Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Parametry minimalne i warunki bezwzględnie wymagane
LP.
ILOŚĆ
1
Oscyloskop cyfrowy
9 szt
2
20 automatycznych pomiarów, zapis 10 przebiegów oraz 10 ustawień oscyloskopu, dwa kanały, pasmo 50MHz
,szybkość próbkowania 1GSa/s, długość pamięci 1M (próbkowanie 500MS/s), kolorowy wyświetlacz TFT LCD o
rozdzielczości 320 x 234, RS232, USB Host oraz USB Device w standardzie, bezpośrednie drukowanie zgodnie ze
standardem PictBridge, 3 lata gwarancji
Uniwersalny zestaw labolatoryjny
9 szt
3
Generator funkcyjny 0,1Hz - 10 MHz, Częstościomierz 10Hz - 2,4GHz
Multimetr cyfrowy, Zasilacz DC, Wbudowany wzmacniacz mocy audio 1W. Zestaw przewodów łączeniowych (wtyki
banankowe) i sond pomiarowych (BNC-BNC, BNC-banan) oraz rozgałęźników sygnału (trójników).
Multimetr cyfrowy
3 szt
4
Odczyt 50000 i 500000 na zakresach DCV i Hz; True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej) dla AC / AC+DC,
Dokładność na zakresie DCV 0,03%, Interfejs RS232 (PC Link System), Pomiar pojemności, Pomiar częstotliwości,
Pomiar częstotliwości sygnałów cyfrowych (Logic), Pomiar temperatury sondą cienkowarstwową (opcja), Kompensacja
rezystancji przewodów pomiarowych, Pomiar poziomu (dBm), Pomiar wypełnienia impulsów
Pomiar pętli prądowej (%4-20mA), Test diod, Akustyczny test ciągłości, Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej
(MAX/MIN), Pomiar wartości szczytowych (Peak Hold), Automatyczny dobór zakresu, Automatyczny wyłącznik
zasilania , Współpraca z komputerem, Oprogramowanie, Kabel
Multimetr cyfrowy
6 szt
5
Pomiar pojemności. Pomiar częstotliwości. Pomiar temperatury sondą typu K. Test diod. Akustyczny test ciągłości.
Automatyczny dobór zakresu. Automatyczny wyłącznik zasilania. Funkcja oszczędności energii. Sygnalizacja rozwarcia
obwodu na zakresach prądowych .
Miernik zniekształceń nieliniowych
1 szt
Częstotliwość pomiaru- Pasmo: 20Hz do 20kHz. Zakresy: 3 przełączane dekady (200, 2k, 20k). Regulacja płynna: 10:1
(zachodzenie zakresów na siebie). Pomiar zniekształceń - zakres pomiaru: 0,01% ÷ 50% (w 2 podzakresach), pełne
zakresy: 10% i 100%. Rozdzielczość: zakres 100%: 0,1%, zakres 10%: 0,01%. Dokładność: zakres 100%: ±5% ±1 wart.
ostatniej cyfry dla k Ł 10%, zakres 10%: ±5% ±1 wart. ostatniej cyfry dla k Ł 1%. Szumy i zniekształcenia własne: Ł
0,005% odczytu. Tłumienie fali podstawowej: 30dB większe niż mierzony współczynnik zniekształceń lub: 70dB na
zakresie 100%, 90dB na zakresie 10%. Napięcie wejściowe: minimalne dla 100% kalibracji: 300mV, maksymalne dla
100% kalibracji: 50V. Impedancja wejściowa: 100kW. Wyjście kontrolne, (BNC-odporne na zwarcie). Napięcie
wyjściowe: 1mV/0,01%. Impedancja wejściowa: 10kW. Tłumiki:
1 x -20dB (załączany przyciskiem)
1 x -10dB (załączany przyciskiem)
1 x -15dB (płynna regulacja).
Załączany przyciskiem wejściowy filtr górnoprzepustowy 1kHz, nachylenie 12dB/oktawę
Zasilanie (z HM8001): +12V / 60mA, -12V / 60mA, +5V / 100mA, (pobór mocy S = 1,94 W). Warunki pracy: temp.
0°C do +40°C, maks. wilgotność względna do 80%.
