Jan Kowalski

advertisement
Jan Kowalski
nr indeksu: 10009123
obywatel Kazachstanu
II rok SUM zarządzanie i marketing
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ
adres do korespondencji:
DS. Żaczek, al. 3-go Maja 5, pok. 111
Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 WARSZAWA
Kraków, 28.10.2014.
Wniosek o określenie warunków finansowych w trakcie powtarzania roku akademickiego
Uprzejmie proszę o określenie warunków finansowych w trakcie powtarzania roku
akademickiego. Jestem studentem obcokrajowcem, pochodzę z Kazachstanu i studiuję na zasadach
stypendysty Rządu RP. Obecnie powtarzam I rok studiów co wynikło z powodu…. (wpisać powody).
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem,
Jan Kowalski
Jan Kowalski
Download