II miejsce - zsaslawno.pl

advertisement
NAJLEPSZY
CZAS
NA
DZIAŁANIE
JEST
TERAZ!
ZACHOWANIA I NAWYKI KSZTAŁTUJĄCE SIĘ W WIEKU MŁODZIEŃCZYM, A ZACHOROWALNOŚĆ NA RAKA PŁUC,
SZYJKI MACICY, CZY CZERNIAKA.
W POLSCE KAŻDEGO ROKU REJESTRUJE SIĘ OK. 150
TYŚ. NOWYCH ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY
ZŁOŚLIWE. NIESTETY LICZBA TA STALE ROŚNIE,
DLATEGO TAK WAŻNA JEST PROFILAKTYKA. CHOĆ
WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ
LECZYĆ, TO BADAMY SIĘ WCIĄŻ ZDECYDOWANIE
ZA RZADKO.
ZAPYTANO UCZNIÓW JAK ROZUMIEJĄ POJĘCIE
RAKA...
RAK SZYJKI MACICY
PODSTĘPNY ZABÓJCA
RAK SZYJKI MACICY JEST DRUGIM NA ŚWIECIE, CO DO CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA, RAKIEM WŚRÓD
KOBIET I DRUGĄ, CO DO CZĘSTOŚCI, PRZYCZYNĄ ICH ZGONÓW Z POWODU CHORÓB
CZY WIESZ, CO TO JEST RAK SZYJKI MACICY?
NOWOTWOROWYCH.
GŁÓWNĄ I POTWIERDZONĄ PRZYCZYĄ RSM JEST ZAKAŻENIE ONKOGENNYM WIRUSEM
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO – HPV.
DO ZAKAŻENIA HPV DOCHODZI NAJCZĘŚCIEJ DROGĄ PŁCIOWĄ I MOGĄ BYĆ TO ZAKAŻENIA
BEZOBJAWOWE LUB SKĄPOOBJAWOWE.
przyczyny
RAK SZYJKI MACICY NIE JEST UWARUNKOWANY GENETYCZNIE, NIE JEST ZATEM DZIEDZICZNY.
OPRÓCZ ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV CZYNNIKAMI RYZYKA ZACHOROWANIA NA RSM SĄ
TAKŻE:
 WCZESNE ROZPOCZĘCIE WSPÓŁŻYCIA PŁCIOWEGO,
 DUŻA LICZBA PARTNERÓW SEKSUALNYCH,
 DUŻA LICZBA PORODÓW,
 PALENIE TYTONIU.
Jak zapobiegać
RAK PŁUCA
Rak płuca to najczęściej występujący w polsce
nowotwór złośliwy. Każdego roku na całym świecie
umiera na niego ok. 1,3 miliona osób, w polsce
powyżej 13tysięcy. Ponad 90% chorych na raka płuca
umiera w ciągu 5 lat od daty rozpoznania choroby.
Wśród ilości śmiertelnych ofiar chorób
nowotworowych jest to zabójca numer 1: rak płuca jest
przyczyną około 1/3 wszystkich zgonów z powodu
nowotworów złośliwych.
Czy to rak płuca?- jak go rozpoznać?
Objawy Raka płuc:
1.uporczywy, niepoddający się leczeniu kaszel,
2.chudnięcie pomimo dobrego apetytu,
3.odkrztuszanie z plwociną krwi,
4.bóle w klatce piersiowej,
5.duszność,
6.powtarzające się infekcje oskrzeli i zapalenia płuc,
7.powiększone węzły chłonne w dołach nadobojczykowych,
8.poszerzone naczynia krwionośne na skórze klatki piersiowej,
obrzęk szyi i twarzy
9.objawy neurologiczne związane z przerzutami do mózgu
(padaczka, poranne bóle głowy, zaburzenia mowy, wzroku,
zachwiania równowagi),
10.objawy związane z obecnością przerzutów do innych
narządów, np. kości (silne i nieprzemijające bóle kostne) czy
wątroby (bóle w prawym podżebrzu, uczucie pełności).
Kto choruje na raka płuca?
Rak płuca rozwija się głównie na skutek palenia tytoniu.
Udowodniono, że palenie 20 papierosów dziennie zwiększa 20-25krotnie ryzyko zachorowania, natomiast bierne palenie
(mieszkanie osoby niepalącej z palaczami tytoniu) może być
przyczyną około 1/3 przypadków zachorowań na raka płuca.
Rakotwórcze składniki dymu tytoniowego odpowiadają za 90%
zachorowań.
Inne poznane czynniki ryzyka to: ekspozycja na azbest, uran i inne
kancerogeny występujące w środowisku oraz występowanie raka
płuca w rodzinie.
PROFILAKTYKA
Jak dotąd nie wdrożono na świecie jednolitej, skutecznej metody profilaktyki wtórnej – regularnie
wykonywane badanie RTG klatki piersiowej okazały się nieskuteczne: nie poprawiają rokowania u
chorych, u których wykryto tę chorobę w postaci bezobjawowej.