Instrukcja obsługi. Wyposażenie: Kable pomiarowe BNC - HZ33, HZ34; Złącze (BNC-2 gniazda bananowe) - HZ20
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
6
Zestaw lutowniczy
8 szt
Końcówka lutownicza SIA100KT (temp 250ºC - 500ºC, moc 100W), Odsysacz elektroniczny DIA80A (temp 300ºC 450ºC, moc 80W), Termopinceta TWZ100 (temp 150ºC - 430ºC, moc 2x50W) .Wydmuch gorącego powietrza HAP80
(temp 350º, moc 80W)
7
Zestaw lutowniczy do serwisu podzespołów z elementami SMD
2 szt
8
Zasilanie 230V AC. Element grzejny ceramiczny o mocy min. 100W. Zakres temp pracy do 385 stopni. Urządzenie ma
zapewniać ochronę elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
Stacja rozlutowująca
2 szt
9
Zasilanie 230V AC. Temperatura strumienia powietrza: 100°C - 480°C, Wymienne nasadki: QFP10x10; QFP14x14;
Single φ 4,4mm; Single φ 7,6mm.
Uniwersalny zestaw lutowniczy
8 szt
10
Uniwersalny zestaw lutowniczy (moc grzejnika 60W) z cyfrowym odczytem temperatury z wyposażeniem: końcówka
lutująca, końcówka rozlutowująca, komplet pincet, podstawki pod końcówki
Opaska antystatyczna
8 szt
11
Opaska ma chronić podzespoły wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (np. układy CMOS). Ma gwarantować całkowitą i
pewną ochronę przed wszelkimi rodzajami ładunków elektrostatycznych. Bransoleta wyposażona w elastyczny, dobrze
izolowany, spiralnie skręcony przewód uziemiający. W skład kompletu wchodzi stojak ze stali nierdzewnej, konstrukcja
zewnętrznego pokrycia izolacyjnego z hipoalergiczną taśmą dopasowującą (rozmiar uniwersalny), wielożyłowy przewód
uziemiający zakończony złączkami z dwoma typami zacisków, zgodny ze standardem europejskim CECC00015.
Narzędzia elektronika
16 szt
12
Narzędzia izolowane, przeznaczone do warsztatu elektronicznego: Odsysacz do cyny, Szczypce płaskie, Obcinaki
boczne, Szczypce wygięte, powierzchnia szczęk ząbkowana, Obcinaki boczne z odginaniem przewodu, Obcinaki
boczne, Szczypce proste, Obcinaczki, Kombinerki 175mm, Kombinerki 195mm, Ściągacz izolacji, Chwytak elementów
elektronicznych.
Wielofunkcyjny miernik mocy
1 szt
13
Pomiar mocy czynnej, mocy pozornej, energii, współczynnika mocy, napięcia i prądu stałego i przemiennego,
rezystancji; interfejs RS-232, zasilanie bateryjne, wielofunkcyjny wyświetlacz, Odczyt wartości skutecznej napięć i
prądów przemiennych. Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym
doborem zakresu. Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy.
Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający wysoką dokładność,
efektywność i trwałość przyrządu. Wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. Zasilanie z baterii lub
zasilacza sieciowego. Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności z ruchomym uchwytem podstawką.
Laboratoryjny mostek cyfrowy RLC
1 szt
Mierzy: L, C, R, D, Q. Zakres pomiaru indukcyjności L: 0,1 µH 200 uH - 1000 H (podzakresy pomiarowe: 2 mH, 20
mH, 200 mH, 2000 mH, 20 H, 200 H, 1000 H). Zakres pomiaru pojemności C: 0,01 pF - 10 mF (podzakresy pomiarowe:
200 pF, 2000 pF, 20 nF, 200 nF, 2000 nF, 20 µF, 200 µF, 1 mF, 10 mF). Zakres pomiaru rezystancji: 1 mΩ - 10 MΩ
(podzakresy pomiarowe: 20 Ω, 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ, 10 MΩ). Pomiar 2-/4-przewodowy. Gniazda
pomiarowe typu BNC. Wybór układu zastępczego: szeregowego lub równoległego. Automatyczna / ręczna zmiana
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
14
podzakresu pomiarowego. Wybór częstotliwości pomiaru: 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz. Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny z podświetleniem. Tryb tolerancji TOL: 1%, 5%, 10%, 20% z dźwiękową sygnalizacją wyniku testu przydatny przy sortowaniu elementów. Napięcie pomiarowe: ok. 0,8 V sk.. Interfejs szeregowy RS-232C. Przewody
pomiarowe, Przewód sieciowy.
Miernik analogowy
2 szt
15
Duża czułością. Pomiar dużych rezystancji (do 200MΩ) przy niskim napięciu. Pomiar pojemności, dB, Prąd obciążenia,
Pomiar wysokich napięć DC. Pomiar wzmocnienia tranzystorów hFE.
