bezkręgowce małże pajęczaki owady skorupiaki

advertisement
KONSUMENT
I - RZĘDU
PRODUCENT
ZWIĄZKI
NIEORGANICZNE
KONSUMENT
II - RZĘDU
REDUCENCI
saprobionty, saprofity
(bakterie, grzyby, pierwotniaki)
ZWIERZĘTA TO ORGANIZMY CUDZOŻYWNE ( HETEROTROFY )
BIOFAGI
SAPROBIONTY
zjadają martwe
szczątki
zjadają inne
organizmy
Roślinożercy
PASOŻYTY
korzystają z substancji
odżywczych
żywiciela
Saprofagi
sarna zając
owca krowa
koń słoń
dżdżownica
żuk gnojowy
rurecznik
Mięsożercy
Drapieżniki
wilk lis lew
orzeł kot
Padlinożercy
hiena sęp
Wszystkożercy
świnia dzik człowiek
Wewnętrzne
glista owsiki
tasiemce
włosień spiralny
Zewnętrzne
Wszy pchły
pluskwy komary
Każdy łańcuch rozpoczyna organizm
przeprowadzający fotosyntezę
lub martwy szczątek, a na końcu
łańcucha są saprobionty
skrzela
uszy
Płuca lądowych kręgowców i pęcherz pławny ryb to narządy HOMOLOGICZNE
skrzydła ważki i skrzydła orła to narządy
płetwy ryby i nogi żaby to narządy
ANALOGICZNE
HOMOLOGICZNE i ANALOGICZNE
SKORUPIAKI
OWADY
STAWONOGI
GĄBKI
PAJĘCZAKI
JAMOCHŁONY
ROBAKI
MIĘCZAKI
GŁOWONOGI
MAŁŻE
PIERŚCIENICE
ŚLIMAKI
WODNE
LĄDOWE
PŁAZY
RYBY
skrzela
blaszkowate
płuca
workowate
a u kijanki
skrzela
GADY
PTAKI
SSAKI
STAŁOCIEPLNE
płuca
gąbczaste
płuca
z workami
powietrznymi
płuca
pęcherzykowate
zwierzę
zwierzę
zwierzę
bezkręgowiec
kręgowiec
stawonóg
ptak
pingwin
pszczoła
owad
bezkręgowiec
pierścienica
dżdżownica
zwierzę
zwierzę
kręgowiec
ssak
wieloryb
kręgowiec
ptak
kiwi
kręgowiec
ssak
bóbr
zwierzę
zwierzę
bezkręgowiec
kręgowiec
płaz
zwierzę
bezkręgowiec
mięczak
jamochłon
małż
przydacznia
salamandra
ukwiał
zwierzę
kręgowiec
zwierzę
gad
bezkręgowiec
stawonóg
zwierzę, kręgowiec, ssak, żyrafa
jaszczurka
zwierzę, kręgowiec, ptak, bąkojad
owad
motyl
zwierzę
zwierzę
kręgowiec
zwierzę
bezkręgowiec
bezkręgowiec
stawonóg
ryba
owad
pławikonik
jamochłon
meduza
biedronka
roślina
zwierzę
kręgowiec
zwierzę
gad
kręgowiec
płaz
żaba
okrytonasienna
żółw
dzbanecznik
PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
TASIEMCE, OWSIKI,
GLISTA, WŁOSIEŃ SPIRALNY
Aby mieć energię do pracy i innych czynności życiowych
paliwo biologiczne – glukoza jest
w mitochondriach komórkowych,
a spaliny - CO2 i H2O
są usuwane na zewnątrz
glukoza + tlen → dwutlenek węgla + woda
Gdy tlen dotrze do komórki, wnika do
mitochondrium i jest zużywany
do utlenienia glukozy
pochodzącej z pokarmów
Węglowodanowych.
