dolnośląskie centrum chorób płuc we wrocławiu 53

advertisement
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105
Telefony: centrala: (071) 33-49-400, fax.: (071) 362-13-06
NIP 894-24-56-112
REGON 000294295
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE (TK KLATKI PIERSIOWEJ)
Realizowane w ramach
NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostało koordynatorem wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Projekt ten ma na celu nakłonić społeczeństwo do przeprowadzenia darmowych badań tomografii komputerowej klatki
piersiowej, w celu sprawdzenia stanu płuc.
Rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem złośliwym. Umieralność spowodowana tą chorobą
jest większa aniżeli umieralność spowodowana występowaniem czterech kolejnych najczęstszych nowotworów razem
wziętych. Odnotować należy, że gwałtownie wzrasta zachorowalność na raka płuca wśród kobiet. Liczba zgonów
spowodowana rakiem płuca jest niemal taka sama jak ilość zgonów z powodu raka piersi.
Podstawowym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka płuca pozostaje stale chirurgicznie usunięcie zmian.
Skuteczność tego leczenia ogranicza się jednak tylko do wczesnych postaci tej choroby nowotworowej. Dlatego też obok
problemów związanych z wczesną wykrywalnością tego nowotworu niezwykle podniosłym problemem pozostaje precyzyjne
określenie jego stopnia zaawansowania tak, aby podejmowane leczenie stosowane było u chorych, którzy mogą odnieść
rzeczywistą korzyść z leczenia chirurgicznego.
Stąd też tak ważne są badania profilaktyczne mające na celu wczesną diagnostykę i wykrywanie, co zostanie
umożliwione w ramach realizowanego programu, do którego mogą przystąpić osoby od 55 do 75 roku życia palące co
najmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez minimum 20 lat (jest to grupa najbardziej narażona na występowanie
zmian nowotworowych w płucach). Zasięg akcji obejmuje powiaty województwa dolnośląskiego i opolskiego,
wymienione poniżej, w których odsetek operacyjności nowotworu płuc jest niższy niż 10%.
1/województwo
dolnośląskie,/powiaty:
1)
górowski,
2)
jeleniogórski,
3)
kłodzki,
4)
lubański,
5)
lwówecki,
6)
milicki,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
oławski,
strzeliński,
świdnicki,
trzebnicki,
wałbrzyski,
wołowski,
złotoryjski,
2/ województwo opolskie/
powiaty:
1)
kluczborski,
2)
namysłowski.
Osoby kwalifikujące się do badania są zobowiązane udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu po
skierowanie na badanie. Szablon skierowanie można wcześniej pobrać ze strony internetowej
http://dcchp.pl/download/skierowanie_badania.pdf. Następnie należy umówić się telefonicznie na bezpłatne badanie do
wybranej placówki tomografii komputerowej (lista placówek widnieje poniżej).
Na stronie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (http://www.dcchp.pl/) w zakładce aktualności
znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzanej akcji. Osoba kontaktowa Natalia Adamczewska; Koordynator Projektu
tel. 503 422 226
Badanie będą realizowane przez następujące placówki:
1.NZOZ Wrocławskie Centrum
Medyczne
ul. Grabiszyńska 105, 53-439
tel. 71 334 96 93/94
Wrocław
2.NZOZ Wałbrzyskie Centrum
Medyczne
ul. Sokołowskiego 4, 58-309
tel. 74 666 58 20
Wałbrzych
3.NZOZ Legnickie Centrum
Medyczne
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220
tel. 76 855 05 90/91
Legnica
Download