Seminarium: Rak płuca Zagadnienia Epidemiologia raka płuca

advertisement
Seminarium: Rak płuca
Zagadnienia
1. Epidemiologia raka płuca
a. Zapadalność a śmiertelność w Polsce i na Świecie
b. Umiejscowienie liczbowe pośród najczęstszych nowotworów złośliwych
2. Etiologia i patogeneza raka płuca
a. Czynniki ryzyka
b. Profilaktyka pierwotna
c. Badania przesiewowe
3. Klasyfikacja i podział histopatologiczny nowotworów złośliwych płuca
a. Rak drobnokomórkowy (DRP, SCLC – small cell lung carinoma)
b. Rak niedrobnokomórkowy (NDRP, NSCLC – non-small cell lung carcinoma)
4. Objawy choroby w badaniu podmiotowym i przedmiotowym
a. Zależne od ogniska pierwotnego i inwazji miejscowej
b. Zależne od przerzutów
c. Zależne od współistniejących zespołów paraneoplazmatycznych
5. Postępowanie diagnostyczne i rozpoznanie raka płuca
6. Ocena zaawansowania raka płuca
a. TNM, staging
b. Skala sprawności Zubroda (PS – performance scale)
7. Leczenie w raku płuca z uwzględnieniem podziału histopatologicznego i stopnia
zaawansowania
a. Operacyjne
b. Radioterapia
c. Chemioterapia
d. Leczenie paliatywne (np. Zespół żyły głównej górnej, krwioplucie, ból)
e. Profilaktyczne napromienianie OUN)
8. Rokowanie w DRP i NDRP
9. Złośliwy międzybłoniak opłucnej
a. Epidemiologia, czynniki ryzyka i objawy
b. Diagnostyka i leczenie
c. Rokowanie odległe
Propozycje pytań na wejściówkę:
1) Typy histopatologiczne raka płuca
2) Czynniki ryzyka raka płuca i międzybłoniaka opłucnej
3) Badania przesiewowe w NDRP
4) Pięć najczęstszych objawów podmiotowych w raku płuca
5) Typowe odchylenia w badaniu fizykalnym w raku płuca
6) Metody uzyskiwania materiału do badania histopatologicznego w raku płuca
7) Zespół żyły głównej górnej – objawy i leczenie
8) Wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego w raku płuca
9) Celowość stosowania radiochemioterapii w raku płuca
10) Rokowanie w drobnokomórkowym raku płuca
11) Objawy paranowotworowe w drobnokomórkowym raku płuca
12) Pięć różnic pomiędzy DRP i NDRP
Download