glukoza + tlen → woda + dwutlenek węgla + energia
Energia ta jest magazynowana i zużywana
na potrzeby organizmu
(czynności życiowe)
workowate
płuca
płazów
gąbczaste
płuca
gadów
pęcherzykowate
płuca
ssaków
płuca ptaków
z dodatkowymi workami
powietrznymi
gąbki jamochłony
robaki
pierścienice
nie mają układu oddechowego
i pobierają tlen całą powierzchnią
małże ślimaki wodne
skorupiaki głowonogi
skrzela
pierzaste
ryby pobierają tlen skrzelami
skrzela
blaszkowate
owady mają tchawki
są to cienkościenne rurki wewnątrz ich ciała,
które mają otwory wylotowe na powierzchni ciała
pajęczaki mają płucotchawki są to kieszonki z pofałdowaniami wewnątrz
ROZMNAŻANIE :
fragment osobnika
macierzystego
odradza się
w nowy organizm
BEZPŁCIOWE
za pomocą
komórek ciała
jednego osobnika
lub
za pomocą
gamet
(plemników i komórek jajowych),
które łączą się
podczas zapłodnienia
nowy organizm
rozwija się
z niezapłodnionego
jaja
organizm
macierzysty
rozrasta się
organizm
potomny
jest taki sam
jak macierzysty
PŁCIOWE
organizm
potomny
różni się
od macierzystego,
ponieważ
jest kombinacją
genów
obojga rodziców
ZWIERZĘTA to organizmy przeważnie
ROZDZIELNOPŁCIOWE (samiec i samica to oddzielne organizmy)
DYMORFIZM PŁCIOWY
OBOJNACTWO dotyczy pasożytów wewnętrznych
oraz zwierząt osiadłych i mało ruchliwych – tasiemców, które same się
zapładniają, a także pierścienic, ślimaków i małży,
u których dochodzi do zapłodnienia krzyżowego.
ZAPŁODNIENIE
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
przeważnie u zwierząt
pierwotnie
przystosowanych
do życia na lądzie
przeważnie u zwierząt
pierwotnie
przystosowanych
do życia w wodzie
JAJORODNOŚĆ
potomek substancje
odżywcze czerpie
z żółtka i rozwija się
poza organizmem matki
(gady i ptaki mają ściśle
określony czas i warunki
termiczne inkubacji jaj)
ŻYWORODNOŚĆ
rozwijający się potomek substancje
odżywcze czerpie
z żółtka tylko na początku,
a później pobiera je z organizmu matki,
wewnątrz którego się rozwija
ZWIERZĘTA KRĘGOWE ze względu na stopień ochrony jaj
dzielimy na:
BEZOWODNIOWCE
OWODNIOWCE
RYBY I PŁAZY
ich jaja mają
śluzowatą otoczkę
i przebywają w wodzie
GADY, PTAKI I SSAKI
ich jaja są chronione
przed wysuszeniem
za pomocą owodni
i skorupek:
wapiennych
lub skórzastych
PROSTY
(bezpośredni)
ROZWÓJ
ZŁOŻONY (pośredni)
jajo
zygota
zarodek
osobnik dorosły
jajo → zygota → zarodek → larwa → osobnik dorosły
z przeobrażeniem zupełnym
(mucha, pszczoła, motyl)
jajo – zygota – zarodek – larwa – poczwarka - dorosły
SKORUPIAKI
OWADY
STAWONOGI
GĄBKI
PAJĘCZAKI
JAMOCHŁONY
ROBAKI
MIĘCZAKI
GŁOWONOGI
MAŁŻE
PIERŚCIENICE
ŚLIMAKI
Mogą przypominać rury,
dzbany, nieregularne bryły.
Mają szkielet wapienny,
krzemionkowy lub rogowy.
