Lung Cancer in the EU-Polish_2410

advertisement
NASTĘPNY
KROK
W WALCE
Z RAKIEM
PŁUCA
Świadomość
Kontrola
Rozmowa
RAK PŁUCA
W POLSCE
Rak płuca to choroba, która powstaje w tkankach płucnych, zwykle
w komórkach wyścielających kanaliki płucne. Choroba często rozwija się przez
wiele lat, począwszy od przedrakowych zmian w płucach1. Z biegiem czasu te
zmiany mogą przekształcić się w raka płuca1. W Polsce rak płuca stanowi
najczęstszą przyczynę śmierci wśród chorób nowotworowych2.
... i drugie
miejsce pod
względem
częstości
występowania
u kobiet2.
W Polsce rak
płuca zajmuje
pierwsze
miejsce pod
względem
częstości
występowania
u mężczyzn2...
Rak
płuca
22 628
Całkowita
liczba zgonów
z powodu chorób
nowotworowych
w 2013 roku
Rak
piersi
5 881
94 125
2
Rak jelita grubego
7 188
Rak gruczołu krokowego
4 281
Inne
54 147
Częstość występowania raka płuca w podziale na płeć
Częstość występowania raka płuca jest różna u mężczyzn i kobiet. Jednakże
w Europie wskaźnik zachorowalności jest dużo wyższy u mężczyzn niż u kobiet3.
Mężczyźni
Kobiety
ROSJA
POLSKA
WIELKA BRYTANIA
53
39
90
31
NIEMCY
57
25
FRANCJA
AUSTRIA
WŁOCHY
77
16
54
28
SZWAJCARIA
52
30
HISZPANIA
10
REPUBLIKA CZESKA
75
26
74
28
74
19
59
*Standaryzowany względem wieku wskaźnik zachorowalności na 100 000
Wskaźniki 5-letnich przeżyć różnią się, w zależności
od stopnia zaawansowania i typu raka płuca4
DROBNOKOMÓRKOWY
RAK PŁUCA
NIEDROBNOKOMÓRKOWY
RAK PŁUCA
73%
43%
24%
25%
13%
7%
Stopień I
Stopień II
2%
Stopień III
Wskaźniki 5-letnich przeżyć
Wskaźniki 5-letnich przeżyć
S K A L A
(
~
%
)
46%
Stopień IV
Stopień zaawansowania nowotworu
40%
40%
20%
20%
Stopień I
Stopień II
15%
10%
Stopień III
1%
Stopień IV
Stopień zaawansowania nowotworu
Stopień A zaawansowania
Stopień B zaawansowania
Czynniki ryzyka
Chociaż palenie papierosów jest główną przyczyną powstawania raka płuca,
każdego roku tysiące niepalących umiera na skutek tej choroby. Do innych
przyczyn powstawania raka płuca można zaliczyć1:
Radon
Bierne palenie
papierosów
Azbest
Zanieczyszczenie Przypadki
powietrza
występowania
raka płuca
w rodzinie
Wydatki NFZ na program leczenia raka płuca
5
W okresie od
września 2014 r.
do sierpnia 2015 r.
wydatki na program
leczenia raka płuca
wynosiły ok. 2%
(47 mln pln)
całkowitych
wydatków NFZ
na programy lekowe
(2 383 mln pln)
Źródła
informacji
na temat
raka płuca
Podczas gdy trwają
badania, istnieje wiele
dostępnych źródeł
informacji, które mogą
pomóc pacjentom
w Europie dowiedzieć się
więcej o chorobie, znaleźć
badania kliniczne, a także
Lung Cancer Europe (LuCE)
http://www.lungcancereurope.eu/
AEACaP
www.aeacap.org
European School of Oncology (ESO)
www.eso.net
European Thoracic Oncology
Platform (ETOP)
www.etop-eu.org
Women Against Lung Cancer
in Europe (WALCE)
www.womenagainstlungcancer.eu
National Lung Cancer Forum
for Nurses (NLCFN)
www.nlcfn.org.uk
Pulmonale
www.pulmonale.pt
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
www.rakpluca.org.pl
Stowarzyszenie Walki z Rakiem
Płuca - oddział Szczecin
www.rakpluca.szczecin.pl
Zwrotnik Raka
www.zwrotnikraka.pl
nawiązać kontakt z innymi
pacjentami cierpiącymi na
raka płuca, w tym:
Bibliografia
1
American Cancer Society. „Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell)”. www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf. 30 czerwca 2015 r.
2
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN)
http://85.128.14.124/Krn/ [dostęp 07.12.2015 r.]
3
European Journal of Cancer. ,,Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012".
www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J_EJC_2013.pdf. 20 czerwca 2015 r.
4
Cancer Research UK. „Statistics and outlook for lung cancer”. www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lung-cancer/treatment/statistics-and-outlook-for-lung-cancer.
30 czerwca 2015 r.
5
Narodowy Fundusz Zdrowia. Komunikaty Departamentu Gospodarki Lekami. http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ [dostęp 07.12.2015 r.]
ONCPL16NP06958-01 październik 2016
Download