dr Stefan Michał Marcinkiewicz e-mail: [email protected]

advertisement
dr Stefan Michał Marcinkiewicz
e-mail: [email protected]
PODSTAWY SOCJOLOGII
SOCJOLOGIA, ĆWICZENIA, STUDIA STACJONARNE 2014/2015,
SEMESTR JESIENNO- ZIMOWY
1) ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. SOCJOLOGIA JAKO NAUKA
Lektury obowiązkowe:
1. Socjologia i społeczeństwo, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2007.
Anthony Giddens, Czym zajmują się socjologowie?, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Lektury uzupełniające i referaty:
Charles W. Mills, Obietnica, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak
Kraków 2005.
2) ZACHOWANIE
Lektura obowiązkowa:
2. Od zachowań do działań społecznych, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa,
Znak 2007.
Lektura uzupełniająca i referaty:
George C. Homans, Zachowanie społeczne -jego formy elementarne, w: (red.) Piotr
Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Max Weber, Pojęcie działania społecznego, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
3) DZIAŁANIE LUDZKIE I INTERAKCJE SPOŁECZNE
Lektura obowiązkowa:
3. Od działań społecznych do interakcji, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa,
Znak 2007.
Lektura uzupełniająca i referaty:
Alfred Schutz, Świat społeczny i teoria działania społecznego, w: (red.) Piotr Sztompka,
Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005,
Florian Znaniecki, Fakty i przedmioty kulturowe, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
4) INTERAKCJE SPOŁECZNE I STOSUNKI SPOŁECZNE
Lektura obowiązkowa:
4. Od interakcji do stosunków społecznych, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Peter L Berger, Hansfried Kellner, Akt interpretacji, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Georg Simmel, Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia
wartości przedmiotu, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak
Kraków 2005,
Peter Blau, Wymiana społeczna, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury,
Znak Kraków 2005,
Bronisław Malinowski, Zasada do ut des przenikająca życie plemienne, w: (red.) Piotr
Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
5) ORGANIZACJA SPOŁECZNA (KOLOKWIUM nr 1, rozdz. 1,2,3,4)
Lektura obowiązkowa:
5. Od stosunków społecznych do organizacji, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Georg Simmel, Struktury proste. Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych
stosunków, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005,
Erving Goffman, Zażenowanie a organizacja społeczna, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek
Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Peter Blau, Teoria i rozwój biurokracji, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia.
Lektury, Znak Kraków 2005.
6) STRUKTURA SPOŁECZNA
Lektury obowiązkowe:
6. Od organizacji do struktury społecznej, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Piotr Sztompka, Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, w: (red.) Piotr Sztompka,
Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
William J. Goode, Teoria napięcia w roli, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia.
Lektury, Znak Kraków 2005.
Anthony Giddens, Miłość, seks i inne uzależnienia, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
7) ZACHOWANIA ZBIOROWE I RUCHY SPOŁECZNE
Lektury obowiązkowe:
7. Od działań masowych do ruchów społecznych, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza
społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Gustaw Le Bon, Uczucia i moralność tłumu, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Neil J. Smelser, Analiza zachowania zbiorowego, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Claus Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: (red.)
Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Piotr Sztompka, Ruchy społeczne - struktury in statu nascendi, w: (red.) Piotr Sztompka,
Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
8) GRUPY SPOŁECZNE
Lektura obowiązkowa:
8. Od wielości jednostek do grupy społecznej, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza
społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Georg Simmel, Krzyżowanie się kręgów społecznych, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Robert K. Merton, Wstępna lista właściwości grupy, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Paweł Rybicki, Więź społeczna i jej przemiany, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
9) ODMIANY GRUP SPOŁECZNYCH (KOLOKWIUM nr 2, rozdz. 5, 6,7,8)
Lektura obowiązkowa:
9. Odmiany grup społecznych, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Lewis A. Coser, Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa, w: (red.) Piotr
Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Paweł Rybicki, Z podstawowych zagadnień grupy społecznej, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek
Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek
Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 537-546.
10) KULTURA
Lektura obowiązkowa:
10. Socjologiczne pojęcie kultury, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak,
Kraków 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Ina C. Brown Człowiek i kultura, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak
Kraków 2005.
Antonina Kloskowska, Kultura, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak
Kraków 2005.
Emile Durkheim, Co to jest fakt społeczny? w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia.
Lektury, Znak Kraków 2005.
11) SYSTEM AKSJONORMATYWNY
Lektura obowiązkowa:
11. System aksjonormatywny, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak,
Kraków 2007.
Lektury uzupełniające i referaty:
Georg Simmel, Filozofia mody, w: (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury,
Znak Kraków 2005,
Maria Ossowska, Funkcjonowanie norm w życiu społecznym, , [w:] (red.) Piotr Sztompka,
Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 299-305.
12) SOCJALIZACJA I KONTROLA SPOŁECZNA
Lektura obowiązkowa:
17. Socjalizacja i kontrola społeczna, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa,
Znak, Kraków 2007, s. 389 - 415.
Lektury uzupełniające i referaty:
Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Internalizacja rzeczywistości, [w:] (red.) Piotr Sztompka,
Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 568-580.
Charles H. Cooley, Jaźń społeczna. Znaczenia „ja”, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 519-537.
13) IDEE I PRZEKONANIA (KOLOKWIUM nr 3, rozdz. 10, 11,12)
Lektura obowiązkowa:
12. Świadomość społeczna, Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków
2007, s. 288-306.
Lektury uzupełniające i referaty:
Teun A. van Dijk, Przekonania społeczne, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia.
Lektury, Znak Kraków 2005, s. 349-361.
Robert K. Merton, Samospełniające się proroctwo, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 361-373.
Daniel Bell, Koniec ideologii na Zachodzie: epilog, , [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 373 -383.
14) DEWIACJA
Lektura obowiązkowa:
Georg Simmel, Obcy, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak
Kraków 2005, s. 580-583.
Lektury uzupełniające i referaty:
Robert K. Merton, Struktura społeczna i anomia, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia,
Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 583-596.
Howard S. Becker, Rodzaje dewiacji. Model sekwencyjny, [w:] (red.) Piotr Sztompka, Marek
Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005, s. 596-608.
15. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ SEMESTRU PIERWSZEGO
Literatura:
Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
(red.) Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak Kraków 2005.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards