplet = 2 szt.
Barierki i uchwyty malowane proszkowo na kolor czarny mat .
Barierki wyposażone w atest TÜV (lub równoważny innej niezależnej jednostki badawczej)
na wytrzymałość nacisku bocznego 2 kN
Atest na wytrzymałość nacisku bocznego należy dołączyć do oferty.
D. Wysłony
1. Kurtyna główna z mechanizmem 1 kpl.
 Mechanizm kurtyny głównej:
- szyna kurtynowa aluminiowa systemowa z wyposażeniem
- wózki z rolkami łożyskowanymi
- napęd kurtyny elektryczny.
- sterowanie napędem kurtyny zdalne – pilotem bezprzewodowym i lokalne kasetą
zamontowaną bezpośrednio pod napędem .
 Kurtyna główna o wymiarach 12 x 6,5 m o parametrach nie gorszych niż
- materiał plusz o gramaturze min. 350 g/m2 w kolorze czarnym
- szerokość brytu materiału – min. 150 cm
- marszczenie 100 %
- kurtyna dzielona
- obszycie – góra pas tapicerski z oczkami co 30 cm – dół kieszeń 20 cm z
obciążnikiem , boki zaszyte ,
- mocowanie do wózków szyny kurtynowej za pomocą karabińczyków
Kurtynę podszyć po zamontowaniu sceny .
2. Kulisy z mechanizmami
 Mechanizm kulisowy – szt. 10
- mechanizm kulisowy obrotowy o szerokości ramienia 150 cm
- mechanizm mocowany do barierki pomostu technicznego
 Kulisy o wymiarach 6.5 x 1.5 m – szt. 10
- materiał plusz o gramaturze min. 350 g/m2 w kolorze czarnym
- szerokość brytu materiału – min. 150 cm
- marszczenie 0 %
- obszycie – góra pas tapicerski z oczkami co 30 cm – dół kieszeń 20 cm z
obciążnikiem , boki zaszyte,
- mocowanie do mechanizmu kulisowego za pomocą troków
Kulisy podszyć po zamontowaniu sceny
3. Paldamenty – 5 szt.
 Mocowanie paldamentów
- linka stalowa φ 6 mm rozpięta pomiędzy barierkami pomostu technicznego i
naprężona przy pomocy śruby rzymskiej - 5 kpl.
 Paldamenty o wymiarach 12,8 x 3,6 m
- materiał plusz o gramaturze min. 350 g/m2 w kolorze czarnym
- szerokość brytu materiału – min. 150 cm
- marszczenie 0 %
- obszycie – góra pas tapicerski z oczkami co 30 cm – dół i boki zaszyte,
- mocowanie do linki stalowej za pomocą troków
4. Horyzont z mechanizmem
 Mechanizm horyzontu 1 kpl.
- szyna kurtynowa aluminiowa systemowa z wyposażeniem
-wózki z rolkami łożyskowanymi
-napęd kurtyny ręczny.
 Horyzont - 1 szt.
- materiał plusz o gramaturze min. 350 g/m2 w kolorze czarnym
- szerokość brytu materiału – min. 150 cm
- marszczenie 0 %
- obszycie – góra pas tapicerski z oczkami co 30 cm – dołem kieszeń z obciążnikiem,
boki zaszyte,
- mocowanie do wózków mechanizmu horyzontowego za pomocą karabińczyków
5. Tkaniny luzem
 Materiał w belach - 100 mb
- materiał plusz o gramaturze min. 350 g/m2 w kolorze czarnym
- szerokość brytu materiału – min. 150 cm
Wszystkie materiały muszą posiadać atest na trudnozapalność w pierwszej klasie według EN 13772
i PN EN 6940
Atesty na materiały dołączyć do oferty.
Wszystkie urządzenia muszą być w pełni zgodność z dyrektywami europejskimi i potwierdzone
stosownymi certyfikatami.
Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe oraz certyfikaty producenta potwierdzające
parametry oferowanych urządzeń.
Wymagania dodatkowe
1. Dostawca musi dokonać zgłoszenia instalacji 4 mostów oświetleniowych do UDT
Poznań
2. Dostawca musi zapewnić dokonanie odbioru instalacji 4 mostów oświetleniowych
przez UDT Poznań
3. Dostawca dostarczy Zamawiającemu decyzje dopuszczające 4 mosty oświetleniowe
do eksploatacji
4. Dostawca zapewni serwis konserwatorski w okresie trwania gwarancji i rękojmi
zgodnie z warunkami decyzji UDT
Download