żyją na dnie oceanów i mórz
 osiągają od 1cm do 2m wysokości
 bywają pięknie ubarwione
 nie przemieszczają się
 ich komórki nie tworzą tkanek
nie występuje u nich układ nerwowy
ani komórki mięśniowe
 tworzą kolonie
 mają zdolność do regeneracji

Są heterotrofami, odfiltrowują z wody drobny
pokarm zwierzęcy oraz szczątki organizmów
Oddychają tlenowo, całą powierzchnią ciała
(tlen pobierają z wody)
Rozmnażają się płciowo (są rozdzielnopłciowe
lub hermafrodytami) lub bezpłciowo
(pączkowanie, fragmentacja)
Nie posiadają komórek czuciowych, ale
nieznacznie reagują na bodźce
Odtwarzają utracone fragmenty ciała
wentylacja
całą
powierzchnią
substancje
trawione w
jamie gębowej
brak odbytu
substancje
krążą drogą
dyfuzji i
osmozy
orzęsiona
larwa gąbki
pływa
gdy larwa
osiądzie rozwija
się z niej postać
dorosła
• Są filtratorami czyli wchłaniają szczątki organiczne z wody.
• Biorą udział w procesie tworzenia skał.
• Są używane w jubilerstwie do szlifowania klejnotów.
• Szkielety rogowe służą do celów higienicznych.
• Są bioindykatorami, czyli wskaźnikami czystości wód
• Są grupą rafotwórczą
• Gąbka Tethya crypta mająca szkielet z uwagi na właściwości
hamowania wzrostu komórek ssaków stanowiła przedmiot
badań naukowców w leczeniu białaczki.
występują głównie w wodach słonych
to najprostsze tkankowe zwierzęta wodne
mają ciało zbudowane
z dwóch warstw komórek:
ektodermy i endodermy
mają promienistą symetrią ciała
posiadają komórki parzydełkowe
występują w postaci :
•
workowatego polipa (osiadłe)
•
lub dzwonowatej meduzy (wolno pływające)
mają dużą zdolność regeneracji
Forma słodkowodna
Stułbia płowa
• Postać polipa
• Przyczepia się do podłoża za pomocą stopy
• Wokół otworu gębowego od 6 – 12 ramion
• Występują komórki parzydełkowe
• Oddycha całą powierzchnią ciała
• Rozmnaża się bezpłciowo
(przez pączkowanie)
• Odżywia się pierwotniakami,
larwami owadów, pierścienicami
• Parzydełkowce skałotwórcze
• Postać polipa, kolonijne
• Kolonie żyją kilkaset lat
• Przytwierdzone do dna morskiego,
głównie w strefie ciepłej i gorącej
• Wytwarzają szkielet organiczny
(wapienny lub mieszany)
• Żywią się zooplanktonem, a większe chwytają skorupiaki,
mięczaki i ryby
• Polują za pomocą ramion i komórek parzydełkowych
• Rozmnażają się przez pączkowanie, podział podłużny
lub płciowo z zapłodnieniem zewnętrznym
Gatunek występujący
w zachodniej części
Morza Śródziemnego
i w Adriatyku
na głębokości 10–100 m.
Tworzy rozgałęzione,
krzewiaste kolonie
wysokości ok. 0,5 m.
Szkielet kolonii okryty jest
żywą tkanką zwykle czerwoną
(także białą lub czarną).
Wapienny szkielet ceniony jest
jako surowiec w rzemiośle
artystycznym od czasów
starożytnych .
Ukwiały są zwierzętami osiadłymi.
Wszystkie żyją pojedynczo,
ukwiał
najczęściej przytwierdzone
podeszwą (tarczą czepną)
do podłoża.
Są rozpowszechnione
głównie w ciepłych
morzach świata,
Posiadają
duże zdolności
adaptacji do środowiska.
Żywe ubarwienie zawdzięczają
barwnikom karotenowym.
Stichodactyla gigantea
żyjący w symbiozie z błazenkami
wentylacja
całą
powierzchnią
substancje
trawione w
jamie gębowej
brak odbytu
substancje
krążą drogą
dyfuzji i
osmozy
parzydełka
orzęsiona
larwa pływa
gdy larwa
osiądzie rozwija
się z niej postać
dorosła
 Stanowią pokarm dla niektórych zwierząt.
 Żyją w symbiozie i komensalizmie ze skorupiakami i rybami.
 Ich kolonie są siedliskiem dla wielu morskich zwierząt.
 Są gospodarzami dla wielu pasożytów.