Oscyloskop elektroniczny analogowy
3 szt
16
Pasmo 20MHz, dwa kanały, duża czułość odchylania pionowego 1mV/dz, wyzwalanie sygnałem TV, modulacja jasności
plamki, wyzwalanie przemienne ALT i siekane CHOP
Zasilacz laboratoryjny
3 szt
17
Stabilizacja napięcia i prądu. 12-bitowy konwerter A/C. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz matrycowy z podświetlaniem,
2x16 cyfr; jednoczesny odczyt prądu i napięcia. Kalibracja programowa. Inteligentny system chłodzenia. Złącze RS232
wraz z oprogramowaniem. Akustyczna (beeper) sygnalizacja przeciążenia i zmiany trybu pracy. Przyciski ("w dół") i
("w górę") do łatwego ustawiania parametrów wyjściowych. Klawiatura numeryczna do bezpośredniego wprowadzania
parametrów. Dwa kanały regulowane i jeden z napięciem ustalonym (5V lub 3,3V)
Generator funkcyjny z częstościomierzem
3 szt
18
Generator funkcyjny: 0,1 Hz-2 MHz, podzakresy, 10 Vp-p, sinus, trójkąt, prostokąt, impuls TTL, piła, częstościomierz
do 1,6 GHz (2 kanały)
Indukcyjność dekadowa
2 szt
19
5-dekadowa, zakres x 100 nH do x 10μH
Pojemność dekadowa
2 szt
20
5 dekad . Zakres x 1μF do 10pF, wysoka dokładność, wysoka stabilność
Rezystancja dekadowa
4 szt
21
6- dekad, kl. dokładności 0,05. Zakres x 0,1Ω do x 9999 Ω, wysoka dokładność
Zestaw komputerowy
3 szt
Jednostka centralna
Zainstalowany model procesora Proc. INTEL Dual Core 5300 lub równorzędny. System operacyjny MS Windows 7
Ultimate PL. Rodzaj pamięci DDR2. Pamięć zainstalowana 4096 MB. Interfejs SATA Pojemność dysku min-500GB.
Napęd optyczny wbudowany DVD RW, Wbudowana karta grafiki 512MB PCI-Express.
Wbudowany LAN 100Mb/1Gb.Wbudowane Audio 8 Ch Azalia Realtek ALC883, Złącze karty graficznej PCI Express
x16. Złącza USB 6 szt. Złącza PCI Express x16 1szt. Złącza PCI 32-bit/33MHz 2 szt. Złącza PCI Express x1 1 szt.
Złącze LPT. Złącze RS-232.
Monitor
Format ekranu panoramiczny z przekątną ekranu 21,5 cali i wielkość plamki 0,248 mm. Typ panela LCD TFT TN.
Technologia podświetlenia CCFL. Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli. Częst. odświeżania przy zalecanej
rozdzielczości 60 Hz, częstotliwość odchylania poziomego 30-75 kHz, częstotliwość odchylenia pionowego 56-61 Hz,
czas reakcji matrycy 5 ms . Jasność 300 cd/m2. Kontrast 50000:1(dynamiczny). Kąt widzenia poziomy 170 stopni. Kąt
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
22
widzenia pionowy 160 stopni . Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln. Certyfikaty CE i ISO 13406-2. Regulacja
cyfrowa (OSD). Głośniki wbudowane. Moc głośnika 3 Wat
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) 15-stykowe D-Sub, DVI-D pozostałe złącza 1 wejście audio (stereo mini-jack),
1x component (5 x RCA), 1x component (3 x RCA), 1x HDMI, 1x SCART. Wbudowany tuner TV analogowy DVB-T,
tuner HD H.264 (MPEG-4). Pilot w zestawie Wbudowany zasilacz Pobór mocy (praca/spoczynek) 51/2 Wat. Możliwość
pochylenia panela (tilt).
Głośniki. Klawiatura bezprzewodowa. Mysz bezprzewodowa.
KARTA ZABEZPIECZAJĄCA:
Karta instalowana w slocie PCI.
Pełna obsługa technologii wielordzeniowej płyt głównych i procesorów.
Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI.
Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz SATA.
Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS.
Obsługa systemów operacyjne: DOS, Windows 9x/Me, Windows NT/2000, Windows XP, Windows 2003, Windows
Vista 32-bit, Windows 7 32-bit.
Funkcja zabezpieczania przed zmianami BIOS i CMOS.
Możliwość wyboru chronionej partycji dysku.
Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu.
Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu Windows.
