Rak płuca – kara dla palacza Rak płuca stanowi jedno z

advertisement
Rak płuca – kara dla palacza
Rak płuca stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jest to
najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn, a drugi co do częstości nowotwór u kobiet,
zaraz po raku piersi.
Częstość występowania nowotworu płuc drastycznie wzrasta, szacuje się że w najbliższej
przyszłości będzie on piątą przyczyną zgonu w Polsce, a u kobiet prześcignie raka piersi w
klasyfikacji najczęstszych nowotworów u tej płci. Szacuje się, że z powodu tego nowotworu
umiera rocznie ok. 1 mln chorych.
Do najważniejszych czynników powodujących raka płuca należy narażenie na dym
tytoniowy, zarówno czynne jak i bierne palenie. Szacuje się, iż jest ono przyczyną 90%
przypadków zachorowań. W dymie tytoniowym występuje około 4 tysięcy substancji
chemicznych, a ponad 40 z nich ma działanie rakotwórcze. Rak płuca nie jest jedynym
nowotworem spowodowanym paleniem, takie nowotwory jak: rak przełyku, żołądka, krtani,
trzustki, pęcherza moczowego są również ściśle powiązane z tym nałogiem. Należy pamiętać,
iż palenie nie tylko powoduje nowotwory ale również wiele innych chorób m.in. układu
krążenia oraz szkodliwie działa na płód. Do innych czynników powodujących raka płuca
należą: azbest, promieniowanie jonizujące oraz inne substancje chemiczne.
Rak płuca jest chorobą podstępną i niestety najczęściej pierwsze objawy występują dość
późno. Najczęstszymi objawami są: przewlekły kaszel lub u palaczy, u których kaszel
występuje od długiego okresu zmiana charakteru tego kaszlu, krwioplucie, duszność, ból w
klatce piersiowej. Częste zapalenia płuc jak i każde zapalenie płuc u osoby palące tytoń
powinny być skontrolowane zdjęciem radiologicznym po ustąpieniu objawów.
Każda osoba paląca i niepaląca papierosy, obserwująca u siebie wyżej wymienione
objawy powinna zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Wizyta ta powinna zaowocować
podstawowymi badaniami takim jak morfologia i badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Należy zaznaczyć, iż skierowanie do onkologa nie jest potrzebne, niemniej jednak droga do
tego specjalisty powinna mieć swój początek u lekarza rodzinnego.
Leczenie tej choroby jest wielospecjalistyczne i obejmuje leczenie chirurgiczne,
radioterapię i chemioterapię. Powinno być prowadzone w wysokospecjalistycznych
ośrodkach.
Podsumowując śmiało można stwierdzić, że nowotwór płuca jest konsekwencją, a można
pokusić się o stwierdzenie „karą” dla palaczy, gdyż jest ono główną przyczyną tej choroby.
Ważne jest propagowanie życia bez papierosów głównie ze względów prozdrowotnych.
Bierne palenie jest tak samo szkodliwe jak i czynne toteż zastanówmy się czy karą naszych
błędów chcemy obarczyć naszych bliskich. Pamiętajmy, że w każdym nowotworze
zwiększamy własne szanse na pełne wyzdrowienie zgłaszając się do lekarza jak najwcześniej,
dlatego nie należy bagatelizować objawów.
Opracował:
lek. med. Igor Symonowicz
Piśmiennictwo:
,,Choroby wewnętrzne” pod redakcją: prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika
,,Rak płuca” pod redakcją: prof. dr hab. Iwony Grzelewskiej-Rzymowskiej
,,Onkologia” pod redakcją: Bruca A. Chabnera, Thomas J. Lynch, Jr;Dan L. Longo
Download