 Są materiałem na wyroby jubilerskie
• Nazywane robakami płaskimi
• Grzbietowo – brzusznie spłaszczone
• Dwuboczna symetria ciała
• Żyją w wodach słodkich i słonych, na ciele
lub wewnątrz ciała żywiciela
• Większość to pasożyty.
Podział
Przedstawiciele
Tasiemce tasiemiec uzbrojony
tasiemiec nieuzbrojony
tasiemiec psi
bruzdogłowiec szeroki
Przywry
motylica wątrobowa
przywra krwi
Wirki
wypławek biały
• narządy czepne
(haczyki, przyssawki)
• oddychanie beztlenowe
• duża ilość składanych jaj
• nie maja oczu i ubarwienia
• brak układu pokarmowego
• obojnactwo i samozapłodnieni, a także olbrzymia płodność
• oskórek (kutykula), chroniący przed sokami trawiennymi
• kształt ciała (spłaszczony grzbietowo-brzusznie, wydłużony)
• Są pasożytami
• Pobierają pokarm całą powierzchnią ciała
• Oddychają beztlenowo (fermentacja)
• Rozmnażanie płciowe
(obojnactwo i samozapłodnienie)
• Cykl życiowy ze zmianą żywiciela
(żywiciel pośredni –świnia ,
żywiciel ostateczny człowiek)
mątwik z cystą
•
•
•
•
•
•
Mają wydłużony, obły kształt ciała
Żyją w glebie, wodzie słodkiej i słonej
Pasożyty wewnętrzne roślin, zwierząt i człowieka
Samice są większe od samca
Długość ciała od 0,2 mm do 1m
Przedstawiciele: glista ludzka, włosień kręty, owsik ludzki
Nicienie należą do zwierząt najbardziej odpornych na
działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Niektóre z nich są w stanie przetrwać nawet
w żrącym kwasie octowym. Inne podczas suszy
zapadają w stan anabiozy, czyli życia utajonego,
który może trwać nawet kilkanaście lat.
• Mają ciało pokryte worem skórno – mięśniowym
• Wnętrze ciała wypełnia płyn nadający sprężystość
i rozprowadzający substancje odżywcze
• Układ pokarmowy drożny (otwór gębowy i odbyt)
• Brak układu oddechowego i układu krążenia
• Występuje układ nerwowy i wydalniczy
• ODŻYWIANIE SIĘ
 pasożyty
 drapieżniki
 saprobionty
• ODDYCHANIE
 tlenowe
(wolno żyjące)- całą powierzchnią ciała
 beztlenowe (pasożyty)
• ROZMNAŻANIE
 płciowe (rozdzielnopłciowość)
ROBAKI
PŁASKIE
•tasiemce
OBŁE
ZARAŻENIE
PRZEZ
JEDZENIE
MIĘSA
Z
ROBAKAMI
ZARAŻENIE
PRZEZ
BRAK
HIGIENY
•włosień
•glista
•owsik
•mątwik
Wielkość ich ciała waha się od ułamków milimetra do 2m
Nie mają szkieletu wewnętrznego
Wydłużone, pokryte śluzem ciało, jest podzielone na części,
zwane pierścieniami (segmentami)
Mają przednią i tylną część ciała
Krew krąży w układzie zamkniętym
Pierścienice żyją w wodach i glebie
 Pierścienice są pokarmem dla zwierząt, a niektóre wieloszczety dla ludzi.
 Dżdżownica poprawia żyzność gleby poprzez jej spulchnianie, mieszanie i napowietrzanie.
 Pijawki produkują hirudynę (substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi),
która jest wykorzystywana w medycynie
 Są bioindykatorami (wskaźnikami) czystości wód.