Instrukcja obsługi w języku polskim oraz płytka ze sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem:
- program do zarządzania kartami w sieci z poziomu Windows. Możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami i
ustawieniami kart w sieci.
- program do automatycznego przenoszenia niektórych katalogów (np. Moje Dokumenty, Ulubione Strony) z partycji
chronionej na partycję niechronioną.
- program do zarządzania funkcjami i ustawieniami karty z poziomu Windows w obrębie jednego komputera
Karta równoważna funkcjonalnością z kartą Goliath 3 HD Protektor
Urządzenie wielofunkcyjne
2 szt
23
Drukarka, kopiarka, skaner, Rozdzielczość kopiowania: - czarny (tekst i grafika): do 600 x 400 dpi; - kolor (tekst i
grafika): do 600 x 400 dpi. Prędkość kopiowania: czarny (A4): do 18 kopii/min, maksymalna liczba kopii do 99 kopii.
Skala zmiany rozmiarów w kopiarce 30–400%. Parametry skanowania. Wersja sterownika Twain: wersja 1.9.
Skanowanie kolorowe: typ skanera: płaski. Rozdzielczość skanowania:- optymalizowana do 19200 dpi. Urządzenie do
1200 x 1200 dpi. Szybkość skanowania:- zdjęcie kolorowe w formacie 10x15 cm do pliku: mniej niż 7 s w przypadku
skanowania jednego obrazu - czarny (tryb normalny) do 6 str./min; - kolorowy (tryb normalny) do 3 str./min. Poziomy
skali szarości/głębia bitowa 256; 24-bitowa. Format pliku skanowania JPEG, TIF (z kompresją i bez), PDF, GIF, BMP.
Tryby skanowania: Maksymalny format skanowania płaski: 216 x 297 mm.
Obsługiwane systemy operacyjne-Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server
2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux. Format A4. Rozdzielczość druku w czerni (do 600 x 600 dpi (efektywna
rozdzielczość 1200 dpi); czarny (tryb normalny): Do 400 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 600 dpi). Maks. prędkość
druku w czerni 18 str/min. Obciążenie miesięczne 2000 arkuszy/miesiąc. Druk dwustronny ręczny. Procesor Marvell®;
400 MHz. Zainstalowana pamięć 8 MB. Przetwarzanie druku w komputerze („host-based"). Interfejs USB Podajnik
papieru liczba ark.: 150; koperty: 10. Gramatura papieru od 60 do 163 g/m. Nośniki papier (zwykły, do druku
laserowego), koperty, folie, etykiety, kartony, pocztówki.
Rzutnik pisma
1 szt
24
Rzutnik z dużą mocą (strumień świetlny 4500 ANSI lumenów). Urządzenie do projekcji w salach konferencyjnych w
świetle dziennym. Przystosowany do wyświetlania dużych arkuszy i szczegółowych danych liczbowych. Cechy: układ
trójsoczewkowy; zmieniacz żarówki; regulator koloru. Składane ramię. Regulator intensywności światła.
Zestaw szkoleniowy oscyloskop
1 szt
25
Zasilanie: 230 V ±10%, 50 Hz. Pobór mocy: 2 VA (około). Wymiary (mm): szer. 340 x głęb. 240 x wys. 105. Dołączone
akcesoria: kabel połączeniowy 2mm 1szt, mikrofon, instrukcja, kabel sieciowy 1 szt. Instrukcja z opisem 10
eksperymentów. Pojedyncze wyzwolenie - demonstrowany przebieg przejściowy wciśnięcia przełącznika. Wolny ruch ładowanie i rozładowanie kondensatora elektrolitycznego. Medycyna - symulowany przebieg EKG z regulacją szybkości
tętna. Mała szybkość powtarzania - generator sinusoidalny o niskiej częstotliwości. Mechanika - drgania styków i czas
włączenia przekaźnika. Audio - testowanie mikrofonu ze wzmacniaczem akustycznym, o regulowanym wzmocnieniu.
Dydaktyczny System Mikroprocesorowy
2 szt
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
26
Sterownik zawierający: mikrokontroler 80C52 (zegar 11,059 MHz), układ watchdog, pamięci: EPROM 32 kB oraz
RAM 32 kB, dekoder adresów wykonany w układzie GAL16V8, sterownik przerwań wykonany w układzie GAL16V8,
sygnalizatory: diody LED i buzzer, 6 cyfrowy wyświetlacz LED, wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków, klawiatura
przeglądana sekwencyjnie, klawiatura matrycowa 2 x 8 przycisków, 2 kanały łącza szeregowego RS232, 24 linie
wejść/wyjść cyfrowych, 2 linie wejść cyfrowych izolowanych galwanicznie, 2 linie wyjść cyfrowych izolowanych
galwanicznie, 8 linii wejść analogowych, 1 linia wyjścia analogowego.
