Wrażliwość skóry

advertisement
CO TO JEST CZERNIAK?
To najgroźniejszy i najbardziej złożony
nowotwór skóry!!!
CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU
RAKA SKÓRY






Genetyczne – nowotwór rozpoznany u bliskich
Znamiona – liczne znamiona łagodne, złożone
lub atypowe
Rak skóry w wywiadzie – wcześniej
rozpoznany czerniak lub inne nowotwory
Immunosupresja – biorca przeszczepu, chory
na AIDS
Wrażliwość skóry – piegi, rude włosy,
niebieskie oczy
Ekspozycja na promienie UV
OBJAWY CZERNIAKA




Czarny guzek często otoczony zapalnym rąbkiem
Nierówne brzegi i niejednolite zabarwienie znamienia
barwnikowego (pieprzyka)
Świąd w okolicy zmiany
Krwawienie
LECZENIE

BADANIE WĘZŁÓW WARTOWNICZYCH - zwykle
chłonka (limfa) odpływa z okolicy czerniaka w kierunku
najbliższego, pierwszego węzła chłonnego, tzw. węzła
wartowniczego, znajdującego się na drodze jej
odpływu.
Węzeł
pachwinowy
(niebieski kolor)


USUNIĘCIE WIEKSZEJ LICZBY WĘZŁÓW
CHŁONNYCH - oczyszczenie całego spływu chłonnego
z komórek czerniaka i jego przerzutów poprzez
operację węzłów lub ich wycięcie.
ODLEGŁE PRZERZUTY – jeśli u osoby nie doszło do
rozrzutu czerniaka nie więcej niż do trzech miejsc
w jamie brzusznej i w klatce piersiowej można
operacyjnie usunąć przerzuty.

IZOLOWANA TERAPIA KOŃCZYNOWA – bardzo
złożony zabieg chirurgiczny u osób z czerniakiem na
nodze lub ręce; wyizolowanie krwi dopływającej do
kończyny i dostarczenie do kończyny leków
przeciwnowotworowych w dużych stężeniach.

IMMUNOTERAPIA – wykorzystanie mechanizmu
układu odpornościowego
CHEMIOTERAPIA – podawanie
środków chemicznych
przeciwko nowotworowi

ILE W POLAKU JEST
„CZERNIAKU”?
W Polsce czerniak skóry jest rozpoznawany u
ok. 2500 osób rocznie. W ciągu 20 lat, między
1982r. a 2002 r., zanotowano w naszym kraju 300procentowy wzrost zachorowań. Pod względem liczby
zgonów z powodu czerniaka ok. 1100 rocznie
zajmujemy piąte miejsce wśród krajów Unii
Europejskiej, po Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Francji i Włoszech.
JAK CHRONIĆ SKÓRĘ?



Regularne badanie znamion barwnikowych oraz ich nie
podrażnianie i unikanie wystawiania ich na długie
kąpiele słoneczne
Korzystanie z umiarem ze słońca (filtry
przeciwsłoneczne)
Regularne obserwowanie skóry
BIBLIOGRAFIA





www.mamhakanaraka.pl
www.czerniak.org.pl
www.info.zdrowie.gazeta.pl
www.ruchspoleczny.org.pl
Grafika www.google.pl
PREZENTACJE
PRZYGOTOWAŁY
• Katarzyna Wojnar z klasy 1 TA
• Angelika Poszwa z klasy 1 TA
Download