Czynności
życiowe
Odżywianie się
Oddychanie
Wieloszczety
Pijawki
pasożyty,
drapieżniki
saprobionty
tlenowo, całą powierzchnią ciała
Rozmnażanie
rozdzielnopłciowość
się
Poruszanie się
Skąposzczety
pełza, pływa
obojnactwo
pełza
pływa, kroczy
Pijawka może jednorazowo wyssać tyle krwi, że ciężar jej ciała wzrośnie
kilkakrotnie. Zapas krwi jest magazynowany w wolu- odcinku układu
pokarmowego o specjalnej budowie. Krew z wola do żołądka
przedostaje, a strawienie zmagazynowanej krwi
zajmuje nawet kilka miesięcy.
dżdżownica
pijawka
• Żyją głównie na lądzie
• Są drapieżnikami
lub pasożytami
• Ciało składa się
z głowotułowia i odwłoka
• Mają jedną lub kilka par
prostych oczu
• 4 pary odnóży krocznych
• Głównie zwierzęta wodne
• Mają chitynowy pancerz
utwardzony solami wapnia
• Ich ciało składa się z głowotułowia
i odwłoka
• Mają czułki, oczy proste lub złożone
z kilkunastu prostych oczek
• Oddychają skrzelami
wentylacja
przez
płucotchawki
chityna w
pancerzyku
•głowotułów
•odwłok
4 pary odnóży
krocznych
trawienie na
zewnątrz ciała
otwarty układ
krwionośny
wentylacja
przez
pierzaste
skrzela
•głowotułów
•odwłok
chityna w
pancerzyku
5 par odnóży
krocznych
otwarty układ
krwionośny
wentylacja
przez
tchawki
•głowa
•tułów
•odwłok
•ewentualnie
skrzydła
chityna w
pancerzyku
3 pary odnóży
krocznych
otwarty układ
krwionośny
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt.
Większość owadów ma zdolność latania.
Zamieszkują wszystkie środowiska.
Ciało składa się z głowy ,tułowia i odwłoka.
Ciało pokrywa chitynowy oskórek.
Oddychają tchawkami, są rozdzielnopłciowe.
Na głowie mają jedną parę czułków, narządy
gębowe i zazwyczaj duże oczy złożone.
• Poruszają się za pomocą 3 par odnóży krocznych.
•
•
•
•
•
•
•
owad
pajęczak
skorupiak
GŁOWOTUŁÓW
GŁOWOTUŁÓW
tułów
odwłok
odwłok
odwłok
otwarte naczynia krwionośne
ostia – otwory w sercu
CECHA
SKORUPIAKI
OWADY
PAJĘCZAKI
Środowisko życia
ląd, wody słodkie i słone
ląd, wody słodkie
ląd, wody słodkie
Odżywianie się
drapieżniki, pasożyty,
padlinożerne,
roślinożerne
drapieżniki, pasożyty,
saprobionty,
roślinożerne
drapieżniki, pasożyty
Oddychanie
• skrzela
• tchawki
• cała powierzchnia ciała
(małe skorupiaki)
Rozmnażanie się
• rozdzielnopłciowe (rozwój zarodka z zapłodnionego jaja)
• prtenogenetycznie (rozwój zarodka z niezapłodnionego jaja) – niektóre
skorupiaki i owady
APARATY
GĘBOWE
OWADÓW
• płuca
(płucotchawki)
Rozwój prosty - forma młodociana różni skorupiaki
się od dorosłej jedynie mniejszymi
pajęczaki
rozmiarami i niezdolnością do rozrodu
Rozwój złożony
( z przeobrażeniem niezupełnym - A
lub z z przeobrażeniem zupełnym - B)
- forma młodociana różni się od dorosłej
niezdolnością do rozrodu, wielkością,
budową , a często też środowiskiem
życia i sposobem odżywiania się
Owady
A
świerszcze
B
motyle
pszczoły
osy
chrząszcze
Znieruchomiała larwa pszczoły przepoczwarza się
 Ciało pokryte śluzem
 Wyróżnia się głowę, nogę i worek trzewiowy okryty płaszczem
 W worku trzewiowym znajdują się narządy wewnętrzne