Oprogramowanie:
Wbudowany w system edytor i asembler umożliwiające pracę bez komputera. Przygotowane programy uruchamiane w
systemie w trybie pracy ciągłej lub krokowej z monitorowaniem zawartości rejestrów mikroprocesora na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym.
Oprogramowanie na komputer typu IBM PC umożliwiające asemblację, przesyłanie i uruchamianie programów w
systemie w trybie pracy ciągłej lub krokowej z możliwością śledzenia zawartości rejestrów procesora na ekranie
monitora.
Komplet modeli do DSM (Dydaktyczny System Mikroprocesorowy)
1 szt
27
Model skrzyżowania, Tester diod i tranzystorów, Licznik obiektów, Tyrystorowy regulator oświetlenia, Interfejs sieci
RS485, Czytnik kart magnetycznych, Równia pochyła, Miernik i regulator temperatury, Programator pamięci EEPROM,
Zegar czasu rzeczywistego.
Programator EPROM
1 szt
28
33 000 układów współpracujących z programatorem, 48 pinowa podstawka ZIF,
Wbudowany generator przebiegów prostokątnych od 1kHz do 125kHz, Wbudowany częstotliwościomierz do 100kHz, 8
kanałowy analizator stanów logicznych,
Krótkie czasy programowania (ATMEL 89C58 tylko 1,9 sekundy), Kompatybilność z urządzeniami o niskim napieciu
1.5V, Połączenie z laptopem/komputerem PC, przez port USB,
Automatyczny start programowania wraz z wykryciem chip'uwłożonego w podstawkę,
Kompatybilność dla kart IC (inteligentna karta mikroprocesorowa), Brak konieczności używania zewnętrznych
adapterów(obsługa większości układów na rynku), Automatyczne rozpoznanie producenta oraz typupamięci/ukladu
E(E)PROMs, Automatyczne rozpoznanie TTL/CMOS logic IC, Obsługa 16 i 32-bitowych układów, Obsługiwane są
standardowe formaty plików: JEDEC, INTEL (Extended) HEX, Motorola S record, BIN, Programator obsługuje układy
MOTOROLA HC908, Kompatybilność z formatem JEDEC w tym ABEL, CUPL,
PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer and ISDATA, Prosta i szybka aktualizacja oprogramowania,
Oprogramowanie w języku: Polski, Instrukcja obsługi w języku polskim, Komunikacja programatora VP z komputerem
PC odbywa się poprzez port USB 2.0. Praca pod systemami: Windows XP/Vista/7, Wyposażenie: programator,
okablowanie, zasilacz
instrukcja w j. polskim, płyta CD z oprogramowaniem w j. polskim
Kasownik UV pamięci EPROM
1 szt
29
Ultrafioletowy kasownik pamięci typu EPROM z regulacją czasu, Przystosowany do kasowania układów w dowolnych
typach obudów. Wyposażony w wygodny potencjometr do ustawiania czasu kasowania. Gwarancja12 miesięczna. Dane
techniczne: pojemność 5 sztuk pamięci EPROM, TUV: 253,7 nm. Timer: 15 min. Zasilanie zasilacz sieciowy. Lampa
UV: 12 V/1 x 4 W. Wymiary: 75 x 42 x 150 mm.
Układ sterowania ze sterownikiem PLC
1 szt
Zestaw montażowy ze sterownikiem PLC, kompletem złączek listwowych na szynę wraz z osprzętem i narzędziami do
montażu elektrycznego na szynie TS35. W skład jednego zestawu wchodzi: Sterownik programowalny: 6 wejść
dwustanowych w standardzie 0/24V DC, możliwość przeprogramowania wejścia dwustanowego na wejście
częstotliwościowe, 4 wyjścia typu styk NO, 250V/2A, zasilanie sterownika 24 V DC, dwa języki programowania lista
instrukcji i język stykowy, oprogramowanie zgodne z IEC1131-3, kabel do podłączenia komputera ze złączem RS232 do
sterownika (z separacją galwaniczną) w zestawie, nośniki elektroniczne z oprogramowaniem oraz licencja na
oprogramowanie narzędziowe na komputer typu IBM PC. Zasilacz 24V DC: prąd wyjściowy Iwy = 5A, zasilanie 230V
AC, separacja galwaniczna we/wy Up = 5kV, montaż na szynę TS35. Przyciski sterownicze szt. 3: przyciski
podświetlane mocowane bezpośrednio na szynę TS35 (kolory: zielony, żółty i czerwony), element podświetlający z
diodą LED na 24V DC, każdy przycisk posiada jeden zestyk zwierny, rozwierny i diodę. Zestaw złączek, płytek
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
30
separujących i końcowych, mostków, wtyków pomiarowych, szyn TS35: złączka sprężynowa przelotowa 4-przewodowa
szara (szt. 100), złączka sprężynowa do przewodu ochronnego 4-przewodowa żółto-zielona (szt. 10), ścianka
rozdzielająca szara (szt. 25), ścianka końcowa szara (szt. 25), blokada końcowa na szynę TS35 szer. 6 mm (szt.
