„Jak korzystamy z diagnostyki molekularnej raka płuca – Polska

advertisement
RAK PŁUCA
JAKO PRZYKŁAD SUKCESÓW I TRUDNOŚCI MP
W ONKOLOGII KLINICZNEJ
Prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Mężczyźni 2013
Zachorowania
Zgony
Umieralność
Kobiety 2013
Zachorowania
Zgony
Liczba nowych zachorowań na raka płuca w Polsce w latach 1980-2012
25000
21371
20686
19949
20000
21455
13804
21000
15000
16083
10000
22609
21167
20686
20156
22348
21925
22304
20560
19951
20989
2013
21 556
10078
5000
0
1980 1985 1990 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Krajowy Rejestr Nowotworów onkologia.org.pl
Rak niedrobnokomórkowy płuca
Przeżycie 5-letnie w zależności od stopnia zaawansowania TNM:
I stopień – 60% do 70%
II stopień – 40% do 50%
IIIa stopień – poniżej 15%
IIIb i IV stopień – 1%
Opcje terapeutyczne dla
niedrobnokomórkowego raka płuca
1.Leczenie chirurgiczne
2.Chemioterapia standardowa
3.Terapie ukierunkowane molekularnie
4.Immunoterapia
5.Radioterapia
Markery predykcyjne NDRP
(w aktualnej praktyce kliniczne w Polsce)
• mutacje somatyczne genu EGFR
• rearanżacje genu ALK
(w powszechnej praktyce klinicznej w Europie)
•
•
•
•
mutacje somatyczne genu EGFR
rearanżacje genu ALK
rearanżacje genu ROS-1
białko PD-L1
Diagnostyka molekularna NDRP w Polsce
1.Adekwatna liczba dobrych laboratoriów
diagnostycznych
2.Nowoczesne/czułe metody laboratoryjne
(diagnostyka prowadzona w oparciu o drobne materiały
biopsyjne i pozakomórkowe DNA we krwi obwodowej)
3.Wysoka jakość poświadczona certyfikatami EMQN
Ale….
Faktyczną dostępność diagnostyki molekularnej = MP
ograniczają
1. Przewlekłość procedur diagnostycznych
2. Brak harmonizacji/koordynacji procesów diagnostycznych i decyzji
terapeutycznych
3. Brak standaryzacji/kontroli jakości badań patomorfologicznych i
molekularnych
4. Brak powiązania refundacji z efektywnością diagnostyki molekularnej
(jakość i czas)
5. Niedostateczna edukacja/wiedza na temat standardów diagnostyki
molekularnej i leczenia raka płuca
BRAK SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ
Download