 Większość gatunków wytwarza wapienną muszlę
 Dobrze rozwinięty układ krwionośny i nerwowy
 Żyją w wodach morskich, słodkich i na lądzie
 Nie mają szkieletu wewnętrznego
 Dzielimy je na: ślimaki, małże, głowonogi
Żyją na lądzie lub w wodzie
Na głowie znajdują się czułki i oczy
Oddychają płucami lub skrzelami
Są rozdzielnopłciowe lub obojnacze
Do poruszania służy im noga
Są roślinożerne
W jamie gębowej znajduje się tarka
(rozcieranie i zdrapywanie pokarmu)
 Ciało okryte spiralnie zwiniętą muszlą
( u niektórych zredukowana)







 Żyją w wodzie,
zagrzebane w piasku lub mule
 Ciało otoczone muszlą dwuklapową
 Noga służy im do rycia w piasku
 Dzięki specjalnej substancji mogą
przyczepiać się do podłoża
 Większość nie ma oczu
 Posiadają syfon wpustowy (wciąga
wodę) i wypustowy (usuwa wodę)
 Skrzela służą do odcedzania
pokarmu i wymiany gazowej
 Odżywiają się mikroskopijnymi
organizmami i ich szczątkami
 Nalezą do nich: ośmiornice, mątwy oraz kałamarnice
 Drapieżne, sprawnie pływające zwierzęta morskie
 Duże oczy i silne rogowe szczęki,
którymi rozszarpują zdobycz
 Noga przekształcona w długie, silne ramiona z przyssawkami.
 Macki są rozmieszczone dookoła otworu gębowego
 Muszla wielokomorowa zewnętrzna (łodzik)

lub zredukowana wewnętrzna (kałamarnice)
 Zdolność zmiany barwy ciała
 Gruczoł czernidłowy – wydziela ciemną substancję
przedsionek serca
Komora serca
S skrzela
•
•
•
•
•
CZYNNOŚĆ
ŻYCIOWA
ŚLIMAKI
MAŁŻE
Środowisko życia
ląd, wody słodkie i słone
wody słodkie i słone
wody słone
Odżywianie się
roślinożerne, drapieżne,
padlinożerne
filtratory
drapieżne
Oddychanie
płuca lub skrzela
skrzela
skrzela
Rozmnażanie się
płciowe rozdzielnopłciowe lub
obojnaki
płciowerozdzielnopłciowe
lub obojnaki
płciowerozdzielnopłciowe
Poruszanie się
pełzanie
większość prowadzi
osiadły tryb życia
pływanie
Są pokarmem dla zwierząt oraz człowieka
Są bioindykatorami (wskaźnikami czystości) wód
Wykorzystywane w jubilerstwie
Niszczą urządzenia portowe i łodzie (świdrak okrętowy)
Są szkodnikami upraw oraz hodowli np. ostryg i omółków
GŁOWONOGI
wentylacja
przez
skrzela lub
płuca
zewnętrzne
węglan
wapnia
w muszli
otwarty układ
krwionośny
wentylacja
przez
skrzela
węglan
wapnia
w muszli
otwarty układ
krwionośny
wentylacja
przez
skrzela
węglan
wapnia
w muszli
ukrytej w
głowie
zamknięty
układ
krwionośny
wiąże się
ze zmianami
w środowisku życia
(wodne lądowe)
i sposobu odżywiania
EWOLUCJA UKŁADU RUCHU ZWIERZĄT
gąbki
nie poruszają się
robaki pierścienice
mięczaki
poruszają się
kurcząc mięśnie
jamochłony
meduzy - poruszają się
siłą odrzutu
płynu wyrzucanego
z jamy chłonąco – trawiącej
stułbia – fika koziołki
ukwiały – nie poruszają się
pajęczaki
owady
poruszają się
za pomocą
6 odnóży krocznych
i skrzydeł
poruszają się
za pomocą
8 odnóży krocznych
skorupiaki
poruszają się
za pomocą
10 odnóży krocznych
Układ krążenia pierścienic
Układ krążenia stawonogów,
ślimaków i mięczaków
otwarte naczynia krwionośne
ostia – otwory w sercu
Układ krążenia głowonogów
przedsionek serca
Komora serca
S skrzela
Download