25), mostek grzebieniowy izolowany szary 3-torowy (szt. 25), mostek grzebieniowy izolowany szary 5-torowy (szt. 25),
moduł pomiarowy (element wtykowy) do złączki z zaciskiem sprężystym na przewód o przekrojach jak dla złączek (szt.
100), mata 100 oznaczników do opisu poziomego dla złączek, bez napisów (szt. 5), pisak nieścieralny do opisu
oznaczników (szt. 2), wkrętak z izolowanym trzpieniem do montażu złączek i elementów wtykowych (szt. 2), szyna
TS35x7.5 grubości 1mm, perforowana, stal ocynkowana i chromowana, L=1m, In = 63A/1mb (szt. 10). Płyta
montażowa perforowana z zamocowanymi szynami TS35 i korytkami grzebieniowymi oraz urządzeniami: płyta
perforowana stalowa ocynkowana i chromowana o wymiarach co najmniej 650x650mm - wymiar dostosowany do
typowej szafy sterowniczej, zamocowane 3 szyny TS35 poziomo (długość dopasowana do rozstawu korytek), odstęp od
płyty = 10mm, na brzegach płyty oraz pomiędzy szynami TS35 zamontowane korytka grzebieniowe szare 80x80mm,
przyłącz elektryczny 1-fazowy 3x1 żył - 2.5m do podłączenia zasilacza. Parametry techniczne osprzętu elektrycznego:
Zestaw złączek sprężystych, płytek separujących i końcowych, mostków, wtyków pomiarowych pochodzi od jednego
producenta, jest w aktualnej ofercie handlowej, stanowi komplet wzajemnie dopasowanych do siebie urządzeń.
Parametry elektryczne osprzętu: zaciski sprężyste, zastosowanie do przewodów jednodrutowych oraz wielodrutowych,
przekrój montowanych przewodów w zakresie (0.08-2.5)mm2, napięcie znamionowe Un = 500V, napięcie udarowe =
6kV, prąd znamionowy In = 24A, szerokość złączki i modułu pomiarowego 5 mm, mocowanie zatrzaskowe na szynę
TS35. Dla mostków grzebieniowych oraz dla modułu pomiarowego dopuszcza się prąd znamionowy In = 16A. 4, mostki
grzebieniowe można montować po dwa w jedną złączkę (aby uzyskać kontynuację połączenia lub aby zwiększyć prąd
znamionowy połączenia do prądu znamionowego złączki), zamocowanie mostka nie ogranicza ilości montowanych
przewodów do złączki. Moduł pomiarowy może być wtykany w każdą ze złączek bez potrzeby wyjmowania sąsiednich
modułów pomiarowych. Możliwe jest wetknięcie modułu pomiarowego w złączkę w której jest zamontowany jeden
mostek grzebieniowy. Pisak nieścieralny jest dopasowany do oznaczników.
Do montażu urządzeń wykorzystuje się część osprzętu, reszta wraz ze spisem ilościowym dołączona jest do zestawu.