Nadzieję budzi niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej, stosowana wobec osób
będących w grupie wysokiego ryzyka (przede wszystkim wieloletni palacze tytoniu). Nie jest to
jednak metoda refundowana w Polsce, ponadto szacuje się, że zmniejsza ona umieralność na raka
płuca jedynie o ok. 20%.
Podstawą skutecznej profilaktyki raka płuca jest profilaktyka pierwotna, tj. zaniechanie palenia tytoniu
jako czynnika wybitnie kancerogennego
CZERNIAK ZŁOŚLIWY - AGRESYWNY
PRZECIWNIK
●
Czerniak jest to nowotwór złośliwy skóry, który może wystąpić
w każdym wieku, dość często niestety pojawia się u ludzi
młodych. Liczba zachorowań na czerniaka złośliwego stale
rośnie. W Polsce podwaja się ona co 10 lat. Wykrycie go we
wczesnym stadium daje nawet 90% szans na wyleczenie, jednak
czerniak zaawansowany tworzy zwykle przerzuty odległe i staje
się chorobą nieuleczalną. Jest to jeden z nielicznych
nowotworów złośliwych, którego pojawienie się możemy
dostrzec „gołym okiem” – szybko i prawidłowo rozpoznany
może nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia. Leczy się go
głównie chirurgicznie.
Czy to czerniak?Jak go rozpoznać?
Podejrzane zmiany to takie, które spełniają chociaż jedno kryterium
amerykańskiej skali ABCDE, służącej rozpoznaniu czerniaków wczesnych:
A. (asymmetry) — asymetria (czerniak jest asymetryczny względem każdej osi, w odróżnieniu od łagodnych zmian, które zwykle są okrągłe
lub owalne, a także prezentuje obraz nieregularny, złożony z wyniosłości określanych mianem wysp)
B. (borders) — brzegi nierówne i postrzępione
C. (color) — kolor różnorodny (od jasnobrązowego do czarnego lub stalowego), z nierównomiernym rozkładem barwnika oraz, często, z
jego punktowymi depozytami (szczególnie dobrze widoczne w badaniu dermatoskopowym)
D. (diameter) — średnica > 5 mm lub (dynamics) dynamika zmian morfologicznych w guzie
E. (evolution) – czyli nabycie cech, których istniejące znamię wcześniej nie miało: swędzenie, krwawienie, owrzodzenie, szybki wzrost lub
kryterium rzadziej obecnie używane (elevation) — uwypuklenie powierzchni ponad poziom otaczającego zmianę naskórka (dotyczy
głównie czerniaków zaawansowanych, czerniaki we wczesnym stopniu zaawansowania nie tworzą wyczuwalnego zgrubienia)
Kto choruje na czerniaka?
Czerniak złośliwy to nowotwór wywodzący się z melanocytów występujących w warstwie
podstawnej naskórka. Komórki te wytwarzają melaninę – barwnik, który sprawia, że skóra
ciemnieje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (słońce, solarium).
Na skutek czynników zewnętrznych (np. ultrafioletowego promieniowania słonecznego) lub
skłonności genetycznych (np. mutacji pewnych genów) melanocyty nabywają nowych cech: nie
obumierają we właściwym czasie, rozmnażają się w niekontrolowany sposób i ostatecznie tworzą
guz. Guz ów zaczyna się w szybkim tempie rozrastać naciekając i niszcząc zdrową tkankę
sąsiadującą oraz zaczyna być zdolny do tworzenia przerzutów odległych - komórki czerniaka
„odrywają się” się wtedy od guza pierwotnego i drogą naczyń limfatycznych i/lub krwionośnych
wędrują w odległe miejsca „osiedlając się” tam i tworząc nowe guzy. W ten sposób nowotwór
wywodzący się ze skóry zaczyna niszczyć tkankę np. płuc, wątroby czy kości i doprowadza do
nieprawidłowego działania organizmu. Z czasem stan ten pogłębia się i kończy śmiercią osoby
chorej.
PROFILAKTYKA
Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko zachorowania na czerniaka:
1. nie opalaj się;
2. unikaj przebywania na słońcu w godzinach 11.00-16.00;
3. przebywając na słońcu używaj kremów z filtrem UV, noś nakrycia głowy (czapki z
daszkiem, kapelusze) i okulary przeciwsłoneczne;
4. nie korzystaj z solarium!
5. raz w roku udaj się do lekarza dermatologa w celu oględzin Twojej skóry, w
szczególności jeśli:
- masz jasną karnację,
- opalasz się na „czerwono” lub źle tolerujesz opalanie się,
- doznałeś oparzeń słonecznych (szczególnie w dzieciństwie),
- masz na ciele wiele znamion,
- w Twojej rodzinie ktoś chorował na czerniaka,
- sam w przeszłości chorowałeś na czerniaka.
PAMIĘTAJ WSZYSTKO ZALEŻY OD
CIEBIE.
Download