Bazy danych

advertisement
Bazy danychKomputerowe bazy danych nie różnią się w zasadzie od list
sporządzanych na papierze Są to bowiem Długie listy lub Pola z informacjami na
określony temat Jednakże w przeciwieństwie do informacji zapisywanych na
papierze istotą komputerowych zbiorów danych jest sposób w jaki mogą być one
sortowane i przeszukiwane Programy służące do przechowywania informacji
nazywane są systemami zarządzania bazami danych (DBMS) Ich zadaniem jest
Zarządzanie nawet największymi zbiorami informacjiBudowa bazy danychBaza
danych jest złożona z różnych elementów Najważniejszym z nich jest Rekord
podzielony na kilka pól w których są przechowywane informacje poszczególnych
kategorii Na przykład w książce adresowej każdy Rekord to Zbiór informacji na temat
jednej osoby Składa się on z kilku pól przechowujących takie informacje Jak:: Imię
Nazwisko Adres Numer telefonu itp W każdym polu zapisywane są Dane oddzielnej
kategorii Dzięki temu komputerowe bazy danych umożliwiają szybkie Sortowanie
rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie
tylko wybranych pólWiele systemów zarządzania bazami danych oferuje możliwość
tworzenia masek wprowadzania danych które służą do bardziej wygodnego
wprowadzania nowych informacji Naturalnie można z nich zrezygnować i wpisywać
Dane do bazy wyświetlanej w postaci tabelarycznejTypy baz danychBazy danych
dzielą się na hierarchiczne i relacyjne Hierarchiczne bazy danych to takie w których
wszystkie informacje zapisywane są w postaci jednego zbioru W przypadku tego
rodzaju list możliwe jest ich Sortowanie i proste wyszukiwanie danych na przykład
ciągu znaków ?Kowalski? ?Jan? czy ?Jan Kowalski we Wrocławiu? Hierarchicznych
baz danych nie można natomiast łączyć ze sobą , by uzyskać dokładne informacje
według zadanych kryteriówW przeciwieństwie do nich relacyjne bazy danych są
znacznie bardziej elastyczne W ich przypadku wszystkie informacje nie są
zapisywane w postaci jednej bazy danych lecz w oddzielnych tabelach Następnie
Dane znajdujące się w kilku zbiorach mogą być ze sobą łączone Przykładem
relacyjnej bazy danych mogą być dwa oddzielne zbiory z informacjami o naszych
znajomych: w jednej mamy adresy wszystkich znajomych w drugiej zaś nazwiska
tylko tych którym wysyłamyKartki z życzeniami Wspólnym polem w obu bazach
będzie wówczas to, które zawiera nazwiska W tej sytuacji na co Dzień używamy
bazy z adresami natomiast z nadejściem świąt skorzystamy z obu: z drugiej
zawierającej nazwiska osób mających otrzymać Kartki i z pierwszej w której
przechowujemy adresy wszystkich
znajomych___________________________________________________________
_______________________
więcej materiałów i notatek na
Download