Zestaw szkoleniowy odbiornik telewizji kolorowej
1 szt
31
Odbiornik TV w formie otwartej ze wszystkimi komponentami i kontrolkami umieszczonymi na jednowarstwowym
obwodzie drukowanym, każda sekcja obwodu w innym kolorze w celu
łatwej identyfikacji, symulacja błędów i ich naprawa bez konieczności lutowania, drukowanie historii, ponad 50
punktów testowych, wysuwana klawiatura z łatwym zamykaniem, możliwość użycia jako telewizora stacjonarnego,
pełna instrukcja obsługi ze słownikiem wyrazów, obsługa za pomocą pilota i przycisków na panelu CRT, odłączalny
monitor CRT, analiza sekcji RF za pomocą punktów testowych, symulacja i naprawa błędów, analiza sekcji VIF za
pomocą punktów testowych, symulacja i naprawa błędów, analiza sekcji video/chroma za pomocą punktów testowych,
symulacja i naprawa błędów, analiza sekcji kontroli systemu za pomocą punktów testowych, symulacja i naprawa
błędów, analiza obwodów oscylatora pionowego i poziomego oraz sekcji wyjścia, poznawanie zasady działania
poziomych i pionowych sekcji wyjść poprzez punkty testowe, symulacje błędów i załamań, analiza sekcji wyjścia video
R-G-B
analiza sekcji dźwięku audio
Zestaw szkoleniowy odbiornik radiowy
1 szt
32
Zestaw z wbudowanym zasilaczem, schematy blokowe na płycie, punkty testowe, aplikowanie błędow do obwodu,
instrukcja obsługi, odbiornik Stereo FM ze wskaźnikiem sygnału stereo (dioda LED), odbiór sygnału z zakresu 88 – 108
MHz, wbudowany dwudrożny głośnik w celu łatwej identyfikacji prawego i lewego kanału.
Budowa Superheterodyna, Zakres częstotliwości 88MHz - 108MHz, Częstotliwość pośrednia 10,7MHz, Częstotliwość
działania pilota 19KHz, Obwody 1. Detektor FM, 2. Detektor stereo
3. Pre-Detektor stereo, 4. Wzmacniacz audio, Strojenie Kondensator zmienny (Gang) zaznaczanie wybierania “on
board”, Odbiór Antena teleskopowa, Wzmacniacz Klasy B
Wyjście audio (10W + 10W) 20W, Głośnik 8Ω 2szt., Przełączniki błędów 4 szt.
Punkty testowe 17 szt. Zasilanie 220V
Zestaw szkoleniowy odtwarzacz VCD
1 szt
Obsługa ręczna i za pomocą pilota, kompatybilny z VCD 1.1 i 2.0 oraz z Audio CD, 31 punktów testowych, odtwarzanie
MP3, system NTSC/PAL, wyjście kompozytowe video i RF, syntezator zegara oparty na synchronizacji pętli fazowej
(PLL - 27 Mhz), instrukcja obsługi z opisem punktów testowych oraz błędów (w j. polskim), symulacja błędów bez
lutowania.
Specyfikacja techniczna: Systemy PAL, NTSC, Laser półprzewodnikowy Długość fali 780 790 nm, Zakres
częstotliwości 20 Hz – 20 KHz, Modulacja EFM, Kwantyzacja 16-Bit/liniowa/kanał
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
33
Częstość próbkowania 44,1 KHz, Wyjście RF psmo VHF III, System dźwięku Głośnik zewnętrzny i słuchawki, Obwody
Sekcja przetwarzania sygnału cyfrowego,
wzmacniacza audio, konwersji RF, wyświetlania i obsługi panelu, Obsługa panelu Stop, Zamknięcie/Otwarcie,
Odtwarzanie/Pauza, Symulator błędów 5 konfiguracji aplikowanych poprzez zworki, Punkty testowe 31 punktów
pomiarowych umieszczonych na panelu i podłączonych bezpośrednio do obwodu urządzenia, Wyjście audio 10 W (5W
+ 5W)
Zestawy edukacyjne
1 kpl
34
Zestaw KL-100 jest stanowiącym samodzielną całość urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do celów
dydaktycznych, który umożliwia wykonywanie doświadczeń na podstawowych liniowych obwodach elektrycznych.
Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator funkcyjny oraz miernik
analogowy i cyfrowy są zainstalowane w module podstawowym zestawu. 11 rozszerzających modułów doświadczalnych
pokrywa szeroki zakres podstawowych zagadnień z dziedziny obwodów elektrycznych.
Zestaw KL-200 jest stanowiącym samodzielną całość urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do celów
dydaktycznych, który umożliwia wykonywanie doświadczeń z zakresu podstawowych układów elektronicznych.
Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator funkcyjny oraz miernik
analogowy i cyfrowy są zainstalowane w module podstawowym zestawu. 17 rozszerzających modułów doświadczalnych
pokrywa szeroki zakres podstawowych zagadnień z dziedziny układów elektronicznych.
Zestaw KL-300 jest stanowiącym samodzielną całość urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do celów
dydaktycznych, który umożliwia wykonywanie doświadczeń z zakresu podstaw elektronicznej techniki cyfrowej.
Wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia eksperymentów takie jak zasilacz, generator sygnałowy, przełączniki i
wskaźniki są zainstalowane w module podstawowym zestawu. 11 rozszerzających modułów doświadczalnych pokrywa
szeroki zakres podstawowych zagadnień z elektronicznych układów cyfrowych.
Zestaw KL-210 „Podstawowe obwody elektryczne (cz.1)” jest kompletnym, autonomicznym zestawem laboratoryjnym
do nauki podstaw elektrotechniki i elektroniki. Wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania ćwiczeń zawarte są w
module głównym, natomiast zagadnienia związane z konkretnymi podstawowymi układami elektrycznymi można
studiować za pomocą wymiennych modułów eksperymentalnych.
Zestaw ETS-5000 posiada możliwość pracy w połączeniu z komputerem poprzez złącze RS232D. Dodatkowo ma
wbudowany zasilacz DC:
5V, 1A
-5V, 300mA,
od +3V do +15V, 500mA
od -3V do -15V, 500mA,
generator impulsowy (TTL, CMOS) 1Hz - 1 MHz, 2 7-segmentowe wyświetlacze LED, 8-bitowy wyświetlacz LED,
zestaw przełączników oraz moduł uniwersalny AD-222.
W skład pełnego zestawu ćwiczeniowego wchodzi zestaw lt-1000.
Zestaw ETS-7000 wyposażono w zasilacz DC:
5V, 1A
-5V, 300mA,
od 0V do +15V, 500mA
od 0V do -15V, 500mA,
generator funkcyjny 1Hz - 100kHz (sinus 0 - 8Vpp, trójkąt 0 - 6Vpp, prostokąt 0 - 8Vpp oraz TTL), zetaw
potencjometrów, dwa 7-segmentowe wyświetlacze LED, 8-bitowy wyświetlacz LED, zestaw przełączników oraz moduł
uniwersalny AD-222. Podobnie jak w ETS-5000 jest możliwość współpracy z komputerem.
W skład pełnego zestawu ćwiczeniowego wchodzi zestaw lt-1000.
Moduły podstawowe do zestawów edukacyjnych
1 kpl
35
Moduł podstawowy do zestawów edukacyjnych KL-100
Moduł podstawowy do zestawów edukacyjnych KL-200
Moduł podstawowy do zestawów edukacyjnych KL-300
Moduł podstawowy do zestawów edukacyjnych KL-210
Moduł podstawowy do zestawów edukacyjnych KL-1000
Wiertarka miniaturowa
2 szt
36
Miniwiertarka na napięcie 12-18 V moc 45W. Obroty (regulowane napięciem zasilajacym) 12000- 20000 obr./min.,
Zakres wierteł 0.4-3.5 mm,
Wiertarka miniaturowa
1 szt
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
37
Obroty (regulowane napięciem zasilajacym) 12000- 20000 obr./min. Zasilanie 12- 18 V. Moc max 120W, Zakres
mocowanie wierteł 0.4-3.5 mm,
Statyw do miniwiertarek
3 szt
38
Wysokość 210 mm. Podstawa 100 x 120 mm. Max. głębokość wiercenia 30 mm. Przeznaczony do zamocowanie
miniwiertarek z poz 210 i 211.
Wiertła i uchwyty
2 kpl
39
Wiertło 0.4 mm - do metalu ze stali HSS – 5 szt,
Wiertło 0.7 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 0.6 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 0.7 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 0.8 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 0.9 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 1.0 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 1.2 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 1.3 mm -do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 1.4 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 1.5 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 2.0 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Wiertło 3.0 mm - do metalu ze stali HSS– 5 szt,
Uchwyt wiertarski do miniwiertarek - do tulejek 3,9mm
Tulejka dla wierteł o średnicach 1.4...1.5 - średnica trzpienia 3.9mm ,
Tulejka dla wierteł o średnicach 2.0...2.1 - średnica trzpienia 3.9mm,
Tulejka dla wierteł o średnicach 3.1...3.2 - średnica trzpienia 3.9mm,
Zestaw tulejek dla wierteł 0.6...3.2mm + uchwyt,
Uchwyt wiertarski regulowany do miniwiertarek 0.4...3.5mm
Uchwyt wiertarski oraz tulejki muszą pasować do sprzętu z pozycji 210 i 211.
Transformator ochronny przenośny
1 szt
40
Transformator ochronny przenośny 160VA 24V 6,7A. Zasilanie 230 V.
Transformator ochronny przenośny
1 szt
Transformator ochronny przenośny 250VA 12V. Zasilanie 230